Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Saradnja istorijskih arhiva Požarevca i Republike SrpskeCooperation historical archive of Pozarevac and the Republic of Serbian

Zajednički projekti za Evropu

Istorijski arhiv Požarevac i Arhiv Republike Srpske potpisali su, u svečanim salonima Gradskog zdanja, Međunarodni protokol o saradnji čime je učvršćena dosadašnja uspešna saradnja ovih ustanova. Činu potpisivanja prisustvovao je i zamenik predsednika Skupštine grada Požarevca Milić Jovanović.

Saradnja u oblasti nauke, razmene publikacija i zajednički projekti za Evropu jesu spona koja je ujedinila ideju da se ova dva arhiva međusobno povežu. Direktorka Istorijskog arhiva Požarevac, zvanično proglašenog za najuspešniju instituciju ove vrste u Srbiji, Jasmina Nikolić, kazala je da je osnovni cilj da se javnosti prikažu dela oba arhiva i učine dostupnim.

-U želji da unapredimo arhivsku i kulturnu saradnju kao i aktivnosti na polju zaštite arhivske građe dve zemlje i učinimo njihovu dostupnost kroz različite oblike, pristupamo potpisivanju protokola o saradnji, rekla Nikolić.

Direktor arhiva Republike Srpske, Dušan Popović je izjavio:

-Mi smo jedan narod, jedna vera, jedna istorija, što su razlozi više za našu sveukupnu saradnju i njeno stalno produbljivanje, negovanje i beleženje. Naročito je zadovoljstvo sarađivati sa požarevačkim Arhivom i direktorko mr Jasminom Nikolić koja pokazuje izuzetnu inicijativu i širinu u poimanju prirode i dometa našeg posla, rekao je Popović.

Oba arhiva će zajedno učestvovati na izradi prvog broja Međunarodnog časopisa koji je pokrenuo istorijski arhiv u Požarevcu. Požarevački arhiv planira da tokom realizacije časopisa okupi još 10 zemalja Evrope, a Nikolićeva se nada da će se ovaj poduhvat realizovati već krajem godine. Istorijski arhiv Požarevca je u prethodnim godinama potpisao nekoliko protokola o saradnji između ostalog i sa arhivom u Ptuju u Sloveniji sa kojim ima veoma plodonosnu saradnju. U skorijoj budućnosti Arhiv će učestvovati na različitim međunarodnim konferencijama i izložbama.

Joint projects for Europe

Historical Archives and the Archives of Pozarevac Serbian signed in stateroom City building, international cooperation protocol which has strengthened our successful cooperation between these institutions. Act of signing was attended by the Deputy Chairperson of the Assembly of Pozarevac Milica Jovanovic.

Cooperation in the fields of science, trade publications and joint projects in Europe are the bond that united the idea that the two interrelate archives. Director of the Historical Archives of Pozarevac, officially declared the most successful institution of its kind in Serbia, Jasmina Nikolic, said that the main goal is to show the public part of both the archive and make accessible.

-In order to improve the archival and cultural cooperation as well as activities in the field of archives between the two countries and make them available in various forms, sign the protocol on cooperation, said Jasmina.

Archives of the Republic of Serbian director Dusan Popovic said:

-We are one people, one faith, one history, as more reasons for our overall cooperation and its continuous development, cultivation and logging. It is especially enjoyable to work with Pozarevac Archives and Director Jasmina Nikolic, who shows exceptional initiative and breadth of understanding of the nature and scope of our work, said Popovic.

Both archives will jointly participate in the development of the first issue of the magazine that was launched in Pozarevac historical archive. Archives plans to gather during the implementation magazine for 10 European countries, Nikolic hopes that this project will be implemented later this year. Historical Archives Pozarevac in previous years signed several protocols on cooperation including with archive in Ptuj in Slovenia with whom she has a very fruitful collaboration. In the near future, the archive will take part in various international conferences and exhibitions.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter