Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Saopštenje za javnost o preduzimanju mera zaštite od požaraPress release on taking measures against fire

Obaveštenje Gradske uprave grada Požarevaca, Grupe za poslove odbrane i vanredne situacije, a u vezi preduzimanja preventivnih mera zaštite od požara u cilju zaštite imovine i zdravlja ljudi apeluje se na stanovništvo i pravne subjekte o preduzimanju sledećih mera:

1. Zabranjuje se svaka upotreba vatre-plamena na otvorenom prostoru, posebno zabrana spaljivanja ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka (Član 50. Zakona o zaštiti od požara-Sl.Glasniok RS br.111/09),

2. Strogo poštovanje propisa o radu na otvorenom za vreme trajanja visokih dnevnih temperatura,

3. Pojačana kontrola, nadzor i sprovođenje preventivnih mera svih nadležnih subjekata, preduzeća i pravnih lica.

4. Racionalnu potrošnju pijaće vode u letnjim mesecima, kako bi se izbegle nestašice vode.

U INTERESU SVIH NAS JE DA SMANjIMO RIZIK OD IZBIJANjA POŽARA I TAKO PREDUPREDIMO NEŽELjENE POSLEDICE.

Važni telefoni:

VATROGASNA JEDINICA: 193

CENTAR ZA OBAVEŠTAVANjE: 985

DEŽURNA SLUŽBA POLICIJSKE UPRAVE: 192

HITNA POMOĆ: 194

 GRADSKA UPRAVA  

 GRAD POŽAREVAC

Grupa za poslove odbrane  i vanredne situacije

Obaveštenje Gradske uprave grada Požarevaca, Grupe za poslove odbrane i vanredne situacije, a u vezi preduzimanja preventivnih mera zaštite od požara u cilju zaštite imovine i zdravlja ljudi apeluje se na stanovništvo i pravne subjekte o preduzimanju sledećih mera:

1. Zabranjuje se svaka upotreba vatre-plamena na otvorenom prostoru, posebno zabrana spaljivanja ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka (Član 50. Zakona o zaštiti od požara-Sl.Glasniok RS br.111/09),

2. Strogo poštovanje propisa o radu na otvorenom za vreme trajanja visokih dnevnih temperatura,

3. Pojačana kontrola, nadzor i sprovođenje preventivnih mera svih nadležnih subjekata, preduzeća i pravnih lica.

4. Racionalnu potrošnju pijaće vode u letnjim mesecima, kako bi se izbegle nestašice vode.

U INTERESU SVIH NAS JE DA SMANjIMO RIZIK OD IZBIJANjA POŽARA I TAKO PREDUPREDIMO NEŽELjENE POSLEDICE.

Važni telefoni:

VATROGASNA JEDINICA: 193

CENTAR ZA OBAVEŠTAVANjE: 985

DEŽURNA SLUŽBA POLICIJSKE UPRAVE: 192

HITNA POMOĆ: 194

 GRADSKA UPRAVA  

 GRAD POŽAREVAC

Grupa za poslove odbrane  i vanredne situacije

Podeli sa drugima: Facebook Twitter