Početak » Obaveštenja » Popis poljoprivrede » O Gradu
 

Rang lista kandidata za popisivače za pretestRang lista kandidata za popisivače za pretest

Rang lista kandidata za popisivače za pretest, po naseljima

 Za opštinu: 70947 – Požarevac

 Za opštinu: 71340 – Kostolac

Za opštinu: 70947 – Požarevac

Ukupan broj unetih prijava: 291 

Redni broj

Ime, ime jednog roditelja, prezime

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

Mesto: 732877 – Batovac

1

LjILjANA, DOBRICA, SAVIĆ

21019

9

2

DRAGANA, DOBRICA, SAVIĆ

21045

8

3

DEJAN, ZLATKO, BOGDANOVIĆ

17651

6

4

SUZANA, GORAN, BOGDANOVIĆ

19606

5

5

TANjA, RADIŠA, SAVIĆ

19544

5

Mesto: 732885 – Beranje

1

GORDANA, ŽIVISLAV, MILOJEVIĆ

21680

11

2

TOMISLAV, ŽIVOJIN, STEVIĆ

5362

4

3

MLADEN, DRAGAN, STEVANOVIĆ

18199

3

4

MARKO, SLAĐAN, STEVIĆ

18223

3

Mesto: 732893 – Bradarac

1

VESNA, DOBRICA, RISTIĆ

23304

9

2

VIOLETA, MILOMIR, STOJADINOVIĆ

5667

7

3

MILOMIR, ŽIVORAD, JESIĆ

5586

6

Mesto: 732907 – Bratinac

1

BOŽIDAR, DUŠAN, MARKOVIĆ

6466

8

2

MARINA, SLAVIŠA, IVANOVIĆ

18554

6

3

SLAVICA, ŽIVKO, ANĐELIĆ

23469

5

4

UROŠ, JOVICA, INIĆ

6621

5

5

IVAN, GORAN, DRAGIĆ

6195

3

Mesto: 732915 – Brežane

1

VERICA, DUŠAN, JOVANOVIĆ

18528

10

2

SNEŽANA, SINIŠA, MILOŠEVIĆ

9591

8

3

DEJAN, SLOBODAN, DINIĆ

9516

7

4

JOVAN, ŽIVORAD, TOMIĆ

23724

3

Mesto: 732923 – Bubušinac

1

DANIJELA, RADIŠA, STANKOVIĆ

6933

9

2

BOJAN, LjUBIŠA, DINIĆ

7115

7

3

SLAVOLjUB, ŽIVORAD, MARKOVIĆ

6864

7

4

BILjANA, JOVICA, PAVLOVIĆ

6992

6

5

ZORAN, RADIŠA, PAVLOVIĆ

7054

5

6

MLADEN, DEJAN, STANKOVIĆ

7205

5

7

ALEKSANDRA, SRĐAN, PERIĆ

23339

3

Mesto: 732931 – Dragovac

1

JELENA, RADE, MILOVANOVIĆ

10511

9

2

MARTINA, MIODRAG, MARKOVIĆ

10588

7

3

IVKOVIĆ, MALIŠA, DEJAN

18135

7

4

JELENA, MIROSLAV, NIKOLIĆ

10853

7

5

NOVICA, LjUBIŠA, KOSTIĆ

10648

6

6

NENAD, MIROSLAV, NIKOLIĆ

10752

6

7

ALEKSANDAR, SRETEN, DESIVOJEVIĆ

10464

5

8

TAMARA, PREDRAG, KOSTIĆ

10545

5

Mesto: 732940 – Drmno

1

ANA, DRAGAN, JOVANOV

5515

5

2

DEJAN, SLAVOLjUB, STOJADINOVIĆ

5481

4

Mesto: 732958 – Dubravica

1

BRATISLAVA, ZORAN, NIKOLIĆ

21560

10

2

SAŠA, MILUTIN, NIKOLIĆ

21532

8

3

BOJAN, SLAVIŠA, PETROVIĆ

19750

8

4

LANA, BRANKO, RADENKOVIĆ

18581

8

5

MALINA, RADIŠA, BLAGOJEVIĆ

13397

8

6

NADA, MILE, RADENKOVIĆ

17580

5

7

ANA, BRANKO, RADENKOVIĆ

17633

3

8

NIKOLA, DRAGOMIR, NEGIĆ

19770

2

Mesto: 732966 – Živica

1

BRANISLAVA, BRANKO, ŠUŠNjAR

10255

10

2

ANA, SLAĐAN, NIKOLAJEVIĆ

22316

7

3

VOJKAN, NOVICA, STEPIĆ

22989

5

4

JUGOSLAV, ŽIVOSLAV, PERIĆ

9731

4

5

NENAD, VELIŠA, STEVANOVIĆ

17529

3

6

MILICA, BOŽIDAR, JERKOVIĆ

10306

3

7

MLADEN, SINIŠA, ILIĆ

22744

3

8

MARKO, SLAĐANA, SPASIĆ

9667

3

Mesto: 732974 – Kasidol

1

KATARINA, TOMISLAV, MARJANOVIĆ

5435

8

2

DRAGAN, MIODRAG, LAZIĆ

5392

5

Mesto: 733008 – Kličevac

1

MILENA, PRVOSLAV, DAKIĆ

9217

10

2

JASMINA, DRAGOSLAVA, VASILjEVIĆ

9369

8

3

SANELA, DRAGAN, ŽIVOJINOVIĆ

9309

7

Mesto: 733024 – Lučica

1

JELENA, SLAVIŠA, PETROVIĆ

8061

7

2

MILICA, DOBRICA, STOJKOVIĆ

8632

7

3

MILAN, DRAGIŠA, NOVAKOVIĆ

8814

7

4

VLADA, ČEDOMIR, VELjKOVIĆ

7944

7

5

MARIONETA, SONjA, MILENKOVIĆ

4952

6

6

MLADEN, NOVICA, JOVANOVIĆ

8912

5

7

SLAVOLjUB, DOBRIVOJE, TOMIĆ

8230

5

8

BRANKO, LjUBIŠA, MITIĆ

23406

3

9

MARKO, DRAGAN, ĐORĐEVIĆ

8556

3

Mesto: 733083 – Požarevac

1

LjUDMILA, RADMILO, STANKOVIĆ

24005

17

2

MILENA, DOBRIVOJE, ZAFIROVIĆ STOJANOVIĆ

23828

17

3

MIROSLAV, BORIVOJE, NEŠIĆ

23972

17

4

NENAD, MIROSLAV, STOJIMIROVIĆ

23937

17

5

ALEKSANDAR, DUŠAN, STOJANOVIĆ

23856

17

6

NENAD, MIROSLAV, STANOJEVIĆ

23791

15

7

MILORAD, ĐORĐE, LERO

23899

15

8

VELjKO, OBRAD, NIKOLIĆ

17351

15

9

MIRJANA, ZLATKO, SARATLIĆ

22877

12

10

KATARINA, MILAN, MIRČETIĆ

22195

12

11

JELENA, MILOŠ, VUKOTIĆ

21730

12

12

MILICA, SUZANA, MILADINOVIĆ

10404

12

13

ALEKSANDAR, TOMISLAV, MANČIĆ

22966

12

14

VESNA, BOŠKO, RISTIĆ

19795

12

15

SNEŽANA, STOJAN, STAJKOVIĆ

22682

11

16

SNEŽANA, RADOMIR, MILOSAVLjEVIĆ

17299

11

17

ALEKSANDRA, BRANISLAV, MARKOVIĆ

12439

11

18

MILOVAN, DUŠAN, ĐORĐEVIĆ

22659

11

19

DANIJEL, LjUBISAV, GRUJIĆ

22818

11

20

SVETLANA, ZORICA, STANKOVIĆ

22571

11

21

IVAN, ALEKSANDAR, DANjEC

24127

10

22

SANjA, SLAVIŠA, OGNjANOVIĆ

21244

10

23

DRAGOLjUB, ALEKSA, JOVANOVIĆ

22393

10

24

DALIBOR, NEDELjKO, DUJIĆ

22048

10

25

VESNA, MILOMIR, IVIĆ

5937

10

26

NADICA, GORAN, SEKULIĆ

12566

10

27

MAJA, MILOSAV, SMILjKOVIĆ

22891

10

28

TANjA, BOŽIDAR, ADAMOVIĆ

5008

10

29

MARICA, BORISLAV, LAZAREVIĆ

22462

10

30

LjUBIŠA, MIODRAG, RADOJKOVIĆ

18497

10

31

IVAN, MILE, LjUBENOVIĆ

13308

10

32

DRAGANA, DUŠAN, UZELAC

11372

10

33

JELENA, SLAVOLjUB, ĐUKIĆ

13006

10

34

VESNA, BRANISLAV, JOTIĆ

11679

10

35

TANjA, MIROSLAV, ŽIVADINOVIĆ

21377

9

36

SRĐAN, RATKO, STEFANOVIĆ

22750

9

37

MILjAN, RADOVAN, STOJANOVIĆ

20887

9

38

TANjA, MILAN, VRZIĆ LOMOVIĆ

19318

9

39

DANILO, NEGOSLAV, RADOSAVLjEVIĆ

18311

9

40

NEBOJŠA, SIMA, PETKOVIĆ

21975

9

41

MAJA, TOMISLAV, ĐURIĆ

21619

9

42

MARKO, VLADAN, JOVANOVIĆ

17886

9

43

KARMELA, MIHAJLO, ĐUKANOVIĆ

12496

9

44

DEJAN, ZORAN, ŽIVOTIĆ

17292

9

45

MARIJA, MIROSLAV, ŠTIRBANOVIĆ

23621

9

46

IVANA, SLAVIŠA, MILOJEVIĆ

21458

9

47

VUČETIĆ, STEVAN, MILENA

23384

9

48

ALEKSANDAR, MILOVAN, SIMONOVIĆ

18029

9

49

JOVANA, SVETISLAV, ĐURĐEVIĆ

23005

9

50

MAJA, GORAN, JANKOVIĆ

18167

9

51

MILAN, NOVICA, STANKOVIĆ

23146

9

52

IVICA, SLOBODAN, CVETKOVIĆ

23014

9

53

SLOBODAN, RADIŠA, ŽIVOJINOVIĆ

22259

9

54

ZVEZDANA, MIROSLAV, JOVANOVIĆ

21882

9

55

IVANA, SLAVIŠA, PAUNOVIĆ

17692

9

56

DUBRAVKA, ZORAN, POPOVIĆ

21167

8

57

VLADANKA, JOVAN, JOVANOVIĆ

12241

8

58

DRAGANA, DUŠAN, RAPAJIĆ

23063

8

59

MILUTIN, MILIJA, MRDAK

20910

8

60

MIODRAG, MILOŠ, KOVAČEVIĆ

23267

8

61

VESNA, MIODRAG, SIMIĆ

19479

8

62

NATAŠA, DANKO, DIMITRIJEVIĆ

23296

8

63

MILOŠ, ILIJA, TRUJANOVIĆ

18609

8

64

ZORAN, BOŽIDAR, FILIPOVIĆ

22489

8

65

DRAGANA, RADOMIR, ANDREJIĆ

19210

8

66

VESNA, SLOBODAN, DIMITRIJEVIĆ

23329

8

67

DRAGANA, BORISLAV, JEVREMEVIĆ

21834

8

68

MILOŠ, NEBOJŠA, VASILjEVIĆ

22935

8

69

MARINA, MILAN, MITIĆ

17858

8

70

MARIJA, JASMINA, STEFANOVIĆ

22949

8

71

SAŠA, BRANKA, MAŠIĆ

19639

8

72

IGOR, NEBOJŠA, ĐOKIĆ

24054

8

73

ZORICA, SVETOMIR, STANOJEVIĆ

23269

8

74

LjILjANA, LjUBOMIR, STARČEVIĆ

21577

8

75

JADRANKA, ZLATIBOR, ILIĆ

19408

8

76

DIJANA, DEJAN, ĐOKIĆ

22346

8

77

ZORICA, BUDIMIR, SAKOVIĆ

21805

8

78

MILOŠ, ZORAN, MATIJEVIĆ

22633

8

79

GORDANA, GRADIMIR, VASIĆ

24199

8

80

SNEŽANA, SIMA, STOKIĆ

22592

8

81

SLAVIŠA, SLOBODAN, UNGURJANOVIĆ

17993

8

82

ALEKSANDAR, NEGOVAN, STANOJEVIĆ

23775

8

83

VLADIMIR, SLAVOLjUB, STANKOVIĆ

24099

8

84

NENAD, RADOMIR, ŠOJANOVIĆ

7676

8

85

EMINA, ŽARKO, GROZDIĆ

18255

8

86

SUZANA, DRAGOMIR, SPASOVIĆ

12852

8

87

KATARINA, ZORAN, KRSTIĆ

22980

8

88

MILENA, SNEŽANA, ĐORIĆ

23074

7

89

BOJAN, RADEN, NIKOLIĆ

17370

7

90

KNEHINjE, BORISLAV, STEFANOVIĆ

23119

7

91

DRAGAN, DRAGIŠA, JOVANOVIĆ

23032

7

92

ALEKSANDAR, DUŠKO, MIŠKOVIĆ

13131

7

93

SLAĐANA, VLADIMIR, STOJKOVIĆ

22513

7

94

DRAGANA, SLAVIŠA, PERIĆ

19872

7

95

TANjA, ALEKSA, PAJOVIĆ

19519

7

96

DEJAN, MIODRAGA, STOJIĆEVIĆ

21703

7

97

LjILjANA, STANISLAV, STANIMIROVIĆ

20983

7

98

ALEKSANDRA, MAKSIĆ, MILUTIN

17956

7

99

ILIJA, NATAŠA, PAVLOVIĆ

23885

7

100

DEJAN, MOMČILO, PETROVIĆ

21189

7

101

STEFAN, MILANČE, JOVANOVIĆ

22132

7

102

MILKA, MILAN, DUGANĐIJA

22011

7

103

JADRANKA, SLOBODANKA, KALjEVIĆ

19393

7

104

DRAGANA, ŽIVOSLAV, GOLUBOVIĆ

22535

7

105

MILENA, MIODRAG, MILADINOVIĆ

12307

7

106

MAJA, BOŽIDAR, SELIMIROVIĆ

23354

7

107

DANIJELA, BOŽIDAR, JOCIĆ

23932

7

108

EVICA, DRAGIŠA, STOKIĆ

22834

7

109

ALEKSANDRA, BRANISLAV, UZELAC

11422

7

110

MARIJA, MIRJANA, PRIBAKOVIĆ

7269

7

111

DRAGAN, ŽIVOJIN, NIKOLIĆ

22153

7

112

DIMITRIJEVIĆ, NEBOJŠA, DANKO

22771

7

113

BRANISLAV, DRAGAN, ĆOSIĆ

21079

6

114

JERINA, LjILjANA, MILOSAVLjEV

24027

6

115

DRAGAN, AHŠAN, STANKOVIĆ

18473

6

116

DANIJELA, TEMELKO, ANASTASOV

21143

6

117

IVAN, MILAN, ILIĆ

19709

6

118

SAŠA, PETAR, USTENKO

21265

6

119

VIOLETA, ILIJA, NIKOLIĆ

5063

6

120

ANA, ZLATIBOR, STANOJEVIĆ

23983

6

121

DANIJELA, VESNE, TUFEGDžIĆ

23458

6

122

IVAN, SINIŠA, RADOJKOVIĆ

22077

6

123

IVAN, ZORAN, MIHAJLOVIĆ

23957

6

124

BUDIMIR, PAVLE, MILORADOVIĆ

17312

6

125

ALEKSANDRA, SLAVIŠA, VELjKOVIĆ

21411

6

126

SRĐAN, RADOMIR, MITIĆ

21116

6

127

SMILjKOVIĆ, MILOSAV, MILENA

22851

6

128

ANA, MILIVOJE, DEDIĆ

17613

6

129

ANDRIJANA, MILICA, PETROVIĆ

24077

5

130

GORDANA, SVETOZAR, JOVANOVIĆ

12908

5

131

NEMANjA, MILjKO, KNEŽEVIĆ

11476

5

132

MIRKO, ŽIVADIN, JOVIĆ

19357

5

133

LIDIJA, SPASOJE, RISTANOVIĆ

21213

5

134

NIKOLA, DARKO, SALIHOVIĆ

23101

5

135

DRAGICA, LjUBIŠA, STOJADINOVIĆ

12788

5

136

DRAGAN, VELIMIR, MITROVIĆ

19278

5

137

ŽELjKO, MILIVOJE, GOLUBOVIĆ

22570

5

138

DRAGAN, PRAVDOLjUB, JOVIĆ

17555

5

139

ANA, SAVA, JEFTIĆ

21762

5

140

RADOSLAV, KONSTANTIN, NIKOLIĆ

23137

5

141

BOJAN, ZDRAVKO, DEVETAK

12947

5

142

BILjANA, MIROSLAV, MARKOVIĆ

19433

5

143

SNEŽANA, PRVOSLAV, RADOVANOVIĆ

19725

5

144

RADMILA, MIHAJLO, DIMIĆ

7382

5

145

IVAN, MIOMIR, HADžI-CENIĆ

17338

5

146

ŽIVOJIN, SLOBODAN, ĆULUM

22717

5

147

DRAGOSLAVKA, CVETKO, MIŠIĆ

18058

5

148

MARIJA, ZORAN, ĐORĐEVIĆ

5989

5

149

JELENA, VLADIMIR, KOSANOVIĆ

21942

5

150

VLADANA, NIKOLA, MARJANOVIĆ

22286

5

151

VERICA, JOVAN, SIMONOVIĆ

12728

5

152

VESNA, JOVAN, OPALIĆ

17671

5

153

GORDANA, ZLATAN, VASIĆ

13255

5

154

IVANA, GOJKO, MILIVOJEVIĆ

12136

5

155

MILOVANOVIĆ, PETAR, ZORAN

23700

5

156

ŽIKA, VLASTIMIRA, MILOJKOVIĆ

17464

5

157

ENA, LELA, RAKIĆ

23036

5

158

SRĐAN, DUŠAN, MARJANOVIĆ

22227

5

159

NATAŠA, DRAGOMIR, PRENČESKA

23832

5

160

LEONORA, DRAGAN, NEŠIĆ

23486

5

161

DOBRISAV, OBREN, KALjEVIĆ

19373

5

162

MIODRAG, LjUBISAVA, STIJIĆEVIĆ

20958

5

163

NATAŠA, PREDRAG, JOVANOVIĆ

22706

5

164

KRISTINA, NEBOJŠA, MARKOVIĆ

17412

5

165

NATALIJA, SVETLANA, MITROVIĆ

18088

5

166

EMINA, RADOSLAV, RADOVANOVIĆ

11906

5

167

VALENTINA, VOJIMIR, BRANKOVIĆ

22549

5

168

DUŠAN, ZORAN, STOKIĆ

22486

5

169

PREDRAG, MIOMIR, HADžI-CENIĆ

22909

5

170

MIRJANA, BRANKO, ĐUKANOVIĆ

12369

5

171

GORDANA, PETAR, STANOJEVIĆ

19232

5

172

DRAGAN, MIROSLAV, STOJADINOVIĆ

12665

5

173

NEBOJŠA, JOVAN, MARKOVIĆ

23800

5

174

DRAGANA, DRAGAN, KRSTEVSKI

19662

5

175

LjILjANA, PREDRAG, ŽIVKOVIĆ STOJANOVIĆ

23858

4

176

MARINA, MIODRAG, JOVANOVIĆ

23748

4

177

SAŠA, MIODRAG, TUFEGDžIĆ

23427

4

178

STEVAN, DRAGAN, MILETIĆ

17327

4

179

SUZANA, SLOBODAN, RADOVANOVIĆ

17496

4

180

GORDANA, NIKODIJA, DIMITRIJEVIĆ

18439

4

181

JASNA, BLAGOJE, VELjKOVIĆ

21911

4

182

IVANA, PETAR, MIHAJLOVIĆ

23655

4

183

SLAĐANA, SLOBODAN, MARINKOVIĆ

22627

4

184

BISERKA, ALEKSANDAR, VUKOMANOVIĆ

21506

4

185

JOVAN, DRAGAN, JOVANOVIĆ

12180

3

186

ĐORĐE, JOVICA, ĐORĐEVIĆ

24151

3

187

NEMANjA, DRAGAN, SOVILj

6811

3

188

MIRJANA, DRAGOJE, JOVIĆ

21178

3

189

LjUBIŠA, ČEDOMIR, ŽIVKOVIĆ

23374

3

190

MILORAD, PREDRAG, OBRADOVIĆ

13486

3

191

MILOŠ, MIODRAG, MILADINOVIĆ

17920

3

192

ALEKSANDRA, EMIL, VOJISLAVLjEVIĆ

13349

3

193

IGOR, BRANISLAV, STJEPOVIĆ

19623

3

194

MILOŠ, NIKOLA, JANKOVIĆ

24223

3

195

STEFAN, ŽIKA, MILOJKOVIĆ

17435

3

196

DRAGANA, VLASTIMIR, GROZDANOVIĆ

22681

3

197

MARINA, RADOSLAV, RADOVANOVIĆ

11764

3

198

BOBAN, MIRKO, PAVLOVIĆ

13059

3

199

NENAD, NEBOJŠA, SIMIĆ

19453

3

200

SANDRA, LjUBIŠA, JOVANOVIĆ

18409

3

201

LjILjANA, MILKA, ŠUĆUROVIĆ

19338

2

202

SAŠA, SLOBODAN, MILOSAVLjEVIĆ

19259

2

203

RAJIĆ, LjUBISAVA, ŽIVORAD

17321

2

204

DRAGIŠA, SLAVOLjUB, PAVLOVIĆ

21488

2

Mesto: 733091 – Poljana

1

MARIJA, JOVICA, ŽIVKOVIĆ

8968

9

2

VLADIMIR, ŽIVOTA, IVIĆ

4880

9

3

VESNA, PREDRAG, STEFANOVIĆ

8705

7

4

MAJA, ZLATAN, STEFANOVIĆ

8757

5

5

SAŠA, GORAN, DUŠANOVIĆ

10949

5

6

STEFAN, EROL, ĐURIĆ

11016

3

Mesto: 733105 – Prugovo

1

TANjA, NOVICA, ANTIĆ

22797

7

2

ANA, SAŠA, STANKOVIĆ

22595

7

3

ŽIVORAD, MIODRAG, RADIVOJEVIĆ

9029

7

4

SAŠA, DRAGOSLAV, MARJANOVIĆ

22430

7

5

ZLATICA, SLAVIŠA, RADOVANOVIĆ

7808

5

6

ZLATAN, DRAGIŠA, PETROVIĆ

10901

4

Mesto: 733113 – Rečica

1

VESNA, RADIŠA, IGNjATOVIĆ

11319

8

2

IVANA, DRAGANA, CVIJOVIĆ

9441

5

Mesto: 733130 – Trnjane

1

DEJAN, SLAVIŠA, STOJIĆEVIĆ

6758

9

2

IVANA, SLOBODAN, STOKIČ

6277

7

3

MARIJA, VLADAN, STOKIĆ

23499

5

Mesto: 733148 – Ćirikovac

1

SLAĐANA, ILIJA, ŠEOVIĆ

5324

11

2

ZLATICA, DRAGOSLAV, MILjKOVIĆ

5170

5

Za opštinu: 71340 – Kostolac

Broj unetih prijava: 39

Redni broj

Ime, ime jednog roditelja, prezime

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

Mesto: 732982 – Klenovnik

1

IVANA, ZORAN, ILIĆ

24943

7

2

SLAĐANA, LjUBIŠA, MANOJLOVIĆ

24453

6

Mesto: 733016 – Kostolac

1

MINA, ZORAN, MINOVIĆ

24856

10

2

DRAGANA, DUŠAN, NACIĆ

24760

10

3

DUBRAVKA, DRAGOLjUB, JUHAS

25166

10

4

MARIJA, BRANISLAVA, KOSTIĆ

25157

9

5

MILAN, ŽARKO, PETRUŠIĆ

24788

9

6

JOVANA, SINIŠA, MILOŠEVIĆ

24705

9

7

MIRJANA, GORAN, ERAKOVIĆ

24800

8

8

TIJANA, DUŠAN, KONRAD

24816

8

9

LjILjANA, DANILO, VOLIĆ

24882

8

10

JELENA, RADOSLAV, TOPIĆ

25065

7

11

JELENA, VOJA, ARITONOVIĆ

24829

7

12

DRAGOMIRKA, MILOJICA, MARKOVIĆ

24913

7

13

KATICA, ČEDOMIR, KOSTIĆ

24846

7

14

OLIVERA, SLAVKO, KOSTIĆ

25054

7

15

LjUBICA, PREDRAG, MILjKOVIĆ

24899

5

16

IVAN, ILIJA, GRUJIĆ

24727

5

17

LAZAR, SLAVIŠA, KOMLjENOVIĆ

24980

5

18

IVAN, DRAGAN, MLADENOVIĆ

25142

5

19

NENAD, ANTANAS, ANTIĆ

25006

5

20

VLADIMIR, GORAN, MORINA

24961

5

21

MAJA, LjUBOMIR, CIGER

24779

5

22

VLADAN, JOVICA, RANISAVLjEV

24929

5

23

IVANA, ZORAN, MLADENOVIĆ

25175

4

Mesto: 733067 – Ostrovo

1

JAGUTKA, KRSTE, NINKOV

24744

7

2

MARIJA, ĐURICA, PUTNIK

24493

6

3

NIKOLA, BOBAN, TUZMANOV

24556

5

4

SRBIJANKA, MITA, ĆIRIĆ

24475

4

Mesto: 733075 – Petka

1

TANjA, SINIŠA, ILIĆ

25042

10

2

MARIJA, DRAGAN, RISTIĆ

24664

9

3

LjUBINKA, RADIŠA, LjUBISAVLjEVIĆ

24647

7

4

SAŠA, DOBRICA, RADIĆ

25017

5

5

GABRIJELA, VERICA, NOVAKOVIĆ

24680

5

Mesto: 733121 – Selo Kostolac

1

GORICA, MILE, RADOSAVLjEVIĆ

24604

12

2

SANELA, ZLATIMIR, MARJANOVIĆ

24580

10

3

ZORICA, MILE, RADOSAVLjEVIĆ

24621

8

4

BOJAN, ZLATKO, STEVANOVIĆ

25032

6

5

DRAGANA, BORISLAV, MILOŠEVIĆ

5815

6

Rang lista kandidata za popisivače za pretest, po naseljima

 Za opštinu: 70947 – Požarevac

 Za opštinu: 71340 – Kostolac

Za opštinu: 70947 – Požarevac

Ukupan broj unetih prijava: 291 

Redni broj

Ime, ime jednog roditelja, prezime

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

Mesto: 732877 – Batovac

1

LjILjANA, DOBRICA, SAVIĆ

21019

9

2

DRAGANA, DOBRICA, SAVIĆ

21045

8

3

DEJAN, ZLATKO, BOGDANOVIĆ

17651

6

4

SUZANA, GORAN, BOGDANOVIĆ

19606

5

5

TANjA, RADIŠA, SAVIĆ

19544

5

Mesto: 732885 – Beranje

1

GORDANA, ŽIVISLAV, MILOJEVIĆ

21680

11

2

TOMISLAV, ŽIVOJIN, STEVIĆ

5362

4

3

MLADEN, DRAGAN, STEVANOVIĆ

18199

3

4

MARKO, SLAĐAN, STEVIĆ

18223

3

Mesto: 732893 – Bradarac

1

VESNA, DOBRICA, RISTIĆ

23304

9

2

VIOLETA, MILOMIR, STOJADINOVIĆ

5667

7

3

MILOMIR, ŽIVORAD, JESIĆ

5586

6

Mesto: 732907 – Bratinac

1

BOŽIDAR, DUŠAN, MARKOVIĆ

6466

8

2

MARINA, SLAVIŠA, IVANOVIĆ

18554

6

3

SLAVICA, ŽIVKO, ANĐELIĆ

23469

5

4

UROŠ, JOVICA, INIĆ

6621

5

5

IVAN, GORAN, DRAGIĆ

6195

3

Mesto: 732915 – Brežane

1

VERICA, DUŠAN, JOVANOVIĆ

18528

10

2

SNEŽANA, SINIŠA, MILOŠEVIĆ

9591

8

3

DEJAN, SLOBODAN, DINIĆ

9516

7

4

JOVAN, ŽIVORAD, TOMIĆ

23724

3

Mesto: 732923 – Bubušinac

1

DANIJELA, RADIŠA, STANKOVIĆ

6933

9

2

BOJAN, LjUBIŠA, DINIĆ

7115

7

3

SLAVOLjUB, ŽIVORAD, MARKOVIĆ

6864

7

4

BILjANA, JOVICA, PAVLOVIĆ

6992

6

5

ZORAN, RADIŠA, PAVLOVIĆ

7054

5

6

MLADEN, DEJAN, STANKOVIĆ

7205

5

7

ALEKSANDRA, SRĐAN, PERIĆ

23339

3

Mesto: 732931 – Dragovac

1

JELENA, RADE, MILOVANOVIĆ

10511

9

2

MARTINA, MIODRAG, MARKOVIĆ

10588

7

3

IVKOVIĆ, MALIŠA, DEJAN

18135

7

4

JELENA, MIROSLAV, NIKOLIĆ

10853

7

5

NOVICA, LjUBIŠA, KOSTIĆ

10648

6

6

NENAD, MIROSLAV, NIKOLIĆ

10752

6

7

ALEKSANDAR, SRETEN, DESIVOJEVIĆ

10464

5

8

TAMARA, PREDRAG, KOSTIĆ

10545

5

Mesto: 732940 – Drmno

1

ANA, DRAGAN, JOVANOV

5515

5

2

DEJAN, SLAVOLjUB, STOJADINOVIĆ

5481

4

Mesto: 732958 – Dubravica

1

BRATISLAVA, ZORAN, NIKOLIĆ

21560

10

2

SAŠA, MILUTIN, NIKOLIĆ

21532

8

3

BOJAN, SLAVIŠA, PETROVIĆ

19750

8

4

LANA, BRANKO, RADENKOVIĆ

18581

8

5

MALINA, RADIŠA, BLAGOJEVIĆ

13397

8

6

NADA, MILE, RADENKOVIĆ

17580

5

7

ANA, BRANKO, RADENKOVIĆ

17633

3

8

NIKOLA, DRAGOMIR, NEGIĆ

19770

2

Mesto: 732966 – Živica

1

BRANISLAVA, BRANKO, ŠUŠNjAR

10255

10

2

ANA, SLAĐAN, NIKOLAJEVIĆ

22316

7

3

VOJKAN, NOVICA, STEPIĆ

22989

5

4

JUGOSLAV, ŽIVOSLAV, PERIĆ

9731

4

5

NENAD, VELIŠA, STEVANOVIĆ

17529

3

6

MILICA, BOŽIDAR, JERKOVIĆ

10306

3

7

MLADEN, SINIŠA, ILIĆ

22744

3

8

MARKO, SLAĐANA, SPASIĆ

9667

3

Mesto: 732974 – Kasidol

1

KATARINA, TOMISLAV, MARJANOVIĆ

5435

8

2

DRAGAN, MIODRAG, LAZIĆ

5392

5

Mesto: 733008 – Kličevac

1

MILENA, PRVOSLAV, DAKIĆ

9217

10

2

JASMINA, DRAGOSLAVA, VASILjEVIĆ

9369

8

3

SANELA, DRAGAN, ŽIVOJINOVIĆ

9309

7

Mesto: 733024 – Lučica

1

JELENA, SLAVIŠA, PETROVIĆ

8061

7

2

MILICA, DOBRICA, STOJKOVIĆ

8632

7

3

MILAN, DRAGIŠA, NOVAKOVIĆ

8814

7

4

VLADA, ČEDOMIR, VELjKOVIĆ

7944

7

5

MARIONETA, SONjA, MILENKOVIĆ

4952

6

6

MLADEN, NOVICA, JOVANOVIĆ

8912

5

7

SLAVOLjUB, DOBRIVOJE, TOMIĆ

8230

5

8

BRANKO, LjUBIŠA, MITIĆ

23406

3

9

MARKO, DRAGAN, ĐORĐEVIĆ

8556

3

Mesto: 733083 – Požarevac

1

LjUDMILA, RADMILO, STANKOVIĆ

24005

17

2

MILENA, DOBRIVOJE, ZAFIROVIĆ STOJANOVIĆ

23828

17

3

MIROSLAV, BORIVOJE, NEŠIĆ

23972

17

4

NENAD, MIROSLAV, STOJIMIROVIĆ

23937

17

5

ALEKSANDAR, DUŠAN, STOJANOVIĆ

23856

17

6

NENAD, MIROSLAV, STANOJEVIĆ

23791

15

7

MILORAD, ĐORĐE, LERO

23899

15

8

VELjKO, OBRAD, NIKOLIĆ

17351

15

9

MIRJANA, ZLATKO, SARATLIĆ

22877

12

10

KATARINA, MILAN, MIRČETIĆ

22195

12

11

JELENA, MILOŠ, VUKOTIĆ

21730

12

12

MILICA, SUZANA, MILADINOVIĆ

10404

12

13

ALEKSANDAR, TOMISLAV, MANČIĆ

22966

12

14

VESNA, BOŠKO, RISTIĆ

19795

12

15

SNEŽANA, STOJAN, STAJKOVIĆ

22682

11

16

SNEŽANA, RADOMIR, MILOSAVLjEVIĆ

17299

11

17

ALEKSANDRA, BRANISLAV, MARKOVIĆ

12439

11

18

MILOVAN, DUŠAN, ĐORĐEVIĆ

22659

11

19

DANIJEL, LjUBISAV, GRUJIĆ

22818

11

20

SVETLANA, ZORICA, STANKOVIĆ

22571

11

21

IVAN, ALEKSANDAR, DANjEC

24127

10

22

SANjA, SLAVIŠA, OGNjANOVIĆ

21244

10

23

DRAGOLjUB, ALEKSA, JOVANOVIĆ

22393

10

24

DALIBOR, NEDELjKO, DUJIĆ

22048

10

25

VESNA, MILOMIR, IVIĆ

5937

10

26

NADICA, GORAN, SEKULIĆ

12566

10

27

MAJA, MILOSAV, SMILjKOVIĆ

22891

10

28

TANjA, BOŽIDAR, ADAMOVIĆ

5008

10

29

MARICA, BORISLAV, LAZAREVIĆ

22462

10

30

LjUBIŠA, MIODRAG, RADOJKOVIĆ

18497

10

31

IVAN, MILE, LjUBENOVIĆ

13308

10

32

DRAGANA, DUŠAN, UZELAC

11372

10

33

JELENA, SLAVOLjUB, ĐUKIĆ

13006

10

34

VESNA, BRANISLAV, JOTIĆ

11679

10

35

TANjA, MIROSLAV, ŽIVADINOVIĆ

21377

9

36

SRĐAN, RATKO, STEFANOVIĆ

22750

9

37

MILjAN, RADOVAN, STOJANOVIĆ

20887

9

38

TANjA, MILAN, VRZIĆ LOMOVIĆ

19318

9

39

DANILO, NEGOSLAV, RADOSAVLjEVIĆ

18311

9

40

NEBOJŠA, SIMA, PETKOVIĆ

21975

9

41

MAJA, TOMISLAV, ĐURIĆ

21619

9

42

MARKO, VLADAN, JOVANOVIĆ

17886

9

43

KARMELA, MIHAJLO, ĐUKANOVIĆ

12496

9

44

DEJAN, ZORAN, ŽIVOTIĆ

17292

9

45

MARIJA, MIROSLAV, ŠTIRBANOVIĆ

23621

9

46

IVANA, SLAVIŠA, MILOJEVIĆ

21458

9

47

VUČETIĆ, STEVAN, MILENA

23384

9

48

ALEKSANDAR, MILOVAN, SIMONOVIĆ

18029

9

49

JOVANA, SVETISLAV, ĐURĐEVIĆ

23005

9

50

MAJA, GORAN, JANKOVIĆ

18167

9

51

MILAN, NOVICA, STANKOVIĆ

23146

9

52

IVICA, SLOBODAN, CVETKOVIĆ

23014

9

53

SLOBODAN, RADIŠA, ŽIVOJINOVIĆ

22259

9

54

ZVEZDANA, MIROSLAV, JOVANOVIĆ

21882

9

55

IVANA, SLAVIŠA, PAUNOVIĆ

17692

9

56

DUBRAVKA, ZORAN, POPOVIĆ

21167

8

57

VLADANKA, JOVAN, JOVANOVIĆ

12241

8

58

DRAGANA, DUŠAN, RAPAJIĆ

23063

8

59

MILUTIN, MILIJA, MRDAK

20910

8

60

MIODRAG, MILOŠ, KOVAČEVIĆ

23267

8

61

VESNA, MIODRAG, SIMIĆ

19479

8

62

NATAŠA, DANKO, DIMITRIJEVIĆ

23296

8

63

MILOŠ, ILIJA, TRUJANOVIĆ

18609

8

64

ZORAN, BOŽIDAR, FILIPOVIĆ

22489

8

65

DRAGANA, RADOMIR, ANDREJIĆ

19210

8

66

VESNA, SLOBODAN, DIMITRIJEVIĆ

23329

8

67

DRAGANA, BORISLAV, JEVREMEVIĆ

21834

8

68

MILOŠ, NEBOJŠA, VASILjEVIĆ

22935

8

69

MARINA, MILAN, MITIĆ

17858

8

70

MARIJA, JASMINA, STEFANOVIĆ

22949

8

71

SAŠA, BRANKA, MAŠIĆ

19639

8

72

IGOR, NEBOJŠA, ĐOKIĆ

24054

8

73

ZORICA, SVETOMIR, STANOJEVIĆ

23269

8

74

LjILjANA, LjUBOMIR, STARČEVIĆ

21577

8

75

JADRANKA, ZLATIBOR, ILIĆ

19408

8

76

DIJANA, DEJAN, ĐOKIĆ

22346

8

77

ZORICA, BUDIMIR, SAKOVIĆ

21805

8

78

MILOŠ, ZORAN, MATIJEVIĆ

22633

8

79

GORDANA, GRADIMIR, VASIĆ

24199

8

80

SNEŽANA, SIMA, STOKIĆ

22592

8

81

SLAVIŠA, SLOBODAN, UNGURJANOVIĆ

17993

8

82

ALEKSANDAR, NEGOVAN, STANOJEVIĆ

23775

8

83

VLADIMIR, SLAVOLjUB, STANKOVIĆ

24099

8

84

NENAD, RADOMIR, ŠOJANOVIĆ

7676

8

85

EMINA, ŽARKO, GROZDIĆ

18255

8

86

SUZANA, DRAGOMIR, SPASOVIĆ

12852

8

87

KATARINA, ZORAN, KRSTIĆ

22980

8

88

MILENA, SNEŽANA, ĐORIĆ

23074

7

89

BOJAN, RADEN, NIKOLIĆ

17370

7

90

KNEHINjE, BORISLAV, STEFANOVIĆ

23119

7

91

DRAGAN, DRAGIŠA, JOVANOVIĆ

23032

7

92

ALEKSANDAR, DUŠKO, MIŠKOVIĆ

13131

7

93

SLAĐANA, VLADIMIR, STOJKOVIĆ

22513

7

94

DRAGANA, SLAVIŠA, PERIĆ

19872

7

95

TANjA, ALEKSA, PAJOVIĆ

19519

7

96

DEJAN, MIODRAGA, STOJIĆEVIĆ

21703

7

97

LjILjANA, STANISLAV, STANIMIROVIĆ

20983

7

98

ALEKSANDRA, MAKSIĆ, MILUTIN

17956

7

99

ILIJA, NATAŠA, PAVLOVIĆ

23885

7

100

DEJAN, MOMČILO, PETROVIĆ

21189

7

101

STEFAN, MILANČE, JOVANOVIĆ

22132

7

102

MILKA, MILAN, DUGANĐIJA

22011

7

103

JADRANKA, SLOBODANKA, KALjEVIĆ

19393

7

104

DRAGANA, ŽIVOSLAV, GOLUBOVIĆ

22535

7

105

MILENA, MIODRAG, MILADINOVIĆ

12307

7

106

MAJA, BOŽIDAR, SELIMIROVIĆ

23354

7

107

DANIJELA, BOŽIDAR, JOCIĆ

23932

7

108

EVICA, DRAGIŠA, STOKIĆ

22834

7

109

ALEKSANDRA, BRANISLAV, UZELAC

11422

7

110

MARIJA, MIRJANA, PRIBAKOVIĆ

7269

7

111

DRAGAN, ŽIVOJIN, NIKOLIĆ

22153

7

112

DIMITRIJEVIĆ, NEBOJŠA, DANKO

22771

7

113

BRANISLAV, DRAGAN, ĆOSIĆ

21079

6

114

JERINA, LjILjANA, MILOSAVLjEV

24027

6

115

DRAGAN, AHŠAN, STANKOVIĆ

18473

6

116

DANIJELA, TEMELKO, ANASTASOV

21143

6

117

IVAN, MILAN, ILIĆ

19709

6

118

SAŠA, PETAR, USTENKO

21265

6

119

VIOLETA, ILIJA, NIKOLIĆ

5063

6

120

ANA, ZLATIBOR, STANOJEVIĆ

23983

6

121

DANIJELA, VESNE, TUFEGDžIĆ

23458

6

122

IVAN, SINIŠA, RADOJKOVIĆ

22077

6

123

IVAN, ZORAN, MIHAJLOVIĆ

23957

6

124

BUDIMIR, PAVLE, MILORADOVIĆ

17312

6

125

ALEKSANDRA, SLAVIŠA, VELjKOVIĆ

21411

6

126

SRĐAN, RADOMIR, MITIĆ

21116

6

127

SMILjKOVIĆ, MILOSAV, MILENA

22851

6

128

ANA, MILIVOJE, DEDIĆ

17613

6

129

ANDRIJANA, MILICA, PETROVIĆ

24077

5

130

GORDANA, SVETOZAR, JOVANOVIĆ

12908

5

131

NEMANjA, MILjKO, KNEŽEVIĆ

11476

5

132

MIRKO, ŽIVADIN, JOVIĆ

19357

5

133

LIDIJA, SPASOJE, RISTANOVIĆ

21213

5

134

NIKOLA, DARKO, SALIHOVIĆ

23101

5

135

DRAGICA, LjUBIŠA, STOJADINOVIĆ

12788

5

136

DRAGAN, VELIMIR, MITROVIĆ

19278

5

137

ŽELjKO, MILIVOJE, GOLUBOVIĆ

22570

5

138

DRAGAN, PRAVDOLjUB, JOVIĆ

17555

5

139

ANA, SAVA, JEFTIĆ

21762

5

140

RADOSLAV, KONSTANTIN, NIKOLIĆ

23137

5

141

BOJAN, ZDRAVKO, DEVETAK

12947

5

142

BILjANA, MIROSLAV, MARKOVIĆ

19433

5

143

SNEŽANA, PRVOSLAV, RADOVANOVIĆ

19725

5

144

RADMILA, MIHAJLO, DIMIĆ

7382

5

145

IVAN, MIOMIR, HADžI-CENIĆ

17338

5

146

ŽIVOJIN, SLOBODAN, ĆULUM

22717

5

147

DRAGOSLAVKA, CVETKO, MIŠIĆ

18058

5

148

MARIJA, ZORAN, ĐORĐEVIĆ

5989

5

149

JELENA, VLADIMIR, KOSANOVIĆ

21942

5

150

VLADANA, NIKOLA, MARJANOVIĆ

22286

5

151

VERICA, JOVAN, SIMONOVIĆ

12728

5

152

VESNA, JOVAN, OPALIĆ

17671

5

153

GORDANA, ZLATAN, VASIĆ

13255

5

154

IVANA, GOJKO, MILIVOJEVIĆ

12136

5

155

MILOVANOVIĆ, PETAR, ZORAN

23700

5

156

ŽIKA, VLASTIMIRA, MILOJKOVIĆ

17464

5

157

ENA, LELA, RAKIĆ

23036

5

158

SRĐAN, DUŠAN, MARJANOVIĆ

22227

5

159

NATAŠA, DRAGOMIR, PRENČESKA

23832

5

160

LEONORA, DRAGAN, NEŠIĆ

23486

5

161

DOBRISAV, OBREN, KALjEVIĆ

19373

5

162

MIODRAG, LjUBISAVA, STIJIĆEVIĆ

20958

5

163

NATAŠA, PREDRAG, JOVANOVIĆ

22706

5

164

KRISTINA, NEBOJŠA, MARKOVIĆ

17412

5

165

NATALIJA, SVETLANA, MITROVIĆ

18088

5

166

EMINA, RADOSLAV, RADOVANOVIĆ

11906

5

167

VALENTINA, VOJIMIR, BRANKOVIĆ

22549

5

168

DUŠAN, ZORAN, STOKIĆ

22486

5

169

PREDRAG, MIOMIR, HADžI-CENIĆ

22909

5

170

MIRJANA, BRANKO, ĐUKANOVIĆ

12369

5

171

GORDANA, PETAR, STANOJEVIĆ

19232

5

172

DRAGAN, MIROSLAV, STOJADINOVIĆ

12665

5

173

NEBOJŠA, JOVAN, MARKOVIĆ

23800

5

174

DRAGANA, DRAGAN, KRSTEVSKI

19662

5

175

LjILjANA, PREDRAG, ŽIVKOVIĆ STOJANOVIĆ

23858

4

176

MARINA, MIODRAG, JOVANOVIĆ

23748

4

177

SAŠA, MIODRAG, TUFEGDžIĆ

23427

4

178

STEVAN, DRAGAN, MILETIĆ

17327

4

179

SUZANA, SLOBODAN, RADOVANOVIĆ

17496

4

180

GORDANA, NIKODIJA, DIMITRIJEVIĆ

18439

4

181

JASNA, BLAGOJE, VELjKOVIĆ

21911

4

182

IVANA, PETAR, MIHAJLOVIĆ

23655

4

183

SLAĐANA, SLOBODAN, MARINKOVIĆ

22627

4

184

BISERKA, ALEKSANDAR, VUKOMANOVIĆ

21506

4

185

JOVAN, DRAGAN, JOVANOVIĆ

12180

3

186

ĐORĐE, JOVICA, ĐORĐEVIĆ

24151

3

187

NEMANjA, DRAGAN, SOVILj

6811

3

188

MIRJANA, DRAGOJE, JOVIĆ

21178

3

189

LjUBIŠA, ČEDOMIR, ŽIVKOVIĆ

23374

3

190

MILORAD, PREDRAG, OBRADOVIĆ

13486

3

191

MILOŠ, MIODRAG, MILADINOVIĆ

17920

3

192

ALEKSANDRA, EMIL, VOJISLAVLjEVIĆ

13349

3

193

IGOR, BRANISLAV, STJEPOVIĆ

19623

3

194

MILOŠ, NIKOLA, JANKOVIĆ

24223

3

195

STEFAN, ŽIKA, MILOJKOVIĆ

17435

3

196

DRAGANA, VLASTIMIR, GROZDANOVIĆ

22681

3

197

MARINA, RADOSLAV, RADOVANOVIĆ

11764

3

198

BOBAN, MIRKO, PAVLOVIĆ

13059

3

199

NENAD, NEBOJŠA, SIMIĆ

19453

3

200

SANDRA, LjUBIŠA, JOVANOVIĆ

18409

3

201

LjILjANA, MILKA, ŠUĆUROVIĆ

19338

2

202

SAŠA, SLOBODAN, MILOSAVLjEVIĆ

19259

2

203

RAJIĆ, LjUBISAVA, ŽIVORAD

17321

2

204

DRAGIŠA, SLAVOLjUB, PAVLOVIĆ

21488

2

Mesto: 733091 – Poljana

1

MARIJA, JOVICA, ŽIVKOVIĆ

8968

9

2

VLADIMIR, ŽIVOTA, IVIĆ

4880

9

3

VESNA, PREDRAG, STEFANOVIĆ

8705

7

4

MAJA, ZLATAN, STEFANOVIĆ

8757

5

5

SAŠA, GORAN, DUŠANOVIĆ

10949

5

6

STEFAN, EROL, ĐURIĆ

11016

3

Mesto: 733105 – Prugovo

1

TANjA, NOVICA, ANTIĆ

22797

7

2

ANA, SAŠA, STANKOVIĆ

22595

7

3

ŽIVORAD, MIODRAG, RADIVOJEVIĆ

9029

7

4

SAŠA, DRAGOSLAV, MARJANOVIĆ

22430

7

5

ZLATICA, SLAVIŠA, RADOVANOVIĆ

7808

5

6

ZLATAN, DRAGIŠA, PETROVIĆ

10901

4

Mesto: 733113 – Rečica

1

VESNA, RADIŠA, IGNjATOVIĆ

11319

8

2

IVANA, DRAGANA, CVIJOVIĆ

9441

5

Mesto: 733130 – Trnjane

1

DEJAN, SLAVIŠA, STOJIĆEVIĆ

6758

9

2

IVANA, SLOBODAN, STOKIČ

6277

7

3

MARIJA, VLADAN, STOKIĆ

23499

5

Mesto: 733148 – Ćirikovac

1

SLAĐANA, ILIJA, ŠEOVIĆ

5324

11

2

ZLATICA, DRAGOSLAV, MILjKOVIĆ

5170

5

Za opštinu: 71340 – Kostolac

Broj unetih prijava: 39

Redni broj

Ime, ime jednog roditelja, prezime

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

Mesto: 732982 – Klenovnik

1

IVANA, ZORAN, ILIĆ

24943

7

2

SLAĐANA, LjUBIŠA, MANOJLOVIĆ

24453

6

Mesto: 733016 – Kostolac

1

MINA, ZORAN, MINOVIĆ

24856

10

2

DRAGANA, DUŠAN, NACIĆ

24760

10

3

DUBRAVKA, DRAGOLjUB, JUHAS

25166

10

4

MARIJA, BRANISLAVA, KOSTIĆ

25157

9

5

MILAN, ŽARKO, PETRUŠIĆ

24788

9

6

JOVANA, SINIŠA, MILOŠEVIĆ

24705

9

7

MIRJANA, GORAN, ERAKOVIĆ

24800

8

8

TIJANA, DUŠAN, KONRAD

24816

8

9

LjILjANA, DANILO, VOLIĆ

24882

8

10

JELENA, RADOSLAV, TOPIĆ

25065

7

11

JELENA, VOJA, ARITONOVIĆ

24829

7

12

DRAGOMIRKA, MILOJICA, MARKOVIĆ

24913

7

13

KATICA, ČEDOMIR, KOSTIĆ

24846

7

14

OLIVERA, SLAVKO, KOSTIĆ

25054

7

15

LjUBICA, PREDRAG, MILjKOVIĆ

24899

5

16

IVAN, ILIJA, GRUJIĆ

24727

5

17

LAZAR, SLAVIŠA, KOMLjENOVIĆ

24980

5

18

IVAN, DRAGAN, MLADENOVIĆ

25142

5

19

NENAD, ANTANAS, ANTIĆ

25006

5

20

VLADIMIR, GORAN, MORINA

24961

5

21

MAJA, LjUBOMIR, CIGER

24779

5

22

VLADAN, JOVICA, RANISAVLjEV

24929

5

23

IVANA, ZORAN, MLADENOVIĆ

25175

4

Mesto: 733067 – Ostrovo

1

JAGUTKA, KRSTE, NINKOV

24744

7

2

MARIJA, ĐURICA, PUTNIK

24493

6

3

NIKOLA, BOBAN, TUZMANOV

24556

5

4

SRBIJANKA, MITA, ĆIRIĆ

24475

4

Mesto: 733075 – Petka

1

TANjA, SINIŠA, ILIĆ

25042

10

2

MARIJA, DRAGAN, RISTIĆ

24664

9

3

LjUBINKA, RADIŠA, LjUBISAVLjEVIĆ

24647

7

4

SAŠA, DOBRICA, RADIĆ

25017

5

5

GABRIJELA, VERICA, NOVAKOVIĆ

24680

5

Mesto: 733121 – Selo Kostolac

1

GORICA, MILE, RADOSAVLjEVIĆ

24604

12

2

SANELA, ZLATIMIR, MARJANOVIĆ

24580

10

3

ZORICA, MILE, RADOSAVLjEVIĆ

24621

8

4

BOJAN, ZLATKO, STEVANOVIĆ

25032

6

5

DRAGANA, BORISLAV, MILOŠEVIĆ

5815

6

Podeli sa drugima: Facebook Twitter