Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Republička akcija otkupa svinja

 1. Kupovina će se vršiti od fizičkih lica-nosioca poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službni glasnik RS“, broj 45/04, 139/04 i 71/05).
 2. Klanice koje će vršiti kupovinu i naturalnu razmenu tovnih svinja su sledeće:
Klanice koje vrše otkup tovnih svinja Telefoni sirovinskog odeljenja
1. – IM“Matić“, doo, Novi Sad 021/548-583; 2411-089; 2419-056
2. – PKB IMES doo, IM, Padinska Skela 011/887 1905 ; 887 1904
3. – Alf Promet doo, Kać 021/6213-963; 6211-589
4. – AD „JUHOR“, Jagodina 035/200- 300
5. – AD Neoplanta, Novi Sad 021/4873- 892

Zainteresovana registrovana gazdinstva treba da se jave načelnicima upravnih okruga radi dogovora o kupovini tovnih svinja sa navedenim klanicama i dogovore dinamiku kupovine, ili da se jave direktno navedenim klanicama.

 1. Kupovina će se vršiti najkasnije do 10.12.2015. godine
 2. Telesna težina tovnih svinja koja se kupuje:
 • prva klasa 95-110 kg cena po kg 160 dinara;
 • druga klasa 110-130 kg cena po kg 140 dinara i
 1. Rok plaćanja je 15 od dana kada Direkcija za robne rezerve primi potvrdu o prijemu tovnih svinja.
 2. Kupovina tovnih svinja će se vršiti na registrovanim stočnim pijacama, u vreme kada nisu pijačni dani, prema rasporedu i dinamici koja će se dogovoriti sa klanicama.
 3. Prijem, merenje svinja i proveru dokumentacije će u ime Direkcije obavljati komisija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sasatavljena od inspektora republičke veterinarske inspekcije, poljoprivredne inspekcije i tržišne inspekcije.
 4. Registrovano gazdinstvo je u obavezi da Direkciji isporuči zdrave svinje koje moraju biti u dobroj kondiciji, čiste, bez povreda na telu, vakcinisane protiv svinjske kuge i obeležene ušnim markicama.

Za sve svinje koje su predmet otkupa, vlasnik mora da obezbedi Uverenje o zdravstvenom stanju životinja izdato od strane nadležene veterinarske stanice i potvrdu o izvršenoj vakcinaciji svinja u prethodnom periodu.

 1. Registrovano gazdinstvo je u obavezi da tovne svinje za kupovinu dopremi do mesta otkupa o svom trošku.
 2. Prilikom merenja i obračuna cene koštanja svinja od izmerene težine odmah se odbija kalo transporta i uginuća od stočne pijace do depoa klanice u iznosu od 2%.
 3. U slučaju da se na liniji klanja prilikom veterinarsko sanitarnog pregleda zaklanih svinja, meso zaklanih svinja zapisnikom veterinsrskog inspektora proglasi neupotrebljivim za ljudsku ishranu, registrovano gazdinstvo nema pravo na isplatu novčanih sredstava za te tovne svinje i neupotrebljivo meso i otpatke.
 4. Nakon izvršene predaje tovnih svinja ovlašćenoj klanici i dobijanja prijemnice, vlasnik-nosilac poljoprivrednog gazdinstva treba da lično dođe u Republičku direkciju za robne rezerve:

A) Beograd, Dečanska broj 8a,VI sprat, (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058), i

B) Centar Novi Sad, Hajduk Veljkova broj 11 (021/526-890, 021/526-522)

radi potpisivanja ugovora. Neophodna dokumenta koja je u obavezi da lično donose su:

 • fotokopija lične karte
 • overena fotokopija Izvoda Registara poljoprivrdnih gazdinstava za tekuću godinu

PREDSEDNIK KOMISIJE,

Prof.dr Zoran Rajić,državni sekretar

Podeli sa drugima: Facebook Twitter