Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Rešenje o preraspodeli radnog vremena u Odeljenju za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije

Na osnovu člana 57. i 192. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i  člana 20. Odluke o organizaciji Gradske uprave Grada Požarevca (“Službeni glasnik Grada Požarevca”, broj: 10/2013), na predlog načelnika Odeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije, uz saglasnost člana Gradskog veća Grada Požarevca, zaduženog za resor komunalne infrastrukture i saobraćaj,

v.d. načelnik Gradske uprave Grada Požarevca, d o n o s i

R E Š E Nj E

o preraspodeli radnog vremena u Odeljenju za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije Gradske uprave Grada Požarevca

  1. Preraspodela radnog vremena vrši se u Odeljenju za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije Gradske uprave Grada Požarevca, i to u sledećim organizacionim jedinicama: Odseku za poslove komunalne policije, Odseku komunalne inspekcije i Odseku građevinske i saobraćajne inspekcije.
  1. Preraspodela radnog vremena u ovim organizacionim jedinicama vrši se zbog prirode delatnosti, organizacije rada, boljeg korišćenja sredstava rada, racionalnijeg korišćenja radnog vremena i izvršenja određenog posla u utvrđenim rokovima (kontrola nenamenskog trošenja vode, kontrola zauzeća površine javne namene, kontrola radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugi poslovi u održavanju komunalnog i drugog reda na teritoriji Grada Požarevca).
  1. Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme od 40 časova nedeljno, u periodu od 11.07.2016. godine do 19.09.2016. godine, u proseku ne bude duže od punog radnog vremena i da radno vreme ne traje duže od 40 časova nedeljno.
  1. Obezbeđujući prava iz člana 57. do 61. Zakona o radu, preraspodela se vrši na sledeći način:

1) Odsek za poslove komunalne policije

Prva smena:    radno vreme počinje u 7.30 časova i završava se u 15.30 časova

Druga smena:  radno vreme počinje u 13.00 časova i završava se u 20.00 časova

Treća smena:  radno vreme počinje u 20.00 čaova i završava se u 04.00 časa.

Zaposleni koji rade tokom nedelje u II smeni radiće nedeljom od 7.00 do 12.00 časova.

2) Odsek komunalne inspekcije

Prva smena:   radno vreme počinje u 7.30 časova i završava se u 15.30 časova

Druga smena: radno vreme počinje u 13.00 časova i završava se u 20.00 časova.

Zaposleni koji rade tokom nedelje u II smeni radiće subotom od 7.00 do 12.00 časova.

3) Odsek građevinske i saobraćajne inspekcije

Građevinskim inspektorima uvodi se pasivno dežurstvo SUBOTOM  i NEDELjOM.

  1. Zaposleni koji rade puno radno vreme, u toku radnog dana, imaju pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta.

Zaposleni koji rad obavljaju u prvoj smeni dnevni odmor koristiće počev od 9.00 časova.

Zaposleni koji rad obavljaju u drugoj smeni dnevni odmor koristiće počev od  15.00 časova.

Zaposleni koji rad obavljaju u trećoj smeni dnevni odmor koristiće počev od  22.00 časa.

Zaposleni koji rad obavljaju nedeljom dnevni odmor u trajanju od 20 minuta koristiće počev od 9.00 časova.

  1. Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja.
  1. Ovo Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevc i sajtu Grada Požarevca.

 

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Broj: 02-130-69/2016

U Požarevcu, 06. jula 2016. godine

O B R A D I O,

Milutin Mrdak, dipl. pravnik, s.r.

v.d. N A Č E L N I K

Suzana Bulajić, dipl. pravnik , s.r.

        

Podeli sa drugima: Facebook Twitter