Почетак » Обавештења » О Граду
 

Саопштење за јавностPress release

Последњих недеља регистрована је енормно висока потрошња воде у Пожаревцу, Костолцу и свим осталим насељима на територији града које су прикључена на систем водоснабдевања града Пожаревца.

Као последица интензивирања црпења воде из подземља и преоптерећења система водоснабдевања, неминовно се јавља погоршање квалитета воде за пиће.

Као основни разлог оваквог стања, идентификован је прекомерни губитак воде настао утицајем дуготрајних ниских температура, које су довеле до смрзавања и пуцања водомера, дворишних чесми и свих других, од мраза неадекватно заштићених, унутрашњих и спољних водоводних инсталација.

С тога ЈКП “Водовод и канализација” поново упућује апел свим својим потрошачима да одмах прегледају своја водомерна склоништа и све друге мразу изложене инсталације, те да исте заштите одговорајућом термичком заштитом и да сваку уочену неисправност пријаве овом предузећу.

ЈКП “Водовод и канализација” такође моли све своје кориснике да се придржавају мера штедње воде на које је ово предузеће до сада указивало, да отклоне евентуална цурења на својим инсталацијама, те на тај начин омогуће да и виши делови насеља имају уредно водоснабдевање.In recent weeks registered is enormously high consumption of water in Pozarevac, Kostolac and all other neighborhoods in the city that are connected to the water supply system of Pozarevac.

As a consequence of intensified pumping of water from the underground and water system overload, inevitably occurs deterioration in the quality of drinking water.

As the main reason for this state, identified the excessive loss of water created long-term influence of low temperatures, which led to the freezing and bursting water meter, yard fountains, and all others, inadequately protected from frost, internal and external plumbing.

Therefore JKP “Vodovod i kanalizacija” refers again appeal to all its customers to immediately review their water meter shelters and other installations exposed to frost, and responsive to the same protection and thermal protection to any perceived defects apply to this company.

JKP “Vodovod i kanalizacija” also encourages all its members to adhere to austerity measures related to that company so far indicated, to eliminate any leaks in their installations, and thus ensure that the higher parts of the settlement have regular water supply.

Подели са другима: Facebook Twitter