Početak » Obaveštenja
 

RANI JAVNI UVID povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena

RЕPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐЕVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURЕ

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23)

oglašava

RANI JAVNI UVID

POVODOM IZRADЕ

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSЕBNЕ NAMЕNЕ KOSTOLAČKOG UGLJЕNOG BASЕNA

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 3/23.

Rani javni uvid u trajanju od 15 dana, održaće se od 29. avgusta do 12. septembra 2023. godine, na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno internet stranici grada Požarevca i opštine Veliko Gradište.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade ovog prostornog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine,  kao i efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, ulica Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 12septembrom 2023. godine.

Više informacija na urbanizam.pozarevac.rs