Početak » e-Sednice
 

Prva sednica lokalnog parlamenta uz elektronsko glasanje

Lokalni parlament zasedao je jedanaesti put 29.09.2017. god. u ovom sazivu, po prvi put uz elektronsko glasanje. Ovim putem rad Skupštine Grada Požarevca je unapređen i ostvaruju se velike uštede u budžetu kada je u pitanju štampanje materijala ali se i čuva životna sredina.

Skupština Grada Požarevca opremljena je modernim sistemom elektronskog glasanja koji obuhvata beskontaktne čitače kartica, identifikacione kartice i aplikaciju za glasanje.Sistem se sastoji iz niza beskontaktnih čitača (prema broju poslanika u lokalnom parlamentu), uvezanih sa personalnim računarima svakog poslanika.

IT odeljenje Gradske uprave je uspešno razvilo aplikaciju koja je ispunila sve funkcionalne zahteve sistema. Nakon podrobnog testiranja, stručnjaci IT odeljenja Gradske uprave potvrdili su da je softver u potpunosti integrisan sa čitačima kartica na vreme za prvo  jesenje zasedanje Gradske skupštine.

Postavljanjem beskontaktne kartice  u čitač korisnik se uloguje na računar unošenjem korisničkog imena i lozinke, nakon čega se aktivira aplikacija i može koristiti sve opcije koje ona nudi. Prednosti koje ovaj sistem donosi ogledaju se pre svega u mogućnosti utvrđivanja kvoruma, praktično odmah po početku sednice, odnosno trenutnoj i pouzdanoj evidenciji o prisutnosti izabranih predstavnika građana ili njihovom glasanju, bez potrebe za ručnim prebrojavanjem.

Sa ekonomsko-ekološkog aspekta, isključuje se potreba izrade posebnog štampanog materijala za svaku pojedinačnu sednicu. Sva dokumentacija o važnim pitanjima o kojima se donose odluke na zasedanju, dostavljaju se elektronskom poštom korisnicima (poslanicima lokalnog parlamenta).

Nakon kompletiranih radova, skupštinska sala lokalnog parlamenta u Požarevcu može se smatrati jednom od modernije opremljenih u Srbiji. Posedovanje trenutne i pouzdane evidencije o prisutnosti izabranih predstavnika građana. Sa ekonomsko-ekološkog aspekta, isključuje se potreba izrade posebnog štampanog materijala za svaku pojedinačnu sednicu. Sva dokumentacija o važnim pitanjima o kojima se donose odluke na zasedanju, dostavljaju se elektronskom poštom korisnicima (poslanicima lokalnog parlamenta).

Ovakva modernizacija imala je pre svega za cilj da se rad lokalnog parlamenta olakša i ubrza, te da se obezbede uštede na potrošnom materijalu.

 

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter