Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Renovirana Hitna pomoćRenovated Emergency

Akcija pod nazivom „Hitna hitnoj“, koja je počela krajem prošle godine, dala veoma dobre rezultate pa su svečano otvorene detaljno renovirane i savremeno opremljene prostorije Hitne pomoći koja funkcioniše u okviru Doma zdravlja Požarevac. Vrednost ove investicije iznosi 8 miliona dinara.

Direktor Doma zdravlja dr. Ljubiša Jovanović ističe da je ovo dobar primer saradnje lokalne samouprave, privrednih subjekata, pojedinaca i Doma zdravlja. On je naveo sve što je urađeno i pobrojao brojne nabavljene medicinske uređaje i deo voznog parka pa sada zadovoljava sve kriterijume savremene hitne pomoći.

Načelnik službe Hitne pomoći dr. Ljubiša Grujić zahvalio je u svoje ime i ispred kolega koji rade u ovoj službi svima koji su pomogli da akcija bude uspešno realizovana i stvoreni uslovi za normalno funkcionisanje požarevačke Hitne pomoći.

Govoreći o značaju urgentne medicine u savremenim uslovima života, gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević je konstatovao da je „hitnoj zaista bila neophodna hitna“ jer ovde godinama ništa nije rađeno niti ulagano. On je naveo da se na ovome neće stati i najavio kompletno uređenje Dečjeg dispanzera i Savetovališta izražavajući očekivanje da će, nakon stvaranja svih uslova uz marljiv rad edukovanih kadrova, Dom zdravlja u Požarevcu biti svrstan među najuspešnije u Srbiji.

Action entitled „Emergency for Emergency“, which began late last year, gave very good results and was officially opened and thoroughly renovated, modern, fully equipped emergency rooms operating within the Health Center in Pozarevac. The value of this investment is 8 million.

Director of Health Dr. Ljubisa Jovanovic said that this is a good example of cooperation between local governments, businesses, individuals and health center. He said everything is done and counted the number of purchased medical equipment and part of the fleet and now meets all criteria of modern ambulances.

Head of Service Emergency dr. Ljubisa Grujic thanked in his name and in front of colleagues working in the service of all those who helped to be successfully implemented actions and create conditions for normal functioning of Pozarevac emergency.

Speaking about the importance of emergency medicine in the modern conditions of life, Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic said that the „urgent need was really urgent here“, because for years nothing was done or invested. He stated that this will not fit in and announced the complete arrangement of the Children’s Health Center and Counseling, expressing hope that, after creating all the conditions of the hard work of trained personnel, health care centers in Pozarevac be ranked among the most successful in Serbia.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter