Почетак » Актуелно » О Граду
 

Реновирана Хитна помоћRenovated Emergency

Акција под називом „Хитна хитној“, која је почела крајем прошле године, дала веома добре резултате па су свечано отворене детаљно реновиране и савремено опремљене просторије Хитне помоћи која функционише у оквиру Дома здравља Пожаревац. Вредност ове инвестиције износи 8 милиона динара.

Директор Дома здравља др. Љубиша Јовановић истиче да је ово добар пример сарадње локалне самоуправе, привредних субјеката, појединаца и Дома здравља. Он је навео све што је урађено и побројао бројне набављене медицинске уређаје и део возног парка па сада задовољава све критеријуме савремене хитне помоћи.

Начелник службе Хитне помоћи др. Љубиша Грујић захвалио је у своје име и испред колега који раде у овој служби свима који су помогли да акција буде успешно реализована и створени услови за нормално функционисање пожаревачке Хитне помоћи.

Говорећи о значају ургентне медицине у савременим условима живота, градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић је констатовао да је „хитној заиста била неопходна хитна“ јер овде годинама ништа није рађено нити улагано. Он је навео да се на овоме неће стати и најавио комплетно уређење Дечјег диспанзера и Саветовалишта изражавајући очекивање да ће, након стварања свих услова уз марљив рад едукованих кадрова, Дом здравља у Пожаревцу бити сврстан међу најуспешније у Србији.

Action entitled „Emergency for Emergency“, which began late last year, gave very good results and was officially opened and thoroughly renovated, modern, fully equipped emergency rooms operating within the Health Center in Pozarevac. The value of this investment is 8 million.

Director of Health Dr. Ljubisa Jovanovic said that this is a good example of cooperation between local governments, businesses, individuals and health center. He said everything is done and counted the number of purchased medical equipment and part of the fleet and now meets all criteria of modern ambulances.

Head of Service Emergency dr. Ljubisa Grujic thanked in his name and in front of colleagues working in the service of all those who helped to be successfully implemented actions and create conditions for normal functioning of Pozarevac emergency.

Speaking about the importance of emergency medicine in the modern conditions of life, Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic said that the „urgent need was really urgent here“, because for years nothing was done or invested. He stated that this will not fit in and announced the complete arrangement of the Children’s Health Center and Counseling, expressing hope that, after creating all the conditions of the hard work of trained personnel, health care centers in Pozarevac be ranked among the most successful in Serbia.

Подели са другима: Facebook Twitter