Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Proglašeni najbolji sportistiVoted the Best Athletes

U prisustvu čelnih ljudi Braničevskog okruga, grada Požarevca i susednih opština, sportista i sportskih radnika, predstavnici Gradskog saveza sportova u Požarevcu i lista „Reč naroda“ proglasili su najbolje pojedince i kolektive za 2014. godinu.

Prijem u Gradskom zdanju

Prijem u Gradskom zdanju

Pozdravljajući sportiste, sportske radnike i zvanice, među kojima su bili predsednik i generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Aleksandar Šoštar i Vladimir Batez, predsednik i zamenik predsednika Skupštine grada Požarevca Bane Spasović i Milić Jovanović, predsednik opštine Petrovac na Mlavi Radiša Dragojević i zamenik gradonačelnika Požarevca Miodrag Stepanović, predsednik Upravnog odbora Sportskog saveza Požarevca Slobodan Jović je konstatovao da su protekle godine pojedinci ostvarili bolje rezultate nego ovdašnje ekipe, a potom dodao da okupljanje ima za cilj promociju sporta i podršku deci i sportistima Požarevca. Jović je istakao i da su rezultati sportista vidni, i zahvalio se na podršci gradu Požarevcu, koji ima razumevanja za sport i izdvaja značajna sredstva za to.

Podsetivši da ovog januara zaposleni u požarevačkom nedeljniku obeležavaju sedam decenija postojanja, u ime organizatora sve učesnike skupa pozdravio je i izvršni direktor Reči naroda Dragan Milenković i tom prilikom ukazao:

-Ono što mi možemo je da pažljivo pratimo sva sportska dešavanja, da promovišemo svaki uspeh, i tom zadatku smo se posvetili prethodne, a to ćemo učiniti i 2015. godine“.

Protekle godine Grad Požarevac je izdvojio značajna sredstva za sport, a posebno za masovne oblike i školski sport, kao i za rad sa mlađim selekcijama. U tom kontekstu, po rečima predsednika Skupštine grada Baneta Spasovića trebalo bi posmatrati i podršku akciji izbora najboljih ekipa i pojedinaca: „Skupština grada Požarevca je već više od pet decenija uz ovaj izbor sportiste godine, koji je postao jedan od motiva sportista iz našeg okruga da postignu što bolje rezultate i tako postanu jedan od laureata. Tome su 4doprineli svi oni koji su i u prošlim godinama osvajali titulu najuspešnijih i davali primer kako se treba ponašati na terenu, ali i van njega“.

Slobodan Jović sa nekima od nagrađenih

Slobodan Jović sa nekima od nagrađenih

Sportski savez Srbije poslednjih godina aktivno podržava akciju „Biramo ekipu i sportistu godine Braničevskog okruga“. Na to je ukazao legendarni vaterpolo golman, a sada čelni čovek ove sportske asocijacije Aleksandar Šoštar.

-Ovakva manifestacija daje podstrek svima onima koji prošle godine nisu izabrani kao najbolji, ali je sigurno da će ove godine dati sve od sebe da se za godinu dana nađu na ovom mestu, izjavio je Šoštar.

Aleksandra Nenadović član Ribolovačkog kluba Mlava iz Petrovca na Mlavi i atletičar Požarevca Marko Ničić, najbolji su sportisti Braničevskog okruga za 2014. godinu. Pored Ničića, nagrađen je u kategoriji seniora fudbaler Sloge iz Petrovca na Mlavi Milan Stojanović. U  konkurenciji seniorki nagrada je uručena i članici Sportske organizacije Partizan iz Kostolca Ivi Crnoseljanski. Nagrade za najbolje seniorske selekcije dobili su stonoteniseri Požarevca i rukometašice Kučeva, a Milica Jović, članica Džudo kluba Mladi radnik, i atletičar Požarevca Marko Milovanović, najbolji su mladi sportisti. Nagrade za rezultate u 2014. godini u kategoriji mladih sportista dobili su i gimnastičar kostolačkog Partizana Petar Vefić, kao i član Kung fu kluba Ving čun Marko Mijatović. Najbolje mlade selekcije bili su odbojkaši požarevačkog Mladog radnika i rukometaši Požarevca u kategoriji omladinaca a odbojkašice požarevačkog Mladog radnika u konkurenciji omladinki.

Priznanje za najboljeg trenera u protekloj godini dobio je Milomir Drndarević iz požarevačkog karate kluba Železničar, a zahvalnice za izuzetan doprinos razvoju sporta uručene su profesoru Draganu Ćiriću iz Požarevca za organizaciju školskih takmičenja kao i predsedniku Sportske organizacije Partizan iz Kostolca Prvoslavu Cvejiću.In the presence of the leading people of the Braničevo districts, Požarevac and the neighboring municipalities, athletes and sports officials, representatives of the City Alliance sports in Požarevac and the “word of the people”, declared the best individuals and collectives in 2014.

Prijem u Gradskom zdanju

Prijem u Gradskom zdanju

Welcoming the athletes, sports workers and guests, including the President and the General Secretary of the Sports Association of Serbia Aleksandar Šoštar and Vladimir Batez, President and Vice-President of the Assembly of Pozarevac Bane Spasović and Milić Jovanović, president of Petrovac Radiša Dragojević and Deputy Mayor of Požarevac Miodrag Stepanović, Chairman of the Board of Sports Association Požarevac Slobodan Jović noted that recent years individuals have better results than the local team, and then added that the gathering aims to promote the sport and support to children and athletes Požarevac. Jović stressed that the results are visible athletes, and thanked for the support of Požarevac, who is sympathetic to the sport and allocating significant resources for it.

Reminding that the employees in January Požarevac weekly commemorate the seven decades of its existence, on behalf of the organizers of all participants welcomed the conference and CEO of the Word of Nations Dragan Milenković and on this occasion pointed out:

-What we can do is to carefully follow all sporting events, to promote the success of each and this task, we are dedicated to the previous one, and that we do and in 2015 “.

Last year City Požarevac allocated significant funds for sports, especially for mass forms and school sport, as well as to work with younger teams. In this context, the words of President of the City of Bane Spasovic should observe and support the action of selection of the best teams and individuals: “The Assembly of Požarevac for more than five decades with the selection of athletes of the year, which has become one of the motives of athletes from our district to achieve better results and become one of the winners. This was contributed all those who have in recent years won the title of the most successful and gave an example of how to behave on the field, but also outside of it”.

Slobodan Jović sa nekima od nagrađenih

Slobodan Jović sa nekima od nagrađenih

Sports Association of Serbia in recent years actively supports the action “Choosing a team and athlete of the year Braničevski district”. This was pointed legendary water polo goalie, and now the front man of the sports associations Alexander Šoštar.

-This Events gives rise to all those who last year were not selected as the best, but it is certain that this year will try my best to find for a year at this point, said Šoštar.

Aleksandra Nenadović member of a fishing club Mlava from Petrovac and athlete Marko Ničić, the best athletes Braničevo districts for 2014. In addition was awarded the senior football player from Petrovac na Mlavi,  Milan Stojanović. In the senior competition prize is awarded to the member sports organizations of Partizan and locals Ivi Crnoseljanski. Prizes for the best selection of senior received Požarevac table tennis players and handball players from Kučevo Milica Jović, a member of the Judo Club Youth worker, and athlete Pozarevac Marko Milovanovic, the best young athletes. Rewards for performance in 2014 in the young athlete and gymnast received Kostolac Partizan Peter Vefić, as well as a member of the club Kung Fu Wing Chun Marko Mijatovic.

The award for best coach in the last year went to Milomir Drndarević from Pozarevac, karate club Železničar and gratitude for the outstanding contribution to the development of sport were presented to Professor Dragan Ciric from Pozarevac for the organization of school competitions as well as the president of the Partizan Sports organizations and locals Prvoslav Cvejić.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter