Почетак » Обавештења » О Граду
 

Решења: именовање директора Јавних предузећаNomination of directors of public companies

 Именовање директора Јавног комуналног предузећа  „Водовод и канализација“ Пожаревац

 Именовање директора Јавног  предузећа  „Дирекција за изградњу града Пожаревца

 Именовање директора Јавног комуналног предузећа  „Комуналне службе“ Пожаревац

 Именовање директора Јавног  предузећа  „Љубичево“ у Пожаревцу

 Именовање директора Јавногкомуналног  предузећа  „Паркинг сервис“ Пожаревац

 Именовање директора и главног и одговорног уредника Јавног радио – дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац

 Именовање директора Јавног  предузећа  „Топлификација“ Пожаревац Именовање директора Јавног комуналног предузећа  „Водовод и канализација“ Пожаревац

 Именовање директора Јавног  предузећа  „Дирекција за изградњу града Пожаревца

 Именовање директора Јавног комуналног предузећа  „Комуналне службе“ Пожаревац

 Именовање директора Јавног  предузећа  „Љубичево“ у Пожаревцу

 Именовање директора Јавногкомуналног  предузећа  „Паркинг сервис“ Пожаревац

 Именовање директора и главног и одговорног уредника Јавног радио – дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац

 Именовање директора Јавног  предузећа  „Топлификација“ Пожаревац