Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Saopštenje za javnost – štab za vanredne situacijePress release – Headquarters for Emergency Situations

1) Određuju se ustanove čiji je osnivač Grad Požarevac, koje će redukovano raditi i koje neće raditi dana 13.02. (ponedeljak) i 14.02. (utorak) u cilju uštede električne energije, a na osnovu preporuke Vlade Republike Srbije.

Na teritoriji grada Požarevca redukovano će raditi sledeća ustanova:

 1. JP «LJubičevo» (osim Еrgele)

Ustanove koje neće raditi su:

 1. JP «Parking servis»
 2. Centar za kulturu (osim u funkciji pripreme i održavanja zakazane predstave)
 3. Istorijski arhiv
 4. Ustanova Narodni muzej (osim u funkciji otvaranja zakazane izložbe)
 5. Turistička organizacija
 6. Galerija Milene Pavlović Barili 
 7. Sportski savez Požarevca
 8. Regionalni centar za talente

Za sva navedene ustanove ostaje obaveza uklanjanja snega sa površina oko službenih prostorija i u neradne dane.

2) I dalje se upućuje apel industrijskim i drugim potrošačima električne energije, da maksimalno racionalizuju potrošnju, a građanima da savesno troše i štede električnu energiju.

3.) Nakon danonoćnog rada svih angažovanih sredstava i ljudstva na čišćenju snega, svi gradski i prigradski putevi su prohodni i uspostavljen je redovan putnički saobraćaj. Patrole saobraćajne policije su i dalje prisutne na kritičnim pravcima i lokacijama.

Štab za vanredne situacije grada Požarevca

1) Institutions established by the City of Pozarevac, which work will be reduced and do not work on 13.02. (Monday) and 14.02. (Tuesday) in order to save electricity, based on the recommendations of the Government of the Republic of Serbia.

With reduced time on territory of city of Pozarevac following institutions will work:

 1. JP „Ljubičevo“ (except „Ergela“)

Facilities will not work are:

 1. JP „Parking servis“
 2.  „Centar za kulturu“ (except for preparing and maintaining the scheduled performances)
 3. Historical Archives
 4. Institution „Narodni muzej“ (except in the function of the scheduled opening of the exhibition)
 5. Tourist Organization
 6. Gallery of Milena Pavlovic Barili
 7. „Sportski savez“ Pozarevac
 8. Regional center for talents

For all of these institutions remains the obligation to remove snow from areas around business premises and during the holidays.

2) It continue to refer an appeal to industrial and other consumers of electricity energy to maximum rationalize consume and conserve electrical power.

3) After working day and night all engaged resources and manpower to clear the snow, all urban and suburban roads are passable and established a regular passenger transport. Traffic police patrols are still present at critical locations and directions.

Headquarters for Emergency Situations of Pozarevac