Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Saopštenje za javnost o preduzimanju mera zaštite od požara

Obaveštenje Štaba za vanredne situacije grada Požarevca

Povodom neophodnosti preduzimanja preventivnih mera zaštite od požara u cilju zaštite imovine i zdravlja ljudi, apeluje se na stanovništvo i pravne subjekte  da  preduzmu sledeće mere:

Zabranjuje se svaka upotreba vatre-plamena na otvorenom prostoru, posebno zabrana spaljivanja ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka (Član 50. Zakona o zaštiti od požara-Sl.Glasniok RS br.111/2009, br.20/2015),

Strogo poštovanje propisa o radu na otvorenom.

Pojačana kontrola, nadzor i sprovođenje preventivnih mera svih nadležnih subjekata, preduzeća i pravnih lica.

Racionalna potrošnja pijaće vode u predstojećim letnjim mesecima, kako bi se izbegle nestašice vode.

U INTERESU SVIH NAS JE DA  SMANjIMO RIZIK OD IZBIJANjA POŽARA I TAKO PREDUPREDIMO NEŽELjENE POSLEDICE.

 

Važni telefoni:

VATROGASNA JEDINICA193
CENTAR ZA OBAVEŠTAVANjE985
DEŽURNA SLUŽBA POLICIJSKE UPRAVE192
HITNA POMOĆ194

GRAD POŽAREVAC

Štab za vanredne situacije

Miomir Ilić, dipl.inž.šumarstva

Podeli sa drugima: Facebook Twitter