Почетак » Обавештења » О Граду
 

Рестрикција полазака ВТ Литас – Саопштење за јавностTransport restrictions VT Litas- Press Release

Због проглашеног ванредног стања у целој републици, препоруке министарства Републике Србије и лоше временске ситуације која се све више погоршава извршена је одређена редукција саобраћаја у односу на режим рада радним данима.

Чињеница је да ученици не иду у школу и да велики број предузећа чији рад није од стратешког значаја неће радити, а пре свега због безбедности корисника извршена је рестрикција полазака за 13. и 14. фебруар.

Превоз запослених у одређеним фирмама (копови, електране…) ће се редовно одржавати. Овај план превоза је усаглашен са Градоначелником града Пожаревца и Штабом за ванредне ситуације који ће известити медије о промени режима саобраћаја.

Измена режима је дата у следећој табели.

РБ.РелацијаБрој полазака радним даномУкинути поласциСаобраћају
1Пожаревац-Београд16412
2Пожаревац-Кладово514
3Пожаревац-Мајданпек211
4Пожаревац-Жагубица321
5Пожаревац-Петровац1174
6Пожаревац-Кучево532
7Пожаревац-Батовац734
8Пожаревац-Костолац734
9Пожаревац-Жабари-Свилајнац743
10Пожаревац-Велико Градиште945
11Пожаревац-Костолац-Дрмно-КОП-ТЕ-Братинац-Пожаревац16412
12Пожаревац-Братинац-Дрмно-КОП-ТЕ-Костолац-Пожаревацсви поласци
13Пожаревац-Живица-Брежанесви поласци
14Пожаревац-Драговацни један полазак
15Пожаревац-Баре-Касидол-Смољинац-Пожаревацни један полазак
16Пожаревац-Божевац-Кобиље-Пожаревацни један полазак
17Пожаревац-Врбница-Пожаревацни један полазак

Контакт телефони за детаљна обавештења:

АС Пожаревац – шалтер информација 012/221-544

Дежурни диспечер – на располагању 24 сата 062/88 000 28Due to a declared state of emergency, on the recommendation of the Ministry of the Republic of Serbia and the bad weather conditions, some traffic is reduced. The fact that students do not attend school and that a large number of companies whose work is of strategic importance will not work, primarily because of security, it’s done restrictions for 13 and 14 February.

Transportation of employees in certain companies (“Kopovi”, “Elektrane” …) will be held regularly. This transportation plan is consistent with the Mayor of SO Požarevac and headquarters for emergency situations, which will inform the media about the change in driving style.

Updated schedule is as follows:

No.RelationNumber of transportCanceledTraffic
1Pozarevac-Belgrad16412
2Pozarevac-Kladovo514
3Pozarevac-Majdanpek211
4Pozarevac-Zagubica321
5Pozarevac-Petrovac1174
6Pozarevac-Kucevo532
7Pozarevac-Batovac734
8Pozarevac-Kostolac734
9Pozarevac-Zabari-Svilajnac743
10Pozarevac-V.Gradiste945
11Pozarevac-Kostolac-Drmno-KOP-TE-Bratinac-Pozarevac16412
12Pozarevac-Bratinac-Drmno-KOP-TE-Kostolac-PozarevacAll traffic
13Pozarevac-Zivica-BrezaneAll traffic
14Pozarevac-DragovacCanceled
15Pozarevac-Bare-Kasidol-Smoljinac-PozarevacCanceled
16Pozarevac-Bozevac-Kobilje-PozarevacCanceled
17Pozarevac-Vrbnica-PozarevacCanceled

Contact for detailed information:

AS Pozarevac – Office information 012/221-544

Dispatcher on duty – available 24 hours 062/88 000 28

Подели са другима: Facebook Twitter