Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Projekat zaštite životne sredine

Prekogranična saradnja gradova u Srbiji i Rumuniji

Predlozi o koncepciji Projekta namenjenog zaštiti životne sredine, vrednog oko 2 miliona evra, bili su tema sastanka održanog u prostorijama Gradskog zdanja u Požarevcu. Naime, organizovan je prvi radni sastanak za razvijanje predloga istraživačkog projekta u oblasti zaštita životne sredine i održivog razvoja u oblastima Požarevca i Mehedinci, u cilju korišćenja prirodnih resursa u okviru Javnog poziva Programa prekogranične saradnje IPA CBC 2014-2020 Rumunija – Srbija.

Sastanak o budućoj saradnji

Sastanak o budućoj saradnji

Domaćini, predstavnici Grada Požarevca su bili Aleksandar Đokić, načelnik Braničevskog okruga i Biserka Stojković, zamenik načelnika Gradske uprave Grada Požarevca sa saradnicima, a gosti su bili dr Stefan Imre , savetnik ambasadora Rumunije u Republici Srbiji, dr inž. Rodin Traicu, poslanik Predstavničkog doma Parlamenta Rumunije , Nicolicea Liviv, predsednik opštine Turn Severin i ostali bliski saradnici. Pored njih sastanku su prisustvovali i Zoran Vuković, direktor ogranka Kostolca za proizvodnju uglja TE Ko Kostolac i Zoran Stanojević, EPS TEKO, proizvodnju energije.

Sastanak o budućoj saradnji

Sastanak o budućoj saradnji

Tema sastanka je po prethodno upućenom Pismo o namerama o mogućnosti pristupu programu INTERREG – IPA CBC Rumunija – Srbija 2014-2020 i partnerstvu na prenosu znanja, koje će težiti ka pronalaženju modernih rešenja kako bi se obezbedili uslovi za sprovođenje Direktiva EU u domenu životne sredine, energetskog sektora i razvijanjem obnovljivih izvora energije, a polazeći od sličnih geografskih i prirodnih potencija i ugljenokopa u obe regije.

U skladu sa Prostornim planom Grada Požarevca i Prostornim planom područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena, gde je velika pažnja posvećena obnovljivim izvorima energije, kao velikom potencijalu, odlučeno je da se nastavi saradnja na pripremi predloga projekta u kojem će nosilac predloga projekta biti opština Turn Severin, a Grad Požarevac je partner. Ukupna vrednost projekta, prema dosadašnjim predviđanjima, iznosi oko 2 miliona evra.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter