Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Protiv poroka, korupcije i kriminalaAgainst vice, corruption and crime

Predsednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović je, u prisustvu brojnih zvanica, čelnih ljudi gradske opštine Kostolac, članova Gradskog veća, predstavnika policije, zdravstva i sportskih klubova, priredio prijem za predstavnike dva ovdašnja sportska kolektiva –  Bokserskog kluba „Blagoje Blaga Vujičić“ i Kik boks kluba „Spartan“ povodom pokretanja zajedničke akcije „Podignimo gard porocima“ i „Stop korupciji i kriminalu“.

Inicijatori akcija

Inicijatori akcija

Posle himne Srbije „Bože pravde“, koju je intonirao pevač Renato Henc, prisutnima se najpre obratio predsednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović i tom prilikom ukazao na značaj aktivnosti članova dva požarevačka kluba, a zatim podvukao: -Disciplinovani, usmereni ka cilju i beskompromisni borci, ali samo u ringu. Van ringa – veliki prijatelji sa svojim protivnicima i uvek spremni da se jedni drugima nađu u nevolji. Upravo to je razlog što sam akciji ova dva kluba, koji su oko sebe okupili širok front snaga poželeo da pridodam i akciju Skupštine grada pod nazivom „Stop korupciji i kriminalu“. Ukoliko te dve pošasti shvatimo kao nešto čime se bave oni bez morala i skrupula, shvatio sam da nema boljih ljudi od sportista koji će predstavljati borbu protiv ovih zala koje želimo da iskorenimo u Požarevcu“.

Spasović je u nastavku pozvao sve sugrađane da se uključe u pomenute akcije i daju svoj doprinos u borbi protiv savremenih pošasti našeg društva. Zahvaljujući prisutnima što se uključuju u ovaj značajnu akciju, predsednik Bokserskog i Kik boks kluba Marko Dmitrović podsetio je na sadržaje koje već realizuju sportisti, a potom poručio: -Prvi korak pre ulaska u ring, pre prvog udarca, je podizanje garda. Zato smo u pomoć pozvali i našu policiju, da nam pomogne i prenese svoja iskustva i saznanja o tome koliko je jak protivnik koga smo izazvali. To isto da učine i stručnjaci iz medicine, iz Zavoda za javno zdravlje u Požarevcu. Posebnu zahvalnost dugujem svojim prijateljima borcima, koji su sa nama i u ringu i u životu. Oni su najbolji primer koji će u očima Požarevljana srušiti stereotipe da su ljudi koji se bave borilačkim veštinama ljudi sa one strane zakona“.

Bane Spasović i Marko Dmitrović uručili su prigodne poklone promoterima akcije, među kojima su bili zamenik predsednika Skupštine grada Milić Jovanović, načelnik Policijske uprave Požarevac Saša Mitrović, direktor Gradske bolnice dr Srećko Bosić, direktorka Zavoda za javno zdravlje dr Zorica Mitić, nekolicina nekadašnjih sportskih asova, Bane Dmitrović, Mane Marčeta i Milan Piperski, ali i predstavnici ovdašnjih medija. Promoter akcije je i redakcija Regionalnog radio Požarevca.

Nakon prijema, u fiskulturnoj sali Ekonomsko – trgovinske škole u Požarevcu održana je promocija borilačkih sportova. Borilačke veštine predstavili su Mane Marčeta, Milan Piperski i Marko Nikolić. Najavljeno je i da će prezentacija akcije „Podignimo gard porocima“ biti nastavljena i u narednim mesecima u opštinama Braničevskog okruga.President of the Assembly of Pozarevac Bane Spasovic, in the presence of numerous guests, leading people urban municipality Kostolac, City Council members, representatives of the police, health and sports clubs, held a reception for representatives of the two is local sports team – Boxing Club „Blagoje Mild Vujicic“ and Kickboxing club „Spartan“ to initiate a joint action „Keep your guard vices“ and „Stop corruption and crime.“

Inicijatori akcija

After the Serbian anthem „God of Justice“, he intoned singer Renato Henc, attendees were first addressed by the President of the Assembly of Pozarevac Bane Spasović and emphasized the importance of the activities of members of two clubs, and then underlined:

– Disciplined, goal-oriented and uncompromising fighters but only in the ring. Outside the ring – great friends with his opponents and always ready to find each other in trouble. This is the reason that I share these two clubs, who are gathered around a broad front power wished to add to the action of the City titled „Stop corruption and crime.“ If these two monsters understood as something to be concerned with those without morals and scruples, I realized that there are no better people than athletes who will represent the struggle against these evils that we want to eradicate in Požarevcu „.

Spasovic below urged all citizens to engage in the above activities and contribute to the fight against modern scourge of our society. Thanks to present what is involved in this important campaign, the president of the Boxing and Kickboxing Club Marko Dmitrović recalled the contents of which have already implemented athletes, and then said:

-The first step before entering the ring, before the first blow, raising Guard. That’s why we called for help and our police, to help us and transfer its experience and knowledge about how strong opponent whom we caused. To do the same and experts in medicine, from the Institute of Public Health in Pozarevac. Special thanks are owed to your friends fighters, who are with us in the ring and in life. They are the best example of that in the eyes Požarevljani bring down the stereotypes that people who are engaged in the martial arts people on the other side of the law. “

Bane Spasović and Marko Dmitrović presented a commemorative gift promoters of actions, including the Deputy Chairperson of the Assembly Milic Jovanovic, Chief of Police Pozarevac Sasa Mitrovic, director of the City Hospital Dr. Srecko Bosic, director of the Institute for Public Health Dr. Zorica Mitic, several former sports aces Bane Dmitrović, Mane Marčeta and Milan Piperski, as well as representatives of local media. Promoter action and the editorial board of the Regional radio Pozarevac.

After the reception, the gym Economic – trade school in Pozarevac, the promotion of martial arts. Martial arts were presented by Mane Marceta, Milan Piperski and Marko Nikolic. It was announced that the presentation of the campaign „Raise your guard vices“ will be continued in the coming months in the municipalities of Branicevo district.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter