Početak » Obaveštenja
 

SAOPŠTENjE ZA MEDIJE POVODOM ODRŽANE MEDIJSKE PREZENTACIJE PROJEKTA „POBOLjŠANjE PRISTUPA ROMSKE OMLADINE TRŽIŠTU RADA U KOSTOLCU“

U prostorijama Kulturno sportskog centra Kostolac 03. septembra 2020. godine održana je završna konferencija za medije povodom finalizacije realizacije projekta „Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu“

Nenad Gavran, menadžer projekta, je prisutnima obrazložio detaljan tok realizacije projekta kroz kojim je obuhvaćeno 57 direktnih korisnika. Projektom je nastojano da se odgovori na izazove sa kojima se romska omladina u Kostolcu suočava u procesu traženja posla, te je dizajniran set usluga koji uvažava specifičnosti lokalnog okruženja kao podrška povećanju zaposlenosti ciljne grupe. Kako je pojasnio, korisnicima je ponuđeno da se prijave na javne konkurse za procese plaćenog stažiranja gde su imali profesionalne mentore u javnim i privatnim poslovnim subjektima, ali i podrška apliciranju za start-ap fondove kroz dizajniranje biznis planova u procesu održavanja biznis treninga. U toku realizacije projekta sprovedeno je istraživanje o potrebama poslodavaca za profilisanom radnom snagom i inputima na teritoriji gradske opštine Kostolac, a zaključci do kojih se došlo istraživanjem poslužiće lokalnim samoupravama u kreiranju strategijskih dokumenata u domenu zapošljavanja i unapređenja položaja Roma. Na kraju predstavljanja toka realizacije menadžer projekta se zahvalio na saradnji projektnom timu i nevladinim organizacijama koje su direktno učestvovale u implementaciji projekta, kao i institucijama koje su prepoznale cilj i pružile podršku u realizaciji – Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Regionalnoj privrednoj komori Požarevac i Centru za socijalni rad.
Čemail Morina, koordinator projekta, je obrazložio izazove sa kojima se susretao projektni tim tokom realizacije. Kako je napomenuo, neophodno je napraviti veći obuhvat korisnika, ali i omogućiti kompanijama koje nisu ispunjavale kriterijume za prijavljivanje u učešću da se u narednim inicijativama uključe. Ispred Društva ROM Kostolac Morina se zahvalio na podršci svim akterima koji su pomogli realizaciju projekta i naglasio značaj ovakvih i sličnih inicijativa na lokalnom nivou, obzirom da je uočena neophodnost približavanja poslodavaca sa marginalnim društvenim grupama koje aktivno traže zaposlenje.

Bajram Morina, član opštinskog veća Gradske opštine Kostolac zadužen za resor socijalne politike i nevladin sektor je naglasio dobru saradnju između dve lokalne samouprave kao preduslov daljeg napretka svih građana Požarevca i Kostolca. Obzirom da se u narednom periodu očekuje kreiranje novog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca, on je objasnio značaj sprovedenog istraživanja kojim će se povećati kvalitet strategijskih dokumenata.

Dejan Krstić, član gradskog veća Grada Požarevca, i član Projektnog tima je objasnio kako je jedna od najvećih dobrobiti ovakvih inicijativa jačanje saradnje institucija i civilnog sektora, kao i da se očekuje da će se saradnja i dalje razvijati u istom pravcu.

Posle održane konferencije, usledila su pitanja prisutnih kao i prigodan koktel za učesnike.

Projekat “Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu” ima za cilj unapređenje mogućnosti zapošljavanja mladih Roma i Romkinja koji su prepoznati kao jedna od najteže upošljivih društvenih grupa. Očekuje se da će implementacija višeslojnih usluga koje uvažaju specifičnosti lokalnog društva doprineti promeni i rezultovati unapređenju veština kod ciljne grupe, senzitizaciji šire društvene zajednice i povećanju svesti o problemima romske populacije.

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter