Почетак » Обавештења
 

Проглашена изборна листа ВЛАШКА СТРАНКА – Љиљана Угриновић

Градска изборна комисија у Пожаревцу седници одржаној 28. априла 2024. године донела је Решење о проглашењу изборне листе ВЛАШКА СТРАНКА – Љиљана Угриновић, коју је, 28. априла 2024. године у 20,26 часова, поднела политичка странка ВЛАШКА СТРАНКА за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за 2. јун 2024. године.

Приликом доношења Решења о проглашењу изборне листе, Градска изборна комисија у Пожаревцу је претходно донела Решење којим је утврђено да изборна листа ВЛАШКА СТРАНКА – Љиљана Угриновић има положај изборне листе националне мањине у смислу Закона о локалним изборима на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 2. јун 2024. године.

Овлашћено лице подносиоца ове изборне листе је уз Изборну листу, у складу са чланом 75. став 2. Закона о локалним изборима, поднело предлог да се Изборној листи утврди да има положај изборне листе националне мањине. Овлашћени подносилац ове изборне листе је, такође, приликом подношења изборне листе, поднео и Програм, Статут и доказ о политичком деловању на представљању и заступању интереса националне мањине и заштите и побољшању припадника националне мањине ВЛАШКЕ СТРАНКЕ.

Приликом разматрања питања да ли су испуњени законом прописани услови за проглашење изборне листе, Градска изборна комисија у Пожаревцу је, као претходно питање, разматрала да ли поднета изборна листа испуњава услове да буде проглашена као изборна листа националне мањине, у смислу члана 75. и 77. Закона о локалним изборима. У том смислу, у складу са чланом 75. став 4. Закона о локалним изборима, констатовано је да је ВЛАШКА СТРАНКА под редним бројем 53. у Изводу из Регистра политичких странака, који води Министарство државне управе и локалне самоуправе, регистрована као политичка странка влашке националне мањине и да је основни циљ њеног подношења представљање и заступање интереса влашке националне мањине. Осим тога, констатовано је да, према последњем попису становништва из 2022. године, на територији Града Пожаревца живе припадници влашке националне мањине и да не чине више од 50% од укупног броја становника, чиме је испуњен услов из члана 75. став 5. Закона о локалним изборима. Градска изборна комисија у Пожаревцу је закључила, такође, да из саме Изборне листе не проистичу основи сумње у то да је Изборна листа сачињена у циљу изигравања законом дефинисаног права националних мањина на кандидовање и учествовање на изборима под привилегованим условима.

На основу свега изнетог, проглашена је друга листа за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца који су расписани за 2. јун 2024. године.