Почетак » Актуелно » О Граду
 

Реакција на празнину“Reaction to the void”

Као пратећа манифестација 49. Љубичевских коњичких игара отворена је изложба слика сликара Миомира Мише Вемића у градској галерији Пожаревац под називом „Реакција на празнину“. Вемић слика коње скуплуралне чврстине, пропетог али мирног, налик на статуу која игра. Један од Вемићевих мотива је и јахач на коњу који ”галопира” у наш свет попут једног од Четири јахача Апокалипсе, рекла је о између осталог о овој изложби Јасмина Житник историчар уметности. Изложбу слика отворио је Жарко Пивац, председник градске скупштине града Пожаревца. Пивац је назначио у свом обраћању да је Пожаревац град културе и уметности а велики део културних догађаја говори да људи још увек нису изгубили веру, чим нису изгубили веру у културу, као ни у живот и то је најважније у ова тешка времена.

-Пожаревац се дичи својим сликарима, и има их као што ми сви знамо, сразмерно највише у Србији. Зашто је то тако – зато што се овде организују највеће колоније на Балкану, имамо и неколико наших удружења који су веома активни. Колоније су најбоље зато што се сликари код нас у Пожаревац радо враћају, и управо их ми доживљавамо као наше а знам врло добро да и они нас доживљавају као њихове. Тек што је недавно освојио прву награду на колонији, Миомир Миша Вемић је поново са нама на отварању мафистецаије која слави коње и витезове. Волели би наравно да је у нашем окружењу, а и у свету, више витештва а мање злобе, више љувави а мање мржње. Пред нама су слике најплеменитијих животиња на кугли земаљској, рекао је на отварању изложбе сликара Мише Вемића посвећеној коњима, Жарко Пивац.

На отварању били су и заменик председника скупштине града Пожаревца Милић Јовановић, директор ЈКП ”Комуналне службе” Слободан Јовић, директори установа и велики број заљубљеника у сликарство нашег града. Изложа се може погледати до суботе 1. септембра у просторији галерије у Пожаревцу.As an accompanying event 49th Ljubicevo Equestrian Games, the exhibition of paintings by Misha Miomira Vemic at the City Gallery Pozarevac titled “The reaction to the void”. Vemić pictures horses skupluralne strength, rampant but peaceful, like a statue game. One of the motives of Vemic  is a rider on horseback ”galloping” in our world as one of the Four Horsemen of the Apocalypse, said among other things about the exhibit Jasmina Zitnik – art historian. Painting exhibition was opened by Zarko Pivac, president of the city assembly of Pozarevac. Pivac indicated in his speech that the Pozarevac city of culture and art and a great deal of cultural events shows that people still have not lost faith, as soon as they have not lost faith in culture, as in life, and this is most important in these tough times.

-Pozarevac boasts its artists, and they are as we all know, the highest proportion in Serbia. Why is it so – because they are organized here the largest colony in the Balkans, we have several of our association who are very active. The colonies are the best because they are artists in our Pozarevac coming back, and just as we experience them and our know very well that they see us as their own. Miomir Vemic Misa recently won the first prize in the colony and is back with us in celebrating the opening of the horses and knights. We would like, of course it is in our environment and in the world, more and less malice chivalry, love is more and less hate. Ahead of us are the noblest images of animals on the Earth, said at the opening of the exhibition devoted to the painter Misha Vemic horses, said  Zarko Pivac.

At the opening were the Vice President of the Assembly of Pozarevac Milica Jovanovic, director of the JKP “Komunalne sluzbe” Slobodan Jovic, directors of institutions and a large number of art lovers in our city. Shop windows can be viewed until Saturday 1st September at the gallery in Pozarevac.

Подели са другима: Facebook Twitter