Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Reprogram duga fizičkih i pravnih lica na ime izvršenih usluga JPRescheduling of individuals and legal entities for services performed public enterprises

Poštovani,

na osnovu zaključka Gradskog veća grada Požarevca od 2.juna 2014. godine obaveštavamo Vas da stanovništvo i pravna lica koja imaju neizmirene obaveze prema javnim preduzećima (JKP „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalne službe“, „Toplifikacija“) mogu da se jave istim radi zaključenja sporazuma o reprogramu duga.

  Reprogram duga fizičkih i pravnih licaPoštovani,

na osnovu zaključka Gradskog veća grada Požarevca od 2.juna 2014. godine obaveštavamo Vas da stanovništvo i pravna lica koja imaju neizmirene obaveze prema javnim preduzećima (JKP „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalne službe“, „Toplifikacija“) mogu da se jave istim radi zaključenja sporazuma o reprogramu duga.

  Reprogram duga fizičkih i pravnih lica

Podeli sa drugima: Facebook Twitter