Почетак » Обавештења » О Граду
 

Саопштење за јавност – штаб за ванредне ситуацијеPress release – Headquarters for Emergency Situations

1) Одређују се установе чији је оснивач Град Пожаревац, које ће редуковано радити и које неће радити дана 13.02. (понедељак) и 14.02. (уторак) у циљу уштеде електричне енергије, а на основу препоруке Владе Републике Србије.

На територији града Пожаревца редуковано ће радити следећа установа:

 1. ЈП «Љубичево» (осим Ергеле)

Установе које неће радити су:

 1. ЈП «Паркинг сервис»
 2. Центар за културу (осим у функцији припреме и одржавања заказане представе)
 3. Историјски архив
 4. Установа Народни музеј (осим у функцији отварања заказане изложбе)
 5. Туристичка организација
 6. Галерија Милене Павловић Барили 
 7. Спортски савез Пожаревца
 8. Регионални центар за таленте

За сва наведене установе остаје обавеза уклањања снега са површина око службених просторија и у нерадне дане.

2) И даље се упућује апел индустријским и другим потрошачима електричне енергије, да максимално рационализују потрошњу, а грађанима да савесно троше и штеде електричну енергију.

3.) Након даноноћног рада свих ангажованих средстава и људства на чишћењу снега, сви градски и приградски путеви су проходни и успостављен је редован путнички саобраћај. Патроле саобраћајне полиције су и даље присутне на критичним правцима и локацијама.

Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца

1) Institutions established by the City of Pozarevac, which work will be reduced and do not work on 13.02. (Monday) and 14.02. (Tuesday) in order to save electricity, based on the recommendations of the Government of the Republic of Serbia.

With reduced time on territory of city of Pozarevac following institutions will work:

 1. JP „Ljubičevo“ (except „Ergela“)

Facilities will not work are:

 1. JP „Parking servis“
 2.  „Centar za kulturu“ (except for preparing and maintaining the scheduled performances)
 3. Historical Archives
 4. Institution „Narodni muzej“ (except in the function of the scheduled opening of the exhibition)
 5. Tourist Organization
 6. Gallery of Milena Pavlovic Barili
 7. „Sportski savez“ Pozarevac
 8. Regional center for talents

For all of these institutions remains the obligation to remove snow from areas around business premises and during the holidays.

2) It continue to refer an appeal to industrial and other consumers of electricity energy to maximum rationalize consume and conserve electrical power.

3) After working day and night all engaged resources and manpower to clear the snow, all urban and suburban roads are passable and established a regular passenger transport. Traffic police patrols are still present at critical locations and directions.

Headquarters for Emergency Situations of Pozarevac

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter