Početak » Obaveštenja
 

REŠENjE O IZMENI REŠENjA O ODREĐIVANjU PRIVREMENE PEŠAČKE ZONE U ULICAMA TABAČKA ČARŠIJA, TRG OSLOBOĐENjA I LENjINOVOJ U POŽAREVCU

Na osnovu člana 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18 87/18 i 23/19), člana 15. Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na području grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 6/11, 3/17 i 6/17), člana 82. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19) i člana 26. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), na sednici održanoj 16. septembra 2020. godine, donelo je sledeće:

REŠENjE

O IZMENI REŠENjA O ODREĐIVANjU PRIVREMENE PEŠAČKE ZONE U ULICAMA TABAČKA ČARŠIJA, TRG OSLOBOĐENjA I LENjINOVOJ U POŽAREVCU

I

U rešenju o određivanju privremene pešačke zone u ulicama Tabačka čaršija, Trg oslobođenja i Lenjinovoj u Požarevcu br. 09-06-71/2020-6 od 12.6.2020. godine menja se član I, tako da sada glasi:

„Zabranjuje se kretanje svim motornim vozilima kroz ulice Tabačka čaršija, Trg oslobođenja i deo Lenjinove u Požarevcu u periodu od 12.6.2020. do 15.10.2020. godine u vremenu od 18,00 časova do 04,00 časova narednog dana.“

II

            Zadužuje se Odeljenje za komunalne delatnosti i eneregetiku da po stupanju na snagu ovog rešenja utvrdi precizan režim saobraćaja, donese odluku kojom se nalaže postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije, a u skladu sa čl. 157. stav 1. i 158. stav. 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i članom 6. Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na području grada Požarevca.

III

Kontrolu sprovođenja režima utvrđenog ovim rešenjem vršiće MUP – PU Požarevac – Odeljenje saobraćajne policije.

IV

Rešenje stupa na snagu danom donošenja.

V

Ovo rešenje objaviti na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

U Požarevcu, 16. septembra 2020. godine                                  Broj 09-06-154/2020-1

 
PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA
GRADA POŽAREVCA,
GRADONAČELNIK
Saša Pavlović,dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter