Почетак » Обавештења
 

Проглашена Изборна листа Мој Град, Моје Село – Моји Људи

Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 12. маја 2024. године у 21.45 часова, донела Решење којим је проглашена Изборна листа Мој Град, Моје Село – Моји Људи, коју је 12. маја 2024. године, поднела Коалиција: Доста је Било, Српски Покрет Двери, за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за 2. јун 2024. године.

Коалиција: Доста је Било, Српски Покрет Двери је дана 12. маја 2024. године у 12,03 часова преко овлашћеног лица, поднела благовремену Изборну листу са 23 кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца за изборе расписане за 2. јун 2024. године и сву законом прописану документацију.

Градска изборна комисија у Пожаревцу је на седници одржаној 12. маја 2024. године у 14,44 часова донела Закључак којим је наложено да у року од 48 часова од објављивања овог закључка на веб-презентацији Републичке изборне комисије, отклони недостатке изборне листе, који су сметња за њено проглашење, и то тако што ће Градској изборној комисији у Пожаревцу доставити:

– две правно ваљане изјаве бирача на прописаном обрасцу ГИКПО-3/24, које су потписане и оверене након објављeног овог Закључка на веб презентацији Републичке изборне комисије, као и које нису потписане и оверене касније од рока за подношење изборне листе, односно најкасније до 12. маја 2024. године до 23,59 часова, и све то пренето на прописаном обрасцу ГИКПО-4/24 и то у електронском и штампаном облику потписано од стране овлашћеног лица за подношење изборне листе.

Дана 12. маја 2024. године у у 21,09 часова, подносилац Изборне листе је у свему поступио у складу са Закључком Изборне комисије број 09-013-8/2024-16-1 од 12. маја 2024. године и отклонио све недостатке Изборне листе који су били сметња за њено проглашење и исту доставио Градској изборној комисији у Пожаревцу.