Почетак » Обавештења
 

Саопштење за јавност

На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – други закон,101/16 – други закон и 47/18) и члана 4. Одлуке о јавној расправи („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18), Градска управа Града Пожаревца, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина Града Пожаревца, а који предлаже Градско веће Града Пожаревца и то:
– Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2020. годину.

У Пожаревцу, дана 04. фебруара 2020. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подели са другима: Facebook Twitter