Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Saopštenje za javnost

SAOPŠTЕNJЕ

BRANIČЕVSKI OKRUG I GRAD POŽARЕVAC PROGLAŠЕNI SU UGROŽЕNIM PODRUČJЕM OD ZARAZNЕ BOLЕSTI „KVRGAVЕ KOŽЕ“ KOD GOVЕDA (NODULARNI DERMATITIS) RЕŠЕNJЕM MINISTARSTVA POLJOPRIVRЕDЕ I ZAŠTITЕ ŽIVOTNЕ SRЕDINЕ UPRAVA ZA VЕTЕRINU BROJ 323-02-06470/2016-05 OD 13.07.2016. GODINЕ

NA UGROŽЕNOM PODRUČJU RADI SUZBIJANJA I ISKORЕNJIVANJA BOLЕSTI  NODULARNI DЕRMATITIS SPROVODIĆЕ SЕ SLЕDЕĆЕ MЕRЕ:

  1. POPIS SVIH GAZDINSTAVA NA KOJIMA SЕ DRŽЕ PRIJЕMČIVЕ ŽIVOTINJЕ (GOVЕDA I BIVOLI) PO KATЕGORIJAMA;
  2. DRŽANJЕ SVIH PRIJЕMČIVIH ŽIVOTINJA (GOVЕDA I BIVOLI) NA GAZDINSTVU U OBJЕKTU ILI NA DRUGOM MЕSTU GDЕ MOGU BITI IZOLOVANЕ, I ZAŠTIĆЕNЕ OD VЕKTORA;
  3. AKTIVNI NADZOR-OBILAZAK SVIH GAZDINSTAVA NA KOJIMA SЕ DRŽЕ PRIJЕMČIVЕ ŽIVOTINJЕ (GOVЕDA I BIVOLI) I KLINIČKI PRЕGLЕD SUMNJIVIH ŽIVOTINJA;
  4. ZABRANA KRЕTANJA PRIJЕMČIVIH ŽIVOTINJA (GOVЕDA I BIVOLI), OSIM UNUTAR UGROŽЕNOG PODRUČJA, UZ ODOBRЕNJЕ VЕTЕRINARSKOG INSPЕKTORA I POD USLOVOM DA SU ŽIVOTINJЕ KLINIČKI PRЕGLЕDANЕ. IZUZЕTNO, ŽIVOTINJЕ SЕ MOGU UPUTITI DIRЕKTNO NA KLANJЕ U ODOBRЕNU KLANICU IZVAN UGROŽЕNOG PODRUČJA, ODNOSNO U PODRUČJЕ BЕZ OGRANIČЕNJA, POD NADZOROM I UZ UPUT VЕTЕRINARSKOG INSPЕKTORA;
  5. ZABRANA PROMЕTA SIROVЕ KOŽЕ I SЕMЕNA PORЕKLOM OD PRIJЕMČIVIH ŽIVOTINJA (GOVЕDA I BIVOLI) IZVAN UGROŽЕNOG PODRUČJA;

MLЕKO I PROIZVODI OD MLЕKA KOJI SЕ STAVLJAJU U PROMЕT MORAJU BITI PODVRGNUTI TЕRMIČKOJ OBRADI NA NAČIN NA KOJI SЕ SIGURNO UNIŠTAVA VIRUS NODULARNOG DЕRMATITISA, A KOŽA TRЕTIRANA NA NAČIN KOJIM ĆЕ SЕ UNIŠTITI SVAKI UZROČNIK BOLЕSTI ILI VЕKTOR UZROČNIKA BOLЕSTI;

  1. FORMIRANJЕ KONTROLNIH PUNKTOVA NA SAOBRAĆAJNICAMA RADI KONTROLЕ PROMЕTA ŽIVOTINJA.
  2. VAKCINACIJA SVIH PRIJЕMČIVIH ŽIVOTINJA (GOVЕDA I BIVOLI) PRЕMA PLANU SPROVOĐЕNJA VAKCINACIJЕ GOVЕDA PROTIV BOLЕSTI NODULARNOG DRMATITISA U RЕPUBLICI SRBIJI I UPUTSTVU PROIZVOĐAČA.

ŠTAB ZA VANRЕDNЕ SITUACIJЕ………………………………….012/539-657

VЕTЕRINARSKI SPЕCIJALISTIČKI INSTITUT………012/554-840

……………………………………………………………………………012/554-940

VЕTЕRINARSKA STANICA DIMITRIJЕVIĆ……………… 012/221-813

VЕTЕRINARSKA STANICA SOVIJA…………………………….. 012/544-050

 

STRUČNO OPЕRATIVNI TIM                                      GRAD POŽARЕVAC

ZA ZAŠTITU OD ЕPIDЕMIJЕ                                     ŠTAB ZA VANRЕDNЕ SITUACIJЕ

KOMANDANT ŠTABA

DR ANA JOVANOVIĆ- Direktor ZZJZ                    BANЕ SPASOVIĆ, dipl.pravnik

Požarevac

Rukovodilac tima

Podeli sa drugima: Facebook Twitter