Početak » Obaveštenja
 

Saopštenje za javnost

Na osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – drugi zakon,101/16 – drugi zakon i 47/18) i člana 4. Odluke o javnoj raspravi („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/18), Gradska uprava Grada Požarevca, daje sledeće

OBAVEŠTENjE

Obaveštava se javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi Skupština Grada Požarevca, a koji predlaže Gradsko veće Grada Požarevca i to:
– Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu.

U Požarevcu, dana 04. februara 2020. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter