Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Saopštenje za javnost – štab za vanredne situacijePress release – Headquarters for Emergency Situations

Na devetoj vanrednoj sednici Štaba za vanredne situacije Grada Požarevca održanoj 12.02.2012.god. u 20.00 časova doneta je Odluka da:

1. Sve ekipe za raščišćavanje snega, tokom noći biće angažovane na čišćenju snega na glavnim prometnim pravcima u gradu i lokalnim putevima prema selima i Kostolcu.

Ulice u gradu koje će biti čišćene:

Moše Pijade, PP Odred, Jovana Šerbanovića, Hajduk Veljkova, Voje Dulića, Lenjinova, Bože Dimitrijevića, Vuka Karadžića, Vojske Jugoslavije, Bratsva i jedinstva, Nemanje Tomića, Veljka Vlahovića, Veljka Dugoševića, Tabačka Čaršija, Dunavska, Nemanjina, Ratarska, Moravska, Partizanska, Lole Ribara, Šumadijska, Dalmatinska, Trg Radomira Vujovića, Čede Vasovića, Đure Đakovića, Kosovska, 27 aprila , Šesta lička, Narodnog Fronta i Sedam sekretara SKOJ-a.

Lokalni putevi koji će se čistiti:

 • Požarevac-Živica-Brežane
 • Požarevac-Dragovac
 • Požarevac-Dubravica-Batovac
 • Požarevac-Kostolac-Stari Kostolac-Drmno-Bradarac
 • Kostolac-Petka
 • Kostolac-Ostrvo

i lokalni put do Bara i Kasidola.

Sve ostale ulice čistiće se po prioritetima

2. Naređuje se građanima, preduzećima, javnim ustanovama, firmama,  da ispunjavaju svoju zakonsku obavezu čišćenja snega sa javnih površina ispred svojih kuća i objekata. Nepoštovanje ove obaveze povlači za sobom zakonom predviđene sankcije.

3. Naređuje se svim vlasnicima putničkih vozila koji su parkirani na ulicama i trotoarima da izmeste svoja vozila na javna parkirališta kako bi se omogućilo nesmetano čišćenje. Parkiranje na javnim parkinzima će biti besplatno a ukoliko ne izmeste svoja vozila ona će biti uklonjena paukom.

4. Preporučuje se građanima vlasnicima putničkih vozila da ista ne koriste već da za potrebe prevoza koriste javni prevoz.

Štab je sve vreme mobilan i sve informacije možete dobiti na telefone:

539-603 i 539-663

Štab za vanredne situacije grada Požarevca

Decision from ninth session of the Staff Emergency of Pozarevac held on 12.02.2012. at 20.00h:

1. All crews to clear snow during the night will be engaged in snow removal on major traffic routes in the city and local roads to the villages and Kostolac.

Streets in the city that will be cleared:

Mose Pijade, PP Odred, Jovana Serbanović, Hajduk Veljkova, Voje Dulica, Lenjinova, Boze Dimitrijevica, Vuka Karadzica, Vojske Jugoslavije, Bratsva i jedinstva, Nemanje Tomica, Veljka Vlahovica, Veljka Dugosevica, Tabacka Carsija, Dunavska, Nemanjina, Ratarska, Moravska, Partizanska, Lole Ribara, Sumadijska, Dalmatinska, Trg Radomira Vujovica, Cede Vasovica, Djure Djakovića, Kosovska, 27 aprila , Sesta licka, Narodnog Fronta i Sedam sekretara SKOJ-a.

Local roads to be cleaned:

 • Pozarevac-Zivica-Brezane
 • Pozarevac-Dragovac
 • Pozarevac-Dubravica-Batovac
 • Pozarevac-Kostolac-Stari Kostolac-Drmno-Bradarac
 • Kostolac-Petka
 • Kostolac-Ostrvo

and local road to the Bar and Kasido.

All other streets will clean by priorities

2. Decision was that citizens, businesses, government agencies, companies, to fulfill their legal obligation to clean snow from public areas in front of their houses. Failure to comply with this obligation entails sanctions provided by law.

3. Decision was that all owners of passenger cars that are parked on streets and sidewalks to relocate their vehicles to the public car park to allow unhindered čišćenje. Park in public parking will be free and if their vehicles do not relocate it will be removed by parking service.

4. It is recommended that the citizens do not use own vehicles for the transport, but using public transport.

Staff at all times the mobile, all the information you get from:

539-603 and 539-663

Headquarters for Emergency Situations of Pozarevac


Podeli sa drugima: Facebook Twitter