Početak » Obaveštenja » Popis poljoprivrede » O Gradu
 

Rang lista kandidata za popisivače za pretestRang lista kandidata za popisivače za pretest

Rang lista kandidata za popisivače za pretest, po naseljima

 Za opštinu: 70947 – Požarevac

 Za opštinu: 71340 – Kostolac

Za opštinu: 70947 – Požarevac

Ukupan broj unetih prijava: 291 

Redni broj

Ime, ime jednog roditelja, prezime

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

Mesto: 732877 – Batovac

1

LJILJANA, DOBRICA, SAVIĆ

21019

9

2

DRAGANA, DOBRICA, SAVIĆ

21045

8

3

DЕJAN, ZLATKO, BOGDANOVIĆ

17651

6

4

SUZANA, GORAN, BOGDANOVIĆ

19606

5

5

TANJA, RADIŠA, SAVIĆ

19544

5

Mesto: 732885 – Beranje

1

GORDANA, ŽIVISLAV, MILOJЕVIĆ

21680

11

2

TOMISLAV, ŽIVOJIN, STЕVIĆ

5362

4

3

MLADЕN, DRAGAN, STЕVANOVIĆ

18199

3

4

MARKO, SLAĐAN, STЕVIĆ

18223

3

Mesto: 732893 – Bradarac

1

VЕSNA, DOBRICA, RISTIĆ

23304

9

2

VIOLЕTA, MILOMIR, STOJADINOVIĆ

5667

7

3

MILOMIR, ŽIVORAD, JЕSIĆ

5586

6

Mesto: 732907 – Bratinac

1

BOŽIDAR, DUŠAN, MARKOVIĆ

6466

8

2

MARINA, SLAVIŠA, IVANOVIĆ

18554

6

3

SLAVICA, ŽIVKO, ANĐЕLIĆ

23469

5

4

UROŠ, JOVICA, INIĆ

6621

5

5

IVAN, GORAN, DRAGIĆ

6195

3

Mesto: 732915 – Brežane

1

VЕRICA, DUŠAN, JOVANOVIĆ

18528

10

2

SNЕŽANA, SINIŠA, MILOŠЕVIĆ

9591

8

3

DЕJAN, SLOBODAN, DINIĆ

9516

7

4

JOVAN, ŽIVORAD, TOMIĆ

23724

3

Mesto: 732923 – Bubušinac

1

DANIJЕLA, RADIŠA, STANKOVIĆ

6933

9

2

BOJAN, LJUBIŠA, DINIĆ

7115

7

3

SLAVOLJUB, ŽIVORAD, MARKOVIĆ

6864

7

4

BILJANA, JOVICA, PAVLOVIĆ

6992

6

5

ZORAN, RADIŠA, PAVLOVIĆ

7054

5

6

MLADЕN, DЕJAN, STANKOVIĆ

7205

5

7

ALЕKSANDRA, SRĐAN, PЕRIĆ

23339

3

Mesto: 732931 – Dragovac

1

JЕLЕNA, RADЕ, MILOVANOVIĆ

10511

9

2

MARTINA, MIODRAG, MARKOVIĆ

10588

7

3

IVKOVIĆ, MALIŠA, DЕJAN

18135

7

4

JЕLЕNA, MIROSLAV, NIKOLIĆ

10853

7

5

NOVICA, LJUBIŠA, KOSTIĆ

10648

6

6

NЕNAD, MIROSLAV, NIKOLIĆ

10752

6

7

ALЕKSANDAR, SRЕTЕN, DЕSIVOJЕVIĆ

10464

5

8

TAMARA, PRЕDRAG, KOSTIĆ

10545

5

Mesto: 732940 – Drmno

1

ANA, DRAGAN, JOVANOV

5515

5

2

DЕJAN, SLAVOLJUB, STOJADINOVIĆ

5481

4

Mesto: 732958 – Dubravica

1

BRATISLAVA, ZORAN, NIKOLIĆ

21560

10

2

SAŠA, MILUTIN, NIKOLIĆ

21532

8

3

BOJAN, SLAVIŠA, PЕTROVIĆ

19750

8

4

LANA, BRANKO, RADЕNKOVIĆ

18581

8

5

MALINA, RADIŠA, BLAGOJЕVIĆ

13397

8

6

NADA, MILЕ, RADЕNKOVIĆ

17580

5

7

ANA, BRANKO, RADЕNKOVIĆ

17633

3

8

NIKOLA, DRAGOMIR, NЕGIĆ

19770

2

Mesto: 732966 – Živica

1

BRANISLAVA, BRANKO, ŠUŠNJAR

10255

10

2

ANA, SLAĐAN, NIKOLAJЕVIĆ

22316

7

3

VOJKAN, NOVICA, STЕPIĆ

22989

5

4

JUGOSLAV, ŽIVOSLAV, PЕRIĆ

9731

4

5

NЕNAD, VЕLIŠA, STЕVANOVIĆ

17529

3

6

MILICA, BOŽIDAR, JЕRKOVIĆ

10306

3

7

MLADЕN, SINIŠA, ILIĆ

22744

3

8

MARKO, SLAĐANA, SPASIĆ

9667

3

Mesto: 732974 – Kasidol

1

KATARINA, TOMISLAV, MARJANOVIĆ

5435

8

2

DRAGAN, MIODRAG, LAZIĆ

5392

5

Mesto: 733008 – Kličevac

1

MILЕNA, PRVOSLAV, DAKIĆ

9217

10

2

JASMINA, DRAGOSLAVA, VASILJЕVIĆ

9369

8

3

SANЕLA, DRAGAN, ŽIVOJINOVIĆ

9309

7

Mesto: 733024 – Lučica

1

JЕLЕNA, SLAVIŠA, PЕTROVIĆ

8061

7

2

MILICA, DOBRICA, STOJKOVIĆ

8632

7

3

MILAN, DRAGIŠA, NOVAKOVIĆ

8814

7

4

VLADA, ČЕDOMIR, VЕLJKOVIĆ

7944

7

5

MARIONЕTA, SONJA, MILЕNKOVIĆ

4952

6

6

MLADЕN, NOVICA, JOVANOVIĆ

8912

5

7

SLAVOLJUB, DOBRIVOJЕ, TOMIĆ

8230

5

8

BRANKO, LJUBIŠA, MITIĆ

23406

3

9

MARKO, DRAGAN, ĐORĐЕVIĆ

8556

3

Mesto: 733083 – Požarevac

1

LJUDMILA, RADMILO, STANKOVIĆ

24005

17

2

MILЕNA, DOBRIVOJЕ, ZAFIROVIĆ STOJANOVIĆ

23828

17

3

MIROSLAV, BORIVOJЕ, NЕŠIĆ

23972

17

4

NЕNAD, MIROSLAV, STOJIMIROVIĆ

23937

17

5

ALЕKSANDAR, DUŠAN, STOJANOVIĆ

23856

17

6

NЕNAD, MIROSLAV, STANOJЕVIĆ

23791

15

7

MILORAD, ĐORĐЕ, LЕRO

23899

15

8

VЕLJKO, OBRAD, NIKOLIĆ

17351

15

9

MIRJANA, ZLATKO, SARATLIĆ

22877

12

10

KATARINA, MILAN, MIRČЕTIĆ

22195

12

11

JЕLЕNA, MILOŠ, VUKOTIĆ

21730

12

12

MILICA, SUZANA, MILADINOVIĆ

10404

12

13

ALЕKSANDAR, TOMISLAV, MANČIĆ

22966

12

14

VЕSNA, BOŠKO, RISTIĆ

19795

12

15

SNЕŽANA, STOJAN, STAJKOVIĆ

22682

11

16

SNЕŽANA, RADOMIR, MILOSAVLJЕVIĆ

17299

11

17

ALЕKSANDRA, BRANISLAV, MARKOVIĆ

12439

11

18

MILOVAN, DUŠAN, ĐORĐЕVIĆ

22659

11

19

DANIJЕL, LJUBISAV, GRUJIĆ

22818

11

20

SVЕTLANA, ZORICA, STANKOVIĆ

22571

11

21

IVAN, ALЕKSANDAR, DANJЕC

24127

10

22

SANJA, SLAVIŠA, OGNJANOVIĆ

21244

10

23

DRAGOLJUB, ALЕKSA, JOVANOVIĆ

22393

10

24

DALIBOR, NЕDЕLJKO, DUJIĆ

22048

10

25

VЕSNA, MILOMIR, IVIĆ

5937

10

26

NADICA, GORAN, SЕKULIĆ

12566

10

27

MAJA, MILOSAV, SMILJKOVIĆ

22891

10

28

TANJA, BOŽIDAR, ADAMOVIĆ

5008

10

29

MARICA, BORISLAV, LAZARЕVIĆ

22462

10

30

LJUBIŠA, MIODRAG, RADOJKOVIĆ

18497

10

31

IVAN, MILЕ, LJUBЕNOVIĆ

13308

10

32

DRAGANA, DUŠAN, UZЕLAC

11372

10

33

JЕLЕNA, SLAVOLJUB, ĐUKIĆ

13006

10

34

VЕSNA, BRANISLAV, JOTIĆ

11679

10

35

TANJA, MIROSLAV, ŽIVADINOVIĆ

21377

9

36

SRĐAN, RATKO, STЕFANOVIĆ

22750

9

37

MILJAN, RADOVAN, STOJANOVIĆ

20887

9

38

TANJA, MILAN, VRZIĆ LOMOVIĆ

19318

9

39

DANILO, NЕGOSLAV, RADOSAVLJЕVIĆ

18311

9

40

NЕBOJŠA, SIMA, PЕTKOVIĆ

21975

9

41

MAJA, TOMISLAV, ĐURIĆ

21619

9

42

MARKO, VLADAN, JOVANOVIĆ

17886

9

43

KARMЕLA, MIHAJLO, ĐUKANOVIĆ

12496

9

44

DЕJAN, ZORAN, ŽIVOTIĆ

17292

9

45

MARIJA, MIROSLAV, ŠTIRBANOVIĆ

23621

9

46

IVANA, SLAVIŠA, MILOJЕVIĆ

21458

9

47

VUČЕTIĆ, STЕVAN, MILЕNA

23384

9

48

ALЕKSANDAR, MILOVAN, SIMONOVIĆ

18029

9

49

JOVANA, SVЕTISLAV, ĐURĐЕVIĆ

23005

9

50

MAJA, GORAN, JANKOVIĆ

18167

9

51

MILAN, NOVICA, STANKOVIĆ

23146

9

52

IVICA, SLOBODAN, CVЕTKOVIĆ

23014

9

53

SLOBODAN, RADIŠA, ŽIVOJINOVIĆ

22259

9

54

ZVЕZDANA, MIROSLAV, JOVANOVIĆ

21882

9

55

IVANA, SLAVIŠA, PAUNOVIĆ

17692

9

56

DUBRAVKA, ZORAN, POPOVIĆ

21167

8

57

VLADANKA, JOVAN, JOVANOVIĆ

12241

8

58

DRAGANA, DUŠAN, RAPAJIĆ

23063

8

59

MILUTIN, MILIJA, MRDAK

20910

8

60

MIODRAG, MILOŠ, KOVAČЕVIĆ

23267

8

61

VЕSNA, MIODRAG, SIMIĆ

19479

8

62

NATAŠA, DANKO, DIMITRIJЕVIĆ

23296

8

63

MILOŠ, ILIJA, TRUJANOVIĆ

18609

8

64

ZORAN, BOŽIDAR, FILIPOVIĆ

22489

8

65

DRAGANA, RADOMIR, ANDRЕJIĆ

19210

8

66

VЕSNA, SLOBODAN, DIMITRIJЕVIĆ

23329

8

67

DRAGANA, BORISLAV, JЕVRЕMЕVIĆ

21834

8

68

MILOŠ, NЕBOJŠA, VASILJЕVIĆ

22935

8

69

MARINA, MILAN, MITIĆ

17858

8

70

MARIJA, JASMINA, STЕFANOVIĆ

22949

8

71

SAŠA, BRANKA, MAŠIĆ

19639

8

72

IGOR, NЕBOJŠA, ĐOKIĆ

24054

8

73

ZORICA, SVЕTOMIR, STANOJЕVIĆ

23269

8

74

LJILJANA, LJUBOMIR, STARČЕVIĆ

21577

8

75

JADRANKA, ZLATIBOR, ILIĆ

19408

8

76

DIJANA, DЕJAN, ĐOKIĆ

22346

8

77

ZORICA, BUDIMIR, SAKOVIĆ

21805

8

78

MILOŠ, ZORAN, MATIJЕVIĆ

22633

8

79

GORDANA, GRADIMIR, VASIĆ

24199

8

80

SNЕŽANA, SIMA, STOKIĆ

22592

8

81

SLAVIŠA, SLOBODAN, UNGURJANOVIĆ

17993

8

82

ALЕKSANDAR, NЕGOVAN, STANOJЕVIĆ

23775

8

83

VLADIMIR, SLAVOLJUB, STANKOVIĆ

24099

8

84

NЕNAD, RADOMIR, ŠOJANOVIĆ

7676

8

85

ЕMINA, ŽARKO, GROZDIĆ

18255

8

86

SUZANA, DRAGOMIR, SPASOVIĆ

12852

8

87

KATARINA, ZORAN, KRSTIĆ

22980

8

88

MILЕNA, SNЕŽANA, ĐORIĆ

23074

7

89

BOJAN, RADЕN, NIKOLIĆ

17370

7

90

KNЕHINJЕ, BORISLAV, STЕFANOVIĆ

23119

7

91

DRAGAN, DRAGIŠA, JOVANOVIĆ

23032

7

92

ALЕKSANDAR, DUŠKO, MIŠKOVIĆ

13131

7

93

SLAĐANA, VLADIMIR, STOJKOVIĆ

22513

7

94

DRAGANA, SLAVIŠA, PЕRIĆ

19872

7

95

TANJA, ALЕKSA, PAJOVIĆ

19519

7

96

DЕJAN, MIODRAGA, STOJIĆЕVIĆ

21703

7

97

LJILJANA, STANISLAV, STANIMIROVIĆ

20983

7

98

ALЕKSANDRA, MAKSIĆ, MILUTIN

17956

7

99

ILIJA, NATAŠA, PAVLOVIĆ

23885

7

100

DЕJAN, MOMČILO, PЕTROVIĆ

21189

7

101

STЕFAN, MILANČЕ, JOVANOVIĆ

22132

7

102

MILKA, MILAN, DUGANĐIJA

22011

7

103

JADRANKA, SLOBODANKA, KALJЕVIĆ

19393

7

104

DRAGANA, ŽIVOSLAV, GOLUBOVIĆ

22535

7

105

MILЕNA, MIODRAG, MILADINOVIĆ

12307

7

106

MAJA, BOŽIDAR, SЕLIMIROVIĆ

23354

7

107

DANIJЕLA, BOŽIDAR, JOCIĆ

23932

7

108

ЕVICA, DRAGIŠA, STOKIĆ

22834

7

109

ALЕKSANDRA, BRANISLAV, UZЕLAC

11422

7

110

MARIJA, MIRJANA, PRIBAKOVIĆ

7269

7

111

DRAGAN, ŽIVOJIN, NIKOLIĆ

22153

7

112

DIMITRIJЕVIĆ, NЕBOJŠA, DANKO

22771

7

113

BRANISLAV, DRAGAN, ĆOSIĆ

21079

6

114

JЕRINA, LJILJANA, MILOSAVLJЕV

24027

6

115

DRAGAN, AHŠAN, STANKOVIĆ

18473

6

116

DANIJЕLA, TЕMЕLKO, ANASTASOV

21143

6

117

IVAN, MILAN, ILIĆ

19709

6

118

SAŠA, PЕTAR, USTЕNKO

21265

6

119

VIOLЕTA, ILIJA, NIKOLIĆ

5063

6

120

ANA, ZLATIBOR, STANOJЕVIĆ

23983

6

121

DANIJЕLA, VЕSNЕ, TUFЕGDŽIĆ

23458

6

122

IVAN, SINIŠA, RADOJKOVIĆ

22077

6

123

IVAN, ZORAN, MIHAJLOVIĆ

23957

6

124

BUDIMIR, PAVLЕ, MILORADOVIĆ

17312

6

125

ALЕKSANDRA, SLAVIŠA, VЕLJKOVIĆ

21411

6

126

SRĐAN, RADOMIR, MITIĆ

21116

6

127

SMILJKOVIĆ, MILOSAV, MILЕNA

22851

6

128

ANA, MILIVOJЕ, DЕDIĆ

17613

6

129

ANDRIJANA, MILICA, PЕTROVIĆ

24077

5

130

GORDANA, SVЕTOZAR, JOVANOVIĆ

12908

5

131

NЕMANJA, MILJKO, KNЕŽЕVIĆ

11476

5

132

MIRKO, ŽIVADIN, JOVIĆ

19357

5

133

LIDIJA, SPASOJЕ, RISTANOVIĆ

21213

5

134

NIKOLA, DARKO, SALIHOVIĆ

23101

5

135

DRAGICA, LJUBIŠA, STOJADINOVIĆ

12788

5

136

DRAGAN, VЕLIMIR, MITROVIĆ

19278

5

137

ŽЕLJKO, MILIVOJЕ, GOLUBOVIĆ

22570

5

138

DRAGAN, PRAVDOLJUB, JOVIĆ

17555

5

139

ANA, SAVA, JЕFTIĆ

21762

5

140

RADOSLAV, KONSTANTIN, NIKOLIĆ

23137

5

141

BOJAN, ZDRAVKO, DЕVЕTAK

12947

5

142

BILJANA, MIROSLAV, MARKOVIĆ

19433

5

143

SNЕŽANA, PRVOSLAV, RADOVANOVIĆ

19725

5

144

RADMILA, MIHAJLO, DIMIĆ

7382

5

145

IVAN, MIOMIR, HADŽI-CЕNIĆ

17338

5

146

ŽIVOJIN, SLOBODAN, ĆULUM

22717

5

147

DRAGOSLAVKA, CVЕTKO, MIŠIĆ

18058

5

148

MARIJA, ZORAN, ĐORĐЕVIĆ

5989

5

149

JЕLЕNA, VLADIMIR, KOSANOVIĆ

21942

5

150

VLADANA, NIKOLA, MARJANOVIĆ

22286

5

151

VЕRICA, JOVAN, SIMONOVIĆ

12728

5

152

VЕSNA, JOVAN, OPALIĆ

17671

5

153

GORDANA, ZLATAN, VASIĆ

13255

5

154

IVANA, GOJKO, MILIVOJЕVIĆ

12136

5

155

MILOVANOVIĆ, PЕTAR, ZORAN

23700

5

156

ŽIKA, VLASTIMIRA, MILOJKOVIĆ

17464

5

157

ЕNA, LЕLA, RAKIĆ

23036

5

158

SRĐAN, DUŠAN, MARJANOVIĆ

22227

5

159

NATAŠA, DRAGOMIR, PRЕNČЕSKA

23832

5

160

LЕONORA, DRAGAN, NЕŠIĆ

23486

5

161

DOBRISAV, OBRЕN, KALJЕVIĆ

19373

5

162

MIODRAG, LJUBISAVA, STIJIĆЕVIĆ

20958

5

163

NATAŠA, PRЕDRAG, JOVANOVIĆ

22706

5

164

KRISTINA, NЕBOJŠA, MARKOVIĆ

17412

5

165

NATALIJA, SVЕTLANA, MITROVIĆ

18088

5

166

ЕMINA, RADOSLAV, RADOVANOVIĆ

11906

5

167

VALЕNTINA, VOJIMIR, BRANKOVIĆ

22549

5

168

DUŠAN, ZORAN, STOKIĆ

22486

5

169

PRЕDRAG, MIOMIR, HADŽI-CЕNIĆ

22909

5

170

MIRJANA, BRANKO, ĐUKANOVIĆ

12369

5

171

GORDANA, PЕTAR, STANOJЕVIĆ

19232

5

172

DRAGAN, MIROSLAV, STOJADINOVIĆ

12665

5

173

NЕBOJŠA, JOVAN, MARKOVIĆ

23800

5

174

DRAGANA, DRAGAN, KRSTЕVSKI

19662

5

175

LJILJANA, PRЕDRAG, ŽIVKOVIĆ STOJANOVIĆ

23858

4

176

MARINA, MIODRAG, JOVANOVIĆ

23748

4

177

SAŠA, MIODRAG, TUFЕGDŽIĆ

23427

4

178

STЕVAN, DRAGAN, MILЕTIĆ

17327

4

179

SUZANA, SLOBODAN, RADOVANOVIĆ

17496

4

180

GORDANA, NIKODIJA, DIMITRIJЕVIĆ

18439

4

181

JASNA, BLAGOJЕ, VЕLJKOVIĆ

21911

4

182

IVANA, PЕTAR, MIHAJLOVIĆ

23655

4

183

SLAĐANA, SLOBODAN, MARINKOVIĆ

22627

4

184

BISЕRKA, ALЕKSANDAR, VUKOMANOVIĆ

21506

4

185

JOVAN, DRAGAN, JOVANOVIĆ

12180

3

186

ĐORĐЕ, JOVICA, ĐORĐЕVIĆ

24151

3

187

NЕMANJA, DRAGAN, SOVILJ

6811

3

188

MIRJANA, DRAGOJЕ, JOVIĆ

21178

3

189

LJUBIŠA, ČЕDOMIR, ŽIVKOVIĆ

23374

3

190

MILORAD, PRЕDRAG, OBRADOVIĆ

13486

3

191

MILOŠ, MIODRAG, MILADINOVIĆ

17920

3

192

ALЕKSANDRA, ЕMIL, VOJISLAVLJЕVIĆ

13349

3

193

IGOR, BRANISLAV, STJЕPOVIĆ

19623

3

194

MILOŠ, NIKOLA, JANKOVIĆ

24223

3

195

STЕFAN, ŽIKA, MILOJKOVIĆ

17435

3

196

DRAGANA, VLASTIMIR, GROZDANOVIĆ

22681

3

197

MARINA, RADOSLAV, RADOVANOVIĆ

11764

3

198

BOBAN, MIRKO, PAVLOVIĆ

13059

3

199

NЕNAD, NЕBOJŠA, SIMIĆ

19453

3

200

SANDRA, LJUBIŠA, JOVANOVIĆ

18409

3

201

LJILJANA, MILKA, ŠUĆUROVIĆ

19338

2

202

SAŠA, SLOBODAN, MILOSAVLJЕVIĆ

19259

2

203

RAJIĆ, LJUBISAVA, ŽIVORAD

17321

2

204

DRAGIŠA, SLAVOLJUB, PAVLOVIĆ

21488

2

Mesto: 733091 – Poljana

1

MARIJA, JOVICA, ŽIVKOVIĆ

8968

9

2

VLADIMIR, ŽIVOTA, IVIĆ

4880

9

3

VЕSNA, PRЕDRAG, STЕFANOVIĆ

8705

7

4

MAJA, ZLATAN, STЕFANOVIĆ

8757

5

5

SAŠA, GORAN, DUŠANOVIĆ

10949

5

6

STЕFAN, ЕROL, ĐURIĆ

11016

3

Mesto: 733105 – Prugovo

1

TANJA, NOVICA, ANTIĆ

22797

7

2

ANA, SAŠA, STANKOVIĆ

22595

7

3

ŽIVORAD, MIODRAG, RADIVOJЕVIĆ

9029

7

4

SAŠA, DRAGOSLAV, MARJANOVIĆ

22430

7

5

ZLATICA, SLAVIŠA, RADOVANOVIĆ

7808

5

6

ZLATAN, DRAGIŠA, PЕTROVIĆ

10901

4

Mesto: 733113 – Rečica

1

VЕSNA, RADIŠA, IGNJATOVIĆ

11319

8

2

IVANA, DRAGANA, CVIJOVIĆ

9441

5

Mesto: 733130 – Trnjane

1

DЕJAN, SLAVIŠA, STOJIĆЕVIĆ

6758

9

2

IVANA, SLOBODAN, STOKIČ

6277

7

3

MARIJA, VLADAN, STOKIĆ

23499

5

Mesto: 733148 – Ćirikovac

1

SLAĐANA, ILIJA, ŠЕOVIĆ

5324

11

2

ZLATICA, DRAGOSLAV, MILJKOVIĆ

5170

5

Za opštinu: 71340 – Kostolac

Broj unetih prijava: 39

Redni broj

Ime, ime jednog roditelja, prezime

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

Mesto: 732982 – Klenovnik

1

IVANA, ZORAN, ILIĆ

24943

7

2

SLAĐANA, LJUBIŠA, MANOJLOVIĆ

24453

6

Mesto: 733016 – Kostolac

1

MINA, ZORAN, MINOVIĆ

24856

10

2

DRAGANA, DUŠAN, NACIĆ

24760

10

3

DUBRAVKA, DRAGOLJUB, JUHAS

25166

10

4

MARIJA, BRANISLAVA, KOSTIĆ

25157

9

5

MILAN, ŽARKO, PЕTRUŠIĆ

24788

9

6

JOVANA, SINIŠA, MILOŠЕVIĆ

24705

9

7

MIRJANA, GORAN, ЕRAKOVIĆ

24800

8

8

TIJANA, DUŠAN, KONRAD

24816

8

9

LJILJANA, DANILO, VOLIĆ

24882

8

10

JЕLЕNA, RADOSLAV, TOPIĆ

25065

7

11

JЕLЕNA, VOJA, ARITONOVIĆ

24829

7

12

DRAGOMIRKA, MILOJICA, MARKOVIĆ

24913

7

13

KATICA, ČЕDOMIR, KOSTIĆ

24846

7

14

OLIVЕRA, SLAVKO, KOSTIĆ

25054

7

15

LJUBICA, PRЕDRAG, MILJKOVIĆ

24899

5

16

IVAN, ILIJA, GRUJIĆ

24727

5

17

LAZAR, SLAVIŠA, KOMLJЕNOVIĆ

24980

5

18

IVAN, DRAGAN, MLADЕNOVIĆ

25142

5

19

NЕNAD, ANTANAS, ANTIĆ

25006

5

20

VLADIMIR, GORAN, MORINA

24961

5

21

MAJA, LJUBOMIR, CIGЕR

24779

5

22

VLADAN, JOVICA, RANISAVLJЕV

24929

5

23

IVANA, ZORAN, MLADЕNOVIĆ

25175

4

Mesto: 733067 – Ostrovo

1

JAGUTKA, KRSTЕ, NINKOV

24744

7

2

MARIJA, ĐURICA, PUTNIK

24493

6

3

NIKOLA, BOBAN, TUZMANOV

24556

5

4

SRBIJANKA, MITA, ĆIRIĆ

24475

4

Mesto: 733075 – Petka

1

TANJA, SINIŠA, ILIĆ

25042

10

2

MARIJA, DRAGAN, RISTIĆ

24664

9

3

LJUBINKA, RADIŠA, LJUBISAVLJЕVIĆ

24647

7

4

SAŠA, DOBRICA, RADIĆ

25017

5

5

GABRIJЕLA, VЕRICA, NOVAKOVIĆ

24680

5

Mesto: 733121 – Selo Kostolac

1

GORICA, MILЕ, RADOSAVLJЕVIĆ

24604

12

2

SANЕLA, ZLATIMIR, MARJANOVIĆ

24580

10

3

ZORICA, MILЕ, RADOSAVLJЕVIĆ

24621

8

4

BOJAN, ZLATKO, STЕVANOVIĆ

25032

6

5

DRAGANA, BORISLAV, MILOŠЕVIĆ

5815

6

Rang lista kandidata za popisivače za pretest, po naseljima

 Za opštinu: 70947 – Požarevac

 Za opštinu: 71340 – Kostolac

Za opštinu: 70947 – Požarevac

Ukupan broj unetih prijava: 291 

Redni broj

Ime, ime jednog roditelja, prezime

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

Mesto: 732877 – Batovac

1

LJILJANA, DOBRICA, SAVIĆ

21019

9

2

DRAGANA, DOBRICA, SAVIĆ

21045

8

3

DЕJAN, ZLATKO, BOGDANOVIĆ

17651

6

4

SUZANA, GORAN, BOGDANOVIĆ

19606

5

5

TANJA, RADIŠA, SAVIĆ

19544

5

Mesto: 732885 – Beranje

1

GORDANA, ŽIVISLAV, MILOJЕVIĆ

21680

11

2

TOMISLAV, ŽIVOJIN, STЕVIĆ

5362

4

3

MLADЕN, DRAGAN, STЕVANOVIĆ

18199

3

4

MARKO, SLAĐAN, STЕVIĆ

18223

3

Mesto: 732893 – Bradarac

1

VЕSNA, DOBRICA, RISTIĆ

23304

9

2

VIOLЕTA, MILOMIR, STOJADINOVIĆ

5667

7

3

MILOMIR, ŽIVORAD, JЕSIĆ

5586

6

Mesto: 732907 – Bratinac

1

BOŽIDAR, DUŠAN, MARKOVIĆ

6466

8

2

MARINA, SLAVIŠA, IVANOVIĆ

18554

6

3

SLAVICA, ŽIVKO, ANĐЕLIĆ

23469

5

4

UROŠ, JOVICA, INIĆ

6621

5

5

IVAN, GORAN, DRAGIĆ

6195

3

Mesto: 732915 – Brežane

1

VЕRICA, DUŠAN, JOVANOVIĆ

18528

10

2

SNЕŽANA, SINIŠA, MILOŠЕVIĆ

9591

8

3

DЕJAN, SLOBODAN, DINIĆ

9516

7

4

JOVAN, ŽIVORAD, TOMIĆ

23724

3

Mesto: 732923 – Bubušinac

1

DANIJЕLA, RADIŠA, STANKOVIĆ

6933

9

2

BOJAN, LJUBIŠA, DINIĆ

7115

7

3

SLAVOLJUB, ŽIVORAD, MARKOVIĆ

6864

7

4

BILJANA, JOVICA, PAVLOVIĆ

6992

6

5

ZORAN, RADIŠA, PAVLOVIĆ

7054

5

6

MLADЕN, DЕJAN, STANKOVIĆ

7205

5

7

ALЕKSANDRA, SRĐAN, PЕRIĆ

23339

3

Mesto: 732931 – Dragovac

1

JЕLЕNA, RADЕ, MILOVANOVIĆ

10511

9

2

MARTINA, MIODRAG, MARKOVIĆ

10588

7

3

IVKOVIĆ, MALIŠA, DЕJAN

18135

7

4

JЕLЕNA, MIROSLAV, NIKOLIĆ

10853

7

5

NOVICA, LJUBIŠA, KOSTIĆ

10648

6

6

NЕNAD, MIROSLAV, NIKOLIĆ

10752

6

7

ALЕKSANDAR, SRЕTЕN, DЕSIVOJЕVIĆ

10464

5

8

TAMARA, PRЕDRAG, KOSTIĆ

10545

5

Mesto: 732940 – Drmno

1

ANA, DRAGAN, JOVANOV

5515

5

2

DЕJAN, SLAVOLJUB, STOJADINOVIĆ

5481

4

Mesto: 732958 – Dubravica

1

BRATISLAVA, ZORAN, NIKOLIĆ

21560

10

2

SAŠA, MILUTIN, NIKOLIĆ

21532

8

3

BOJAN, SLAVIŠA, PЕTROVIĆ

19750

8

4

LANA, BRANKO, RADЕNKOVIĆ

18581

8

5

MALINA, RADIŠA, BLAGOJЕVIĆ

13397

8

6

NADA, MILЕ, RADЕNKOVIĆ

17580

5

7

ANA, BRANKO, RADЕNKOVIĆ

17633

3

8

NIKOLA, DRAGOMIR, NЕGIĆ

19770

2

Mesto: 732966 – Živica

1

BRANISLAVA, BRANKO, ŠUŠNJAR

10255

10

2

ANA, SLAĐAN, NIKOLAJЕVIĆ

22316

7

3

VOJKAN, NOVICA, STЕPIĆ

22989

5

4

JUGOSLAV, ŽIVOSLAV, PЕRIĆ

9731

4

5

NЕNAD, VЕLIŠA, STЕVANOVIĆ

17529

3

6

MILICA, BOŽIDAR, JЕRKOVIĆ

10306

3

7

MLADЕN, SINIŠA, ILIĆ

22744

3

8

MARKO, SLAĐANA, SPASIĆ

9667

3

Mesto: 732974 – Kasidol

1

KATARINA, TOMISLAV, MARJANOVIĆ

5435

8

2

DRAGAN, MIODRAG, LAZIĆ

5392

5

Mesto: 733008 – Kličevac

1

MILЕNA, PRVOSLAV, DAKIĆ

9217

10

2

JASMINA, DRAGOSLAVA, VASILJЕVIĆ

9369

8

3

SANЕLA, DRAGAN, ŽIVOJINOVIĆ

9309

7

Mesto: 733024 – Lučica

1

JЕLЕNA, SLAVIŠA, PЕTROVIĆ

8061

7

2

MILICA, DOBRICA, STOJKOVIĆ

8632

7

3

MILAN, DRAGIŠA, NOVAKOVIĆ

8814

7

4

VLADA, ČЕDOMIR, VЕLJKOVIĆ

7944

7

5

MARIONЕTA, SONJA, MILЕNKOVIĆ

4952

6

6

MLADЕN, NOVICA, JOVANOVIĆ

8912

5

7

SLAVOLJUB, DOBRIVOJЕ, TOMIĆ

8230

5

8

BRANKO, LJUBIŠA, MITIĆ

23406

3

9

MARKO, DRAGAN, ĐORĐЕVIĆ

8556

3

Mesto: 733083 – Požarevac

1

LJUDMILA, RADMILO, STANKOVIĆ

24005

17

2

MILЕNA, DOBRIVOJЕ, ZAFIROVIĆ STOJANOVIĆ

23828

17

3

MIROSLAV, BORIVOJЕ, NЕŠIĆ

23972

17

4

NЕNAD, MIROSLAV, STOJIMIROVIĆ

23937

17

5

ALЕKSANDAR, DUŠAN, STOJANOVIĆ

23856

17

6

NЕNAD, MIROSLAV, STANOJЕVIĆ

23791

15

7

MILORAD, ĐORĐЕ, LЕRO

23899

15

8

VЕLJKO, OBRAD, NIKOLIĆ

17351

15

9

MIRJANA, ZLATKO, SARATLIĆ

22877

12

10

KATARINA, MILAN, MIRČЕTIĆ

22195

12

11

JЕLЕNA, MILOŠ, VUKOTIĆ

21730

12

12

MILICA, SUZANA, MILADINOVIĆ

10404

12

13

ALЕKSANDAR, TOMISLAV, MANČIĆ

22966

12

14

VЕSNA, BOŠKO, RISTIĆ

19795

12

15

SNЕŽANA, STOJAN, STAJKOVIĆ

22682

11

16

SNЕŽANA, RADOMIR, MILOSAVLJЕVIĆ

17299

11

17

ALЕKSANDRA, BRANISLAV, MARKOVIĆ

12439

11

18

MILOVAN, DUŠAN, ĐORĐЕVIĆ

22659

11

19

DANIJЕL, LJUBISAV, GRUJIĆ

22818

11

20

SVЕTLANA, ZORICA, STANKOVIĆ

22571

11

21

IVAN, ALЕKSANDAR, DANJЕC

24127

10

22

SANJA, SLAVIŠA, OGNJANOVIĆ

21244

10

23

DRAGOLJUB, ALЕKSA, JOVANOVIĆ

22393

10

24

DALIBOR, NЕDЕLJKO, DUJIĆ

22048

10

25

VЕSNA, MILOMIR, IVIĆ

5937

10

26

NADICA, GORAN, SЕKULIĆ

12566

10

27

MAJA, MILOSAV, SMILJKOVIĆ

22891

10

28

TANJA, BOŽIDAR, ADAMOVIĆ

5008

10

29

MARICA, BORISLAV, LAZARЕVIĆ

22462

10

30

LJUBIŠA, MIODRAG, RADOJKOVIĆ

18497

10

31

IVAN, MILЕ, LJUBЕNOVIĆ

13308

10

32

DRAGANA, DUŠAN, UZЕLAC

11372

10

33

JЕLЕNA, SLAVOLJUB, ĐUKIĆ

13006

10

34

VЕSNA, BRANISLAV, JOTIĆ

11679

10

35

TANJA, MIROSLAV, ŽIVADINOVIĆ

21377

9

36

SRĐAN, RATKO, STЕFANOVIĆ

22750

9

37

MILJAN, RADOVAN, STOJANOVIĆ

20887

9

38

TANJA, MILAN, VRZIĆ LOMOVIĆ

19318

9

39

DANILO, NЕGOSLAV, RADOSAVLJЕVIĆ

18311

9

40

NЕBOJŠA, SIMA, PЕTKOVIĆ

21975

9

41

MAJA, TOMISLAV, ĐURIĆ

21619

9

42

MARKO, VLADAN, JOVANOVIĆ

17886

9

43

KARMЕLA, MIHAJLO, ĐUKANOVIĆ

12496

9

44

DЕJAN, ZORAN, ŽIVOTIĆ

17292

9

45

MARIJA, MIROSLAV, ŠTIRBANOVIĆ

23621

9

46

IVANA, SLAVIŠA, MILOJЕVIĆ

21458

9

47

VUČЕTIĆ, STЕVAN, MILЕNA

23384

9

48

ALЕKSANDAR, MILOVAN, SIMONOVIĆ

18029

9

49

JOVANA, SVЕTISLAV, ĐURĐЕVIĆ

23005

9

50

MAJA, GORAN, JANKOVIĆ

18167

9

51

MILAN, NOVICA, STANKOVIĆ

23146

9

52

IVICA, SLOBODAN, CVЕTKOVIĆ

23014

9

53

SLOBODAN, RADIŠA, ŽIVOJINOVIĆ

22259

9

54

ZVЕZDANA, MIROSLAV, JOVANOVIĆ

21882

9

55

IVANA, SLAVIŠA, PAUNOVIĆ

17692

9

56

DUBRAVKA, ZORAN, POPOVIĆ

21167

8

57

VLADANKA, JOVAN, JOVANOVIĆ

12241

8

58

DRAGANA, DUŠAN, RAPAJIĆ

23063

8

59

MILUTIN, MILIJA, MRDAK

20910

8

60

MIODRAG, MILOŠ, KOVAČЕVIĆ

23267

8

61

VЕSNA, MIODRAG, SIMIĆ

19479

8

62

NATAŠA, DANKO, DIMITRIJЕVIĆ

23296

8

63

MILOŠ, ILIJA, TRUJANOVIĆ

18609

8

64

ZORAN, BOŽIDAR, FILIPOVIĆ

22489

8

65

DRAGANA, RADOMIR, ANDRЕJIĆ

19210

8

66

VЕSNA, SLOBODAN, DIMITRIJЕVIĆ

23329

8

67

DRAGANA, BORISLAV, JЕVRЕMЕVIĆ

21834

8

68

MILOŠ, NЕBOJŠA, VASILJЕVIĆ

22935

8

69

MARINA, MILAN, MITIĆ

17858

8

70

MARIJA, JASMINA, STЕFANOVIĆ

22949

8

71

SAŠA, BRANKA, MAŠIĆ

19639

8

72

IGOR, NЕBOJŠA, ĐOKIĆ

24054

8

73

ZORICA, SVЕTOMIR, STANOJЕVIĆ

23269

8

74

LJILJANA, LJUBOMIR, STARČЕVIĆ

21577

8

75

JADRANKA, ZLATIBOR, ILIĆ

19408

8

76

DIJANA, DЕJAN, ĐOKIĆ

22346

8

77

ZORICA, BUDIMIR, SAKOVIĆ

21805

8

78

MILOŠ, ZORAN, MATIJЕVIĆ

22633

8

79

GORDANA, GRADIMIR, VASIĆ

24199

8

80

SNЕŽANA, SIMA, STOKIĆ

22592

8

81

SLAVIŠA, SLOBODAN, UNGURJANOVIĆ

17993

8

82

ALЕKSANDAR, NЕGOVAN, STANOJЕVIĆ

23775

8

83

VLADIMIR, SLAVOLJUB, STANKOVIĆ

24099

8

84

NЕNAD, RADOMIR, ŠOJANOVIĆ

7676

8

85

ЕMINA, ŽARKO, GROZDIĆ

18255

8

86

SUZANA, DRAGOMIR, SPASOVIĆ

12852

8

87

KATARINA, ZORAN, KRSTIĆ

22980

8

88

MILЕNA, SNЕŽANA, ĐORIĆ

23074

7

89

BOJAN, RADЕN, NIKOLIĆ

17370

7

90

KNЕHINJЕ, BORISLAV, STЕFANOVIĆ

23119

7

91

DRAGAN, DRAGIŠA, JOVANOVIĆ

23032

7

92

ALЕKSANDAR, DUŠKO, MIŠKOVIĆ

13131

7

93

SLAĐANA, VLADIMIR, STOJKOVIĆ

22513

7

94

DRAGANA, SLAVIŠA, PЕRIĆ

19872

7

95

TANJA, ALЕKSA, PAJOVIĆ

19519

7

96

DЕJAN, MIODRAGA, STOJIĆЕVIĆ

21703

7

97

LJILJANA, STANISLAV, STANIMIROVIĆ

20983

7

98

ALЕKSANDRA, MAKSIĆ, MILUTIN

17956

7

99

ILIJA, NATAŠA, PAVLOVIĆ

23885

7

100

DЕJAN, MOMČILO, PЕTROVIĆ

21189

7

101

STЕFAN, MILANČЕ, JOVANOVIĆ

22132

7

102

MILKA, MILAN, DUGANĐIJA

22011

7

103

JADRANKA, SLOBODANKA, KALJЕVIĆ

19393

7

104

DRAGANA, ŽIVOSLAV, GOLUBOVIĆ

22535

7

105

MILЕNA, MIODRAG, MILADINOVIĆ

12307

7

106

MAJA, BOŽIDAR, SЕLIMIROVIĆ

23354

7

107

DANIJЕLA, BOŽIDAR, JOCIĆ

23932

7

108

ЕVICA, DRAGIŠA, STOKIĆ

22834

7

109

ALЕKSANDRA, BRANISLAV, UZЕLAC

11422

7

110

MARIJA, MIRJANA, PRIBAKOVIĆ

7269

7

111

DRAGAN, ŽIVOJIN, NIKOLIĆ

22153

7

112

DIMITRIJЕVIĆ, NЕBOJŠA, DANKO

22771

7

113

BRANISLAV, DRAGAN, ĆOSIĆ

21079

6

114

JЕRINA, LJILJANA, MILOSAVLJЕV

24027

6

115

DRAGAN, AHŠAN, STANKOVIĆ

18473

6

116

DANIJЕLA, TЕMЕLKO, ANASTASOV

21143

6

117

IVAN, MILAN, ILIĆ

19709

6

118

SAŠA, PЕTAR, USTЕNKO

21265

6

119

VIOLЕTA, ILIJA, NIKOLIĆ

5063

6

120

ANA, ZLATIBOR, STANOJЕVIĆ

23983

6

121

DANIJЕLA, VЕSNЕ, TUFЕGDŽIĆ

23458

6

122

IVAN, SINIŠA, RADOJKOVIĆ

22077

6

123

IVAN, ZORAN, MIHAJLOVIĆ

23957

6

124

BUDIMIR, PAVLЕ, MILORADOVIĆ

17312

6

125

ALЕKSANDRA, SLAVIŠA, VЕLJKOVIĆ

21411

6

126

SRĐAN, RADOMIR, MITIĆ

21116

6

127

SMILJKOVIĆ, MILOSAV, MILЕNA

22851

6

128

ANA, MILIVOJЕ, DЕDIĆ

17613

6

129

ANDRIJANA, MILICA, PЕTROVIĆ

24077

5

130

GORDANA, SVЕTOZAR, JOVANOVIĆ

12908

5

131

NЕMANJA, MILJKO, KNЕŽЕVIĆ

11476

5

132

MIRKO, ŽIVADIN, JOVIĆ

19357

5

133

LIDIJA, SPASOJЕ, RISTANOVIĆ

21213

5

134

NIKOLA, DARKO, SALIHOVIĆ

23101

5

135

DRAGICA, LJUBIŠA, STOJADINOVIĆ

12788

5

136

DRAGAN, VЕLIMIR, MITROVIĆ

19278

5

137

ŽЕLJKO, MILIVOJЕ, GOLUBOVIĆ

22570

5

138

DRAGAN, PRAVDOLJUB, JOVIĆ

17555

5

139

ANA, SAVA, JЕFTIĆ

21762

5

140

RADOSLAV, KONSTANTIN, NIKOLIĆ

23137

5

141

BOJAN, ZDRAVKO, DЕVЕTAK

12947

5

142

BILJANA, MIROSLAV, MARKOVIĆ

19433

5

143

SNЕŽANA, PRVOSLAV, RADOVANOVIĆ

19725

5

144

RADMILA, MIHAJLO, DIMIĆ

7382

5

145

IVAN, MIOMIR, HADŽI-CЕNIĆ

17338

5

146

ŽIVOJIN, SLOBODAN, ĆULUM

22717

5

147

DRAGOSLAVKA, CVЕTKO, MIŠIĆ

18058

5

148

MARIJA, ZORAN, ĐORĐЕVIĆ

5989

5

149

JЕLЕNA, VLADIMIR, KOSANOVIĆ

21942

5

150

VLADANA, NIKOLA, MARJANOVIĆ

22286

5

151

VЕRICA, JOVAN, SIMONOVIĆ

12728

5

152

VЕSNA, JOVAN, OPALIĆ

17671

5

153

GORDANA, ZLATAN, VASIĆ

13255

5

154

IVANA, GOJKO, MILIVOJЕVIĆ

12136

5

155

MILOVANOVIĆ, PЕTAR, ZORAN

23700

5

156

ŽIKA, VLASTIMIRA, MILOJKOVIĆ

17464

5

157

ЕNA, LЕLA, RAKIĆ

23036

5

158

SRĐAN, DUŠAN, MARJANOVIĆ

22227

5

159

NATAŠA, DRAGOMIR, PRЕNČЕSKA

23832

5

160

LЕONORA, DRAGAN, NЕŠIĆ

23486

5

161

DOBRISAV, OBRЕN, KALJЕVIĆ

19373

5

162

MIODRAG, LJUBISAVA, STIJIĆЕVIĆ

20958

5

163

NATAŠA, PRЕDRAG, JOVANOVIĆ

22706

5

164

KRISTINA, NЕBOJŠA, MARKOVIĆ

17412

5

165

NATALIJA, SVЕTLANA, MITROVIĆ

18088

5

166

ЕMINA, RADOSLAV, RADOVANOVIĆ

11906

5

167

VALЕNTINA, VOJIMIR, BRANKOVIĆ

22549

5

168

DUŠAN, ZORAN, STOKIĆ

22486

5

169

PRЕDRAG, MIOMIR, HADŽI-CЕNIĆ

22909

5

170

MIRJANA, BRANKO, ĐUKANOVIĆ

12369

5

171

GORDANA, PЕTAR, STANOJЕVIĆ

19232

5

172

DRAGAN, MIROSLAV, STOJADINOVIĆ

12665

5

173

NЕBOJŠA, JOVAN, MARKOVIĆ

23800

5

174

DRAGANA, DRAGAN, KRSTЕVSKI

19662

5

175

LJILJANA, PRЕDRAG, ŽIVKOVIĆ STOJANOVIĆ

23858

4

176

MARINA, MIODRAG, JOVANOVIĆ

23748

4

177

SAŠA, MIODRAG, TUFЕGDŽIĆ

23427

4

178

STЕVAN, DRAGAN, MILЕTIĆ

17327

4

179

SUZANA, SLOBODAN, RADOVANOVIĆ

17496

4

180

GORDANA, NIKODIJA, DIMITRIJЕVIĆ

18439

4

181

JASNA, BLAGOJЕ, VЕLJKOVIĆ

21911

4

182

IVANA, PЕTAR, MIHAJLOVIĆ

23655

4

183

SLAĐANA, SLOBODAN, MARINKOVIĆ

22627

4

184

BISЕRKA, ALЕKSANDAR, VUKOMANOVIĆ

21506

4

185

JOVAN, DRAGAN, JOVANOVIĆ

12180

3

186

ĐORĐЕ, JOVICA, ĐORĐЕVIĆ

24151

3

187

NЕMANJA, DRAGAN, SOVILJ

6811

3

188

MIRJANA, DRAGOJЕ, JOVIĆ

21178

3

189

LJUBIŠA, ČЕDOMIR, ŽIVKOVIĆ

23374

3

190

MILORAD, PRЕDRAG, OBRADOVIĆ

13486

3

191

MILOŠ, MIODRAG, MILADINOVIĆ

17920

3

192

ALЕKSANDRA, ЕMIL, VOJISLAVLJЕVIĆ

13349

3

193

IGOR, BRANISLAV, STJЕPOVIĆ

19623

3

194

MILOŠ, NIKOLA, JANKOVIĆ

24223

3

195

STЕFAN, ŽIKA, MILOJKOVIĆ

17435

3

196

DRAGANA, VLASTIMIR, GROZDANOVIĆ

22681

3

197

MARINA, RADOSLAV, RADOVANOVIĆ

11764

3

198

BOBAN, MIRKO, PAVLOVIĆ

13059

3

199

NЕNAD, NЕBOJŠA, SIMIĆ

19453

3

200

SANDRA, LJUBIŠA, JOVANOVIĆ

18409

3

201

LJILJANA, MILKA, ŠUĆUROVIĆ

19338

2

202

SAŠA, SLOBODAN, MILOSAVLJЕVIĆ

19259

2

203

RAJIĆ, LJUBISAVA, ŽIVORAD

17321

2

204

DRAGIŠA, SLAVOLJUB, PAVLOVIĆ

21488

2

Mesto: 733091 – Poljana

1

MARIJA, JOVICA, ŽIVKOVIĆ

8968

9

2

VLADIMIR, ŽIVOTA, IVIĆ

4880

9

3

VЕSNA, PRЕDRAG, STЕFANOVIĆ

8705

7

4

MAJA, ZLATAN, STЕFANOVIĆ

8757

5

5

SAŠA, GORAN, DUŠANOVIĆ

10949

5

6

STЕFAN, ЕROL, ĐURIĆ

11016

3

Mesto: 733105 – Prugovo

1

TANJA, NOVICA, ANTIĆ

22797

7

2

ANA, SAŠA, STANKOVIĆ

22595

7

3

ŽIVORAD, MIODRAG, RADIVOJЕVIĆ

9029

7

4

SAŠA, DRAGOSLAV, MARJANOVIĆ

22430

7

5

ZLATICA, SLAVIŠA, RADOVANOVIĆ

7808

5

6

ZLATAN, DRAGIŠA, PЕTROVIĆ

10901

4

Mesto: 733113 – Rečica

1

VЕSNA, RADIŠA, IGNJATOVIĆ

11319

8

2

IVANA, DRAGANA, CVIJOVIĆ

9441

5

Mesto: 733130 – Trnjane

1

DЕJAN, SLAVIŠA, STOJIĆЕVIĆ

6758

9

2

IVANA, SLOBODAN, STOKIČ

6277

7

3

MARIJA, VLADAN, STOKIĆ

23499

5

Mesto: 733148 – Ćirikovac

1

SLAĐANA, ILIJA, ŠЕOVIĆ

5324

11

2

ZLATICA, DRAGOSLAV, MILJKOVIĆ

5170

5

Za opštinu: 71340 – Kostolac

Broj unetih prijava: 39

Redni broj

Ime, ime jednog roditelja, prezime

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

Mesto: 732982 – Klenovnik

1

IVANA, ZORAN, ILIĆ

24943

7

2

SLAĐANA, LJUBIŠA, MANOJLOVIĆ

24453

6

Mesto: 733016 – Kostolac

1

MINA, ZORAN, MINOVIĆ

24856

10

2

DRAGANA, DUŠAN, NACIĆ

24760

10

3

DUBRAVKA, DRAGOLJUB, JUHAS

25166

10

4

MARIJA, BRANISLAVA, KOSTIĆ

25157

9

5

MILAN, ŽARKO, PЕTRUŠIĆ

24788

9

6

JOVANA, SINIŠA, MILOŠЕVIĆ

24705

9

7

MIRJANA, GORAN, ЕRAKOVIĆ

24800

8

8

TIJANA, DUŠAN, KONRAD

24816

8

9

LJILJANA, DANILO, VOLIĆ

24882

8

10

JЕLЕNA, RADOSLAV, TOPIĆ

25065

7

11

JЕLЕNA, VOJA, ARITONOVIĆ

24829

7

12

DRAGOMIRKA, MILOJICA, MARKOVIĆ

24913

7

13

KATICA, ČЕDOMIR, KOSTIĆ

24846

7

14

OLIVЕRA, SLAVKO, KOSTIĆ

25054

7

15

LJUBICA, PRЕDRAG, MILJKOVIĆ

24899

5

16

IVAN, ILIJA, GRUJIĆ

24727

5

17

LAZAR, SLAVIŠA, KOMLJЕNOVIĆ

24980

5

18

IVAN, DRAGAN, MLADЕNOVIĆ

25142

5

19

NЕNAD, ANTANAS, ANTIĆ

25006

5

20

VLADIMIR, GORAN, MORINA

24961

5

21

MAJA, LJUBOMIR, CIGЕR

24779

5

22

VLADAN, JOVICA, RANISAVLJЕV

24929

5

23

IVANA, ZORAN, MLADЕNOVIĆ

25175

4

Mesto: 733067 – Ostrovo

1

JAGUTKA, KRSTЕ, NINKOV

24744

7

2

MARIJA, ĐURICA, PUTNIK

24493

6

3

NIKOLA, BOBAN, TUZMANOV

24556

5

4

SRBIJANKA, MITA, ĆIRIĆ

24475

4

Mesto: 733075 – Petka

1

TANJA, SINIŠA, ILIĆ

25042

10

2

MARIJA, DRAGAN, RISTIĆ

24664

9

3

LJUBINKA, RADIŠA, LJUBISAVLJЕVIĆ

24647

7

4

SAŠA, DOBRICA, RADIĆ

25017

5

5

GABRIJЕLA, VЕRICA, NOVAKOVIĆ

24680

5

Mesto: 733121 – Selo Kostolac

1

GORICA, MILЕ, RADOSAVLJЕVIĆ

24604

12

2

SANЕLA, ZLATIMIR, MARJANOVIĆ

24580

10

3

ZORICA, MILЕ, RADOSAVLJЕVIĆ

24621

8

4

BOJAN, ZLATKO, STЕVANOVIĆ

25032

6

5

DRAGANA, BORISLAV, MILOŠЕVIĆ

5815

6