Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Na osnovu člana 97. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13- prečišćen tekst), člana 19. stav 1. i člana 33. stav 4. Odluke o organizaciji Gradske uprave Grada Požarevca“, br. 10/13), v.d. načelnika Gradske uprave Grada Požarevca, donosi

R E Š E Nj E

o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi Grada Požarevca

I

            Ovim rešenjem utvrđuje se raspored, početak i završetak radnog vremena u Gradskoj upravi Grada Požarevca (u daljem tekstu: Gradska uprava)

II

Radno vreme u Gradskoj upravi počinje svakog radnog dana od 7:30 časova, a završava se u 15:30 časova, osim za zaposlene kojima se zbog prirode posla radno vreme može i drugačije urediti.

III

            Zaposleni na poslovima obezbeđenja rade u smenama, a početak i završetak radnog vremena utvrđuje načelnik Gradske uprave.

IV

            Prijem stranaka u Gradskoj upravi vrši se svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova.

Poslovi matičara (prijavljivanje rođenja, venčanja i smrti) vrše se svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

V

            U okviru četrdesetočasovnog radnog vremena može se utvrditi drugačiji raspored radnog vremena i drugačiji početak i završetak radnog vremena u zavisnosti od prirode posla i ukazane potrebe (inspekcijski poslovi, poslovi zaključenja braka, poslovi održavanja, poslovi higijene i sl.).

VI

            Zaposleni ima pravo na odmor u toku dnevnog rada od 9:00 do 9:30, odnosno od 9:30 do 10:00 časova.

VII

            Korišćenje odmora u toku dnevnog rada organizuje se na način kojim se obezbeđuje da se proces rada ni u jednom periodu ne prekida.

VIII

            U slučaju da zaposleni ne iskoriste dnevni odmor u vremenu predviđenom ovim rešenjem (razlozi hitnosti, rad sa strankama, naredbe pretpostavljenog i sl.), jer se započeti posao mora nastaviti, dnevni odmor se koristi po prestanku razloga zbog kojih je odložen, o čemu će obavestiti neposredno svog rukovodioca.

 IX

            Ovo Rešenje se primenjuje od 01.06.2016. godine.

X

            Ovo Rešenje se ističe na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Ovo Rešenje se objavljuje na internet stranici Gradske uprave.

Ovo Rešenje se objavljuje u „Službenom glasniku Grada Požarevca“.

GRAD POŽAREVAC

Broj: 01-130-49/2016, 31.05.2016. godine

V.D. NAČELNIKA
GRADSKE UPRAVE
GRADA POŽAREVCA

Suzana Bulajić, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter