Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Saopštenje za javnost

Povodom primene odredaba člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16), Gradska uprava Grada Požarevca izdaje sledeće

SAOPŠTENjE  ZA   JAVNOST

Stranka koja je nezadovoljna postupanjem organa Gradske uprave Grada Požarevca, a vezano za primenu gore navedenih odredaba Zakona o opštem upravnom postupku, može neposredno svoje primedbe ili žalbe uložiti šefu nadležne službe ili načelniku nadležnog Odeljenja Gradske uprave Grada Požarevca.

Ukoliko je i dalje nezadovoljna, postupanjem nadležnog organa, može se lično obratiti i načelniku Gradske uprave Grada Požarevca.

V.D. NAČELNICE GRADSKE UPRAVE

GRADA POŽAREVCA

Suzana Bulajić, dipl. pravnik

 Saopštenje za javnost

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter