Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Provera biračkog prava putem SMS-aCheck voting rights via SMS

Građani s pravom glasa od danas mogu i slanjem SMS-a na broj 2202 da provere da li su i gde upisani u jedinstveni birački spisak, saopštilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Te informacije mogu da se dobiju i na //drzavnauprava.gov.rs od 21. marta.

Informacije o biračkom spisku mogu se dobiti slanjem poruke na 2202 sa sadržajem: izbori, razmak, jedinstveni matični broj.

Sa jednog broja mobilnog telefona moguće je poslati četiri SMS-a radi provere upisa u jedinstveni birački spisak. Poruke su besplatne.

Kako se navodi, Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku predviđena je mogućnost da građani izaberu mesto gde će glasati za predstojeće parlamentarne i predsedničke izbore, a da ne putuju u mesto prebivališta, tako što će podneti zahtev gradskoj ili opštinskoj upravi na teritoriji na kojoj žele da glasaju najkasnije 20 dana pred izbore.

Radi ispravljanja grešaka ili nedostajućih podataka o biračima, građani treba da se obrate svojoj gradskoj ili opštinskoj upravi prema mestu svog prebivališta.Citizens entitled to vote today and can send SMS to number 2202 to check whether and where a registered voter in a unique, announced by the Ministry of Human and Minority Rights and Public Administration and Local Government.

This information can be obtained at //drzavnauprava.gov.rs of 21 of March.

Information on the electoral roll can be obtained by sending a message containing the 2202 elections, space, unique identification number.

With a number of mobile phones can send four SMS to verify enrollment in a single voter. The messages are free.

As stated, the Act provided for a single voter has the opportunity to choose a place where people will vote for the upcoming parliamentary and presidential elections, and not to travel to place of residence by submitting a request the city or municipal government in the territory where they want to vote at least 20 days before the election.

To correct errors or missing data about voters, citizens should contact their city or municipal government according to their place of residence.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter