Početak » Obaveštenja
 

Proglašena Izborna lista Moj Grad, Moje Selo – Moji LJudi

Gradska izborna komisija u Požarevcu, na sednici održanoj 12. maja 2024. godine u 21.45 časova, donela Rešenje kojim je proglašena Izborna lista Moj Grad, Moje Selo – Moji LJudi, koju je 12. maja 2024. godine, podnela Koalicija: Dosta je Bilo, Srpski Pokret Dveri, za izbore za odbornike Skupštine Grada Požarevca, raspisane za 2. jun 2024. godine.

Koalicija: Dosta je Bilo, Srpski Pokret Dveri je dana 12. maja 2024. godine u 12,03 časova preko ovlašćenog lica, podnela blagovremenu Izbornu listu sa 23 kandidata za odbornike Skupštine Grada Požarevca za izbore raspisane za 2. jun 2024. godine i svu zakonom propisanu dokumentaciju.

Gradska izborna komisija u Požarevcu je na sednici održanoj 12. maja 2024. godine u 14,44 časova donela Zaključak kojim je naloženo da u roku od 48 časova od objavljivanja ovog zaključka na veb-prezentaciji Republičke izborne komisije, otkloni nedostatke izborne liste, koji su smetnja za njeno proglašenje, i to tako što će Gradskoj izbornoj komisiji u Požarevcu dostaviti:

– dve pravno valjane izjave birača na propisanom obrascu GIKPO-3/24, koje su potpisane i overene nakon objavljenog ovog Zaključka na veb prezentaciji Republičke izborne komisije, kao i koje nisu potpisane i overene kasnije od roka za podnošenje izborne liste, odnosno najkasnije do 12. maja 2024. godine do 23,59 časova, i sve to preneto na propisanom obrascu GIKPO-4/24 i to u elektronskom i štampanom obliku potpisano od strane ovlašćenog lica za podnošenje izborne liste.

Dana 12. maja 2024. godine u u 21,09 časova, podnosilac Izborne liste je u svemu postupio u skladu sa Zaključkom Izborne komisije broj 09-013-8/2024-16-1 od 12. maja 2024. godine i otklonio sve nedostatke Izborne liste koji su bili smetnja za njeno proglašenje i istu dostavio Gradskoj izbornoj komisiji u Požarevcu.