Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Saopštenje o otpisu kamateNotice to write off interest

Lokalna poreska administracija u Požarevcu pozvala je obveznike da izmire tekuće obaveze za lokalne javne prihode do kraja januara ove godine. Ukoliko izmire obaveze u predviđenjom roku, obveznici stiču pravno na uslovni otpis kamata.

Pod lokalne javne prihode potpadaju porez na imovinu, građevinsko zemljište i taksa za firmu. Pravo na otpis kamate isključivo se ostvaruje ako se ispune dva uslova i to :

  1. Ako se obaveze koje dospevaju od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, plate najkasnije do 31. januara 2013. godine zajedno sa obračunatom kamatom od dana dospeća do dana uplate.
  2. Ako se od 1. januara 2013. godine redovno plaćaju tekuće obaveze.

Glavni dug, fizičkom licu, preduzetniku, malom i srednjem pravnom licu može da miruje do 31. decembra 2014. godine. Velikom poreskom obvezniku glavni poreski dug može da miruje do 31. decembra 2013. godine.

Samo ako poreski obveznik ispoštuje obaveze pod tačkama 1. i 2. kamata će se otpisati 50% po isteku 50% vremena mirovanja, a ostatak po isteku drugih 50% vremena mirovanja.

Najpovoljnija varijanta za poreskog obveznika je da se glavni dug izmiri u celosti ili u što kraćem vremenskom periodu iz razloga što se na taj dug, za vreme mirovanja ne računa kamata, ali se uvećava-valorizuje za rast potrošačkih cena od 01. 11. 2012. godine do dana otplate duga u celosti.

Poreskom obvezniku koji, u periodu mirovanja glavnog poreskog duga, prestane da redovno izmiruje tekuće obaveze, glavni poresku dug uvećava se za pripadajuću kamatu obračunatu u skladu sa propisom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, na prvi dan meseca koji sledi mesecu u kojem nije izmirio svoju tekuću obavezu.

Lokalna poreska administracija u Požarevcu pozvala je obveznike da izmire tekuće obaveze za lokalne javne prihode do kraja januara ove godine. Ukoliko izmire obaveze u predviđenjom roku, obveznici stiču pravno na uslovni otpis kamata.

Pod lokalne javne prihode potpadaju porez na imovinu, građevinsko zemljište i taksa za firmu. Pravo na otpis kamate isključivo se ostvaruje ako se ispune dva uslova i to :

  1. Ako se obaveze koje dospevaju od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, plate najkasnije do 31. januara 2013. godine zajedno sa obračunatom kamatom od dana dospeća do dana uplate.
  2. Ako se od 1. januara 2013. godine redovno plaćaju tekuće obaveze.

Glavni dug, fizičkom licu, preduzetniku, malom i srednjem pravnom licu može da miruje do 31. decembra 2014. godine. Velikom poreskom obvezniku glavni poreski dug može da miruje do 31. decembra 2013. godine.

Samo ako poreski obveznik ispoštuje obaveze pod tačkama 1. i 2. kamata će se otpisati 50% po isteku 50% vremena mirovanja, a ostatak po isteku drugih 50% vremena mirovanja.

Najpovoljnija varijanta za poreskog obveznika je da se glavni dug izmiri u celosti ili u što kraćem vremenskom periodu iz razloga što se na taj dug, za vreme mirovanja ne računa kamata, ali se uvećava-valorizuje za rast potrošačkih cena od 01. 11. 2012. godine do dana otplate duga u celosti.

Poreskom obvezniku koji, u periodu mirovanja glavnog poreskog duga, prestane da redovno izmiruje tekuće obaveze, glavni poresku dug uvećava se za pripadajuću kamatu obračunatu u skladu sa propisom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, na prvi dan meseca koji sledi mesecu u kojem nije izmirio svoju tekuću obavezu.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter