Почетак » Обавештења » О Граду
 

Саопштење за јавност

САОПШТЕЊЕ

БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ И ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ПРОГЛАШЕНИ СУ УГРОЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ „КВРГАВЕ КОЖЕ“ КОД ГОВЕДА (NODULARNI DERMATITIS) РЕШЕЊЕМ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ БРОЈ 323-02-06470/2016-05 ОД 13.07.2016. ГОДИНЕ

НА УГРОЖЕНОМ ПОДРУЧЈУ РАДИ СУЗБИЈАЊА И ИСКОРЕЊИВАЊА БОЛЕСТИ  НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС СПРОВОДИЋЕ СЕ СЛЕДЕЋЕ МЕРЕ:

  1. ПОПИС СВИХ ГАЗДИНСТАВА НА КОЈИМА СЕ ДРЖЕ ПРИЈЕМЧИВЕ ЖИВОТИЊЕ (ГОВЕДА И БИВОЛИ) ПО КАТЕГОРИЈАМА;
  2. ДРЖАЊЕ СВИХ ПРИЈЕМЧИВИХ ЖИВОТИЊА (ГОВЕДА И БИВОЛИ) НА ГАЗДИНСТВУ У ОБЈЕКТУ ИЛИ НА ДРУГОМ МЕСТУ ГДЕ МОГУ БИТИ ИЗОЛОВАНЕ, И ЗАШТИЋЕНЕ ОД ВЕКТОРА;
  3. АКТИВНИ НАДЗОР-ОБИЛАЗАК СВИХ ГАЗДИНСТАВА НА КОЈИМА СЕ ДРЖЕ ПРИЈЕМЧИВЕ ЖИВОТИЊЕ (ГОВЕДА И БИВОЛИ) И КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД СУМЊИВИХ ЖИВОТИЊА;
  4. ЗАБРАНА КРЕТАЊА ПРИЈЕМЧИВИХ ЖИВОТИЊА (ГОВЕДА И БИВОЛИ), ОСИМ УНУТАР УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА, УЗ ОДОБРЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНСПЕКТОРА И ПОД УСЛОВОМ ДА СУ ЖИВОТИЊЕ КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕДАНЕ. ИЗУЗЕТНО, ЖИВОТИЊЕ СЕ МОГУ УПУТИТИ ДИРЕКТНО НА КЛАЊЕ У ОДОБРЕНУ КЛАНИЦУ ИЗВАН УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА, ОДНОСНО У ПОДРУЧЈЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, ПОД НАДЗОРОМ И УЗ УПУТ ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНСПЕКТОРА;
  5. ЗАБРАНА ПРОМЕТА СИРОВЕ КОЖЕ И СЕМЕНА ПОРЕКЛОМ ОД ПРИЈЕМЧИВИХ ЖИВОТИЊА (ГОВЕДА И БИВОЛИ) ИЗВАН УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА;

МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКА КОЈИ СЕ СТАВЉАЈУ У ПРОМЕТ МОРАЈУ БИТИ ПОДВРГНУТИ ТЕРМИЧКОЈ ОБРАДИ НА НАЧИН НА КОЈИ СЕ СИГУРНО УНИШТАВА ВИРУС НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА, А КОЖА ТРЕТИРАНА НА НАЧИН КОЈИМ ЋЕ СЕ УНИШТИТИ СВАКИ УЗРОЧНИК БОЛЕСТИ ИЛИ ВЕКТОР УЗРОЧНИКА БОЛЕСТИ;

  1. ФОРМИРАЊЕ КОНТРОЛНИХ ПУНКТОВА НА САОБРАЋАЈНИЦАМА РАДИ КОНТРОЛЕ ПРОМЕТА ЖИВОТИЊА.
  2. ВАКЦИНАЦИЈА СВИХ ПРИЈЕМЧИВИХ ЖИВОТИЊА (ГОВЕДА И БИВОЛИ) ПРЕМА ПЛАНУ СПРОВОЂЕЊА ВАКЦИНАЦИЈЕ ГОВЕДА ПРОТИВ БОЛЕСТИ НОДУЛАРНОГ ДРМАТИТИСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И УПУТСТВУ ПРОИЗВОЂАЧА.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ………………………………….012/539-657

ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ………012/554-840

……………………………………………………………………………012/554-940

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ……………… 012/221-813

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СОВИЈА…………………………….. 012/544-050

 

СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ТИМ                                      ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕПИДЕМИЈЕ                                     ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

КОМАНДАНТ ШТАБА

ДР АНА ЈОВАНОВИЋ- Директор ЗЗЈЗ                    БАНЕ СПАСОВИЋ, дипл.правник

Пожаревац

Руководилац тима

Подели са другима: Facebook Twitter