Početak » Zaštita životne sredine » Monitoring » Intervencije
 

Program praćenja stanja kvaliteta vazduha u Požarevcu za 2013. godinuProgram monitoring of air quality in Pozarevac in 2013

Donošenje Programa praćenja kvaliteta vazduha za 2013. godinu potrebno je radi održavanja kontinuiteta u uspostavljenom sistematskom merenju zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu, koje je počelo decembra 2009. godine.

Kontinuitet u monitoringu kvaliteta vazduha neophodan je za formiranje ocene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a sve u cilju identifikacije veličine zagađenja i rizika, procene izloženosti i u skladu sa tim, daljeg preduzimanja odgovarajućih mera radi zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Ovo znači, da je sa praćenjem kvaliteta vazduha i utvrđivanjem nivoa njegove zagađenosti moguće dalje ocenjivanje i razvrstavanje područja i naselja prema kvalitetu vazduha, što predstavlja preduslov za donošenje Plana za poboljšanje kvaliteta vazduha i njegovo kasnije sprovođenje.

Na ovaj način ostvaruje se jedinstven sistem upravljanja kvalitetom vazduha.

MREŽA MERNIH MESTA ZA MONITORING KVALITETA VAZDUHA

Merenje zagađenosti vazduha osnovnim zagađujućim materijama vrši se na 4 merna mesta:

1. Železnička stanica – sa tri lokacije u okruženju ovog mernog mesta:

– železnička stanica – pumpa

– Busije, ul. Bore Stankovića br.5

– ul. Deligradska br.27

2. Centralna apoteka – sa tri lokacije u okruženju ovog mernog mesta:

– ul. Kneza Lazara br.27

– Zavod za javno zdravlje Požarevac

– „Elektromorava“ ul. Jugovićeva

3. OŠ „Kralj Aleksandar“ – sa tri lokacije u okruženju ovog mernog mesta:

– ul. Partizanska br.4

– ul. Čede Vasovića – BS 1 NIS Petrol

– ul. Koste Abraševića br.32

4. Pošta Bradarac – sa tri lokacije u okruženju ovog mernog mesta:

– ul. Svetosavska br.6

– put za Rukumiju, kuća br.12

– vodoizvorište-crpna stanica Bradarac

Ispitivanje kvaliteta vazduha obuhvata određivanje sledećih zagađujućih materija:

a)   u vazduhu – gasovite komponente: sumpordioksid, azotdioksid;

– čvrstu frakciju suspendovanu u vazduhu-čađ, PM10, PM teški metali-olovo,  kadmijum, arsen, nikl, živa, PM PAU-3,4 benzo(a)piren

b)   u padavinama – aerosediment: rN, ukupne taložne materije, olovo, kadmijum, cink, sulfati, hloridi, nitrati, kalcijum

IZVEŠTAVANjE O REZULTATIMA MERENjA

Podaci i informacije o kvalitetu vazduha su javni. Grad, odnosno odgovarajući organ, objavljuje podatke o stanju kvaliteta vazduha preko sredstava javnog informisanja ili na drugi način. Izveštavanje davaoca usluga o rezultatima merenja zagađenosti vazduha vrši se mesečno, dostavljanjem izveštaja naručiocu poslova merenja, najkasnije deset dana po isteku meseca za koji se izveštaj podnosi.

Za sprovođenje Programa odgovorna je Služba za zaštitu životne sredine Odeljenja za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca.

Program usvojen Zaključkom Gradskog veća grada Požarevca

broj: 01-06-130/2012-10 od 19.novembra 2012. godine

Donošenje Programa praćenja kvaliteta vazduha za 2013. godinu potrebno je radi održavanja kontinuiteta u uspostavljenom sistematskom merenju zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu, koje je počelo decembra 2009. godine.

Kontinuitet u monitoringu kvaliteta vazduha neophodan je za formiranje ocene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a sve u cilju identifikacije veličine zagađenja i rizika, procene izloženosti i u skladu sa tim, daljeg preduzimanja odgovarajućih mera radi zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Ovo znači, da je sa praćenjem kvaliteta vazduha i utvrđivanjem nivoa njegove zagađenosti moguće dalje ocenjivanje i razvrstavanje područja i naselja prema kvalitetu vazduha, što predstavlja preduslov za donošenje Plana za poboljšanje kvaliteta vazduha i njegovo kasnije sprovođenje.

Na ovaj način ostvaruje se jedinstven sistem upravljanja kvalitetom vazduha.

 

MREŽA MERNIH MESTA ZA MONITORING KVALITETA VAZDUHA

Merenje zagađenosti vazduha osnovnim zagađujućim materijama vrši se na 4 merna mesta:

1. Železnička stanica – sa tri lokacije u okruženju ovog mernog mesta:

– železnička stanica – pumpa

– Busije, ul. Bore Stankovića br.5

– ul. Deligradska br.27

2. Centralna apoteka – sa tri lokacije u okruženju ovog mernog mesta:

– ul. Kneza Lazara br.27

– Zavod za javno zdravlje Požarevac

– „Elektromorava“ ul. Jugovićeva

3. OŠ „Kralj Aleksandar“ – sa tri lokacije u okruženju ovog mernog mesta:

– ul. Partizanska br.4

– ul. Čede Vasovića – BS 1 NIS Petrol

– ul. Koste Abraševića br.32

4. Pošta Bradarac – sa tri lokacije u okruženju ovog mernog mesta:

– ul. Svetosavska br.6

– put za Rukumiju, kuća br.12

– vodoizvorište-crpna stanica Bradarac

 

Ispitivanje kvaliteta vazduha obuhvata određivanje sledećih zagađujućih materija:

a)   u vazduhu – gasovite komponente: sumpordioksid, azotdioksid;

– čvrstu frakciju suspendovanu u vazduhu-čađ, PM10, PM teški metali-olovo,  kadmijum, arsen, nikl, živa, PM PAU-3,4 benzo(a)piren

b)   u padavinama – aerosediment: rN, ukupne taložne materije, olovo, kadmijum, cink, sulfati, hloridi, nitrati, kalcijum

 

IZVEŠTAVANjE O REZULTATIMA MERENjA

Podaci i informacije o kvalitetu vazduha su javni. Grad, odnosno odgovarajući organ, objavljuje podatke o stanju kvaliteta vazduha preko sredstava javnog informisanja ili na drugi način. Izveštavanje davaoca usluga o rezultatima merenja zagađenosti vazduha vrši se mesečno, dostavljanjem izveštaja naručiocu poslova merenja, najkasnije deset dana po isteku meseca za koji se izveštaj podnosi.

Za sprovođenje Programa odgovorna je Služba za zaštitu životne sredine Odeljenja za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca.

Program usvojen Zaključkom Gradskog veća grada Požarevca

broj: 01-06-130/2012-10 od 19.novembra 2012. godine

Podeli sa drugima: Facebook Twitter