Početak » Aktuelno » O Gradu
 

„Proel“ – primer saradnje sa Slovenijom„Proel“ – an example of cooperation with Slovenia

Požarevačka kompanija iz Slovenije „Proel“ AD

Poslednjeg dana januara, Firma za proizvodnju elektronski elemenata „Proel“ u Požarevcu počela je rad u novim, savremenim prostorijama koje su svečano otvorene. Ovo preduzeće osnovao je bračni par Klajnšek iz Slovenije 2004. godine posle procesa privatizacije tadašnje Štamparije „Prosvete“. Uz mnogo napora nastaje kompanija koja narasta sa namerom o daljem proširenju proizvodnje, po kojoj je ime, „Proel“ prepoznatljivo na inostranom, pre svega, slovenačkom i nemačkom tržištu.

proel_01

Svečanom otvaranju novih prostorija, u ulici Draže Markovića broj 25, prisustvovali su njegova ekselencija ambasador Slovenije Franc But, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić, sa pomoćnikom za investicije Sašom Valjarevićem, kao i poslovni partner i veliki prijatelj porodice Klajnšek Uve Lorenc, ispred nemačke firme „NKL“. Ispred grada Požarevca, u ime gradonačelnika Miomira Ilića, prisutnima se obratio Saša Valjarević.

– Za Požarevac je od velikog značaja postojanje i vidan napredak ovoga preduzeća. „Proel“ je primer uspešne privatizacije, ali, iznad svega, dobrog rada, organizovanosti, sposobnosti i adekvatne poslovne politike. Ovo je dokaz da se može uspešno raditi u Srbiji, u našem Požarevcu. Grad Požarevac, gradonačelnik Ilić, i svi njegovi saradnici, biće vam na raspolaganju zarad stvaranja što boljeg privrednog ambijenta u Požarevcu.

proel_02

Ambasador Slovenije, Franc But je rekao:

-Preduzeću „Proel“ želim što lepšu i svetliju poslovnu budućnost. Drago mi je što u ova vremena, koja su vrlo teška, ipak možemo posvedočiti postojanju investicija, u ovom slučaju slovenačke investicije u Srbiji. Inače, slovenačka privreda je u značajnoj meri prisutna u Srbiji i nadam se da će tako biti i ubuduće. Ovaj je region, na čelu sa Srbijom, za slovenačku ekonomiju vrlo značajan i saradnja je sve učestalija i intezivnija.

Između ostalog, slovenačke investicije u Srbiji na neki način učvršćuju slovenačka radna mesta u Sloveniji, a slovenačka radna mesta učvršćuju uspeh slovenačkih preduzeća koja dolaze u Srbiju. Ponosan sam kao ambasador jedne male zemlje koja čvrsto veruje u budućnost i na neki način i jedana od najprisutnijih na ovom prostoru. Slovenačka preduzeća zapošljavaju oko 35 hiljida ljudi u Srbiji, što mislim da je čvrsta i zdrava veza, sa potencijalom za proširenjem i produbljenjem svih vidova dalje saradnje.

Mi smo dva prijateljska naroda, koji se međusobno vole i poštuju“, zaključio je njegova, ekselencija ambasador Slovenije, Franc But u obraćanju brojnim gostima na svečanom otvaranju novih prostorija firme „Proel“.

proel_03Company from Slovenia „Proel“ AD in Pozarevac

On the last day of January, the company producing electronic elements „Proel“ in Pozarevac started work in a new, modern premises were officially opened. This company was founded by a couple from Slovenia „Klajnsek“ 2004th years after the privatization of the former printing studio „Prosveta“. With much effort created a company that grows with the intention of further expanding production, for which the name „Proel“ recognized at international, above all, Slovenian and German market.

proel_01

The opening ceremony of the new premises, in Draza Markovic street No. 25, was attended by His Excellency the Ambassador of Slovenia Franc But, Mayor of Pozarevac Miomir Ilic, an Assistant Investment Valjarevic Sasha, and a business partner and a close friend of the family Klajnsek Uwe Lorenz, in front of the German company „NKL „. In front of Pozarevac, on behalf of Mayor Miomir Ilic, addressed the attendees Sasha Valjarevic.

– For Pozarevac is of great importance to the existence and the significant progress of this company. „Proel“ is an example of successful privatization, but, above all, good work, organization, skills and appropriate business policies. This is proof that you can successfully operate in Serbia, in our Pozarevac. Mayor of Pozarevac Ilic, and all his associates, will be available for the sake of creating a better business environment in Pozarevac.

 

proel_02

Ambassador of Slovenia, Franc But said:

– Company „Proel“ I want it brighter and brighter business future. I am glad that in these times, which are very difficult, we can testify to the existence of investment, in this case the Slovenian investment in Serbia. Otherwise, the Slovenian economy is significantly present in Serbia, and I hope that will happen in the future. This is the region, led by Serbia, the Slovenian economy is very significant and cooperation is more frequent and more intense.

Among others, Slovenian investment in Serbia in some way strengthen Slovenia’s positions in Slovenia, and the Slovenian Success secure jobs Slovenian companies to come to Serbia. I am proud as an ambassador of a small country that firmly believes in the future and in some way, and one of the most active in this area. Slovenian companies employ about 35.000 people  in Serbia, which I think is sound and healthy relationship, with the potential to expand and deepen all aspects of cooperation.

We are two friendly nations, who love and respect each other, „concluded his Excellency Ambassador of Slovenia, Franc But in addressing a number of the guests at the opening ceremony of the new premises of „Proel „.

proel_03

Podeli sa drugima: Facebook Twitter