Početak » Obaveštenja
 

REŠENjE O FORMIRANjU PRIVREMENE PEŠAČKE ZONE U DELU ULICE BOŽE DIMITRIJEVIĆA U KOSTOLCU

Gradsko veće grada Požarevca, rešavajući po zahtevu Gradske opštine Kostolac broj u vezi zatvaranja dela ulice Bože Dimitrijevića između ulica Rudarske i Nikole Graonića u Kostolcu u periodu od 1.5. – 1.9.2021. godine u terminu od 18,00 – 04,00 časova i po pribavljenom izjašnjenju Odeljenja za komunalne delatnosti i energetiku  Gradske uprave grada Požarevca br. 08-344-141/21 od 26.3.2021. godine, na osnovu 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15 i 9/16, 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 i 128/20), člana 15. Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na području grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 6/11, 3/17 i 6/17), člana 82. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, – preč. tekst, 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19) i člana 26. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), na sednici održanoj 29. aprila  2021. godine, donelo je sledeće:

REŠENjE

O FORMIRANjU PRIVREMENE PEŠAČKE ZONE U DELU ULICE BOŽE DIMITRIJEVIĆA U KOSTOLCU

I

Ovim rešenjem se utvrđuje privremeni režim saobraćaja u delu ulice Bože Dimitrijevića u Kostolcu od ukrštanja sa ulicom Rudarskom do ukrštanja sa ulicom Nikole Graonića.

II

Zabranjuje se kretanje svim motornim vozilima kroz ulicu Bože Dimitrijevića u Kostolcu od ukrštanja sa ulicom Rudarskom do ukrštanja sa ulicom Nikole Graonića u periodu od 01.05.2021. do 1.9.2021. godine u vremenu od 18,00 časova do 04,00 časova narednog dana.

III

   Režim saobraćaja odvijaće se prema „Saobraćajnom projektu privremene izmene režima saobraćaja u ulici Bože Dimitrijevića u Kostolcu radi formiranja pešačke zone“, br. 01-344-82/15 od 6.3.2015. godine izrađenog od strane odgovornog projektanta Ace Pavlovića, dipl. ing. saob.

IV

Na postavljanju saobraćajne signalizacije predviđene saobraćajnim projektom iz tačke III i sprovođenju privremenog režima saobraćaja investitor radova je JKP „Parking servis“ Požarevac.

Saobraćajnu signalizaciju predviđenu saobraćajnim projektom iz tačke III postavlja JKP „Parking servis“ Požarevac.

Obavezuje se JKP „Parking servis“ Požarevac da postavljenu saobraćajnu signalizaciju iz tačke III ukloni nakon 1.09.2021. godine.

Po nalogu JKP „Parking servis“ Požarevac čeone branike (VII-1 i VII-1.1) predviđene saobraćajnim projektom iz tačke III postavljaće JKP “Komunalne službe“ Požarevac Radna jedinica Kostolac svakodnevno u 18,00 časova, a uklanjati u 04,00 časova narednog dana.

V

U periodu od 18,00 do 04,00 kretanje vozila javnog prevoza vršiće se izmenjenom trasom prema skici, koja je sastavni deo ovog rešenja.

VI

Kontrolu sprovođenja režima utvrđenog ovim rešenjem vršiće MUP – PU Požarevac – Odeljenje saobraćajne policije.

VII

Rešenje stupa na snagu danom donošenja.

VIII

Ovo rešenje objaviti na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

U Požarevcu, 29. aprila 2021. godine                                                       Broj 09-06-59/2021-16

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK  GRADSKOG VEĆA
GRADA POŽAREVCA
GRADONAČELNIK
Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter