Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Saradnja istorijskih arhiva Požarevca i Republike Srpske

Zajednički projekti za Evropu

Istorijski arhiv Požarevac i Arhiv Republike Srpske potpisali su, u svečanim salonima Gradskog zdanja, Međunarodni protokol o saradnji čime je učvršćena dosadašnja uspešna saradnja ovih ustanova. Činu potpisivanja prisustvovao je i zamenik predsednika Skupštine grada Požarevca Milić Jovanović.

Saradnja u oblasti nauke, razmene publikacija i zajednički projekti za Evropu jesu spona koja je ujedinila ideju da se ova dva arhiva međusobno povežu. Direktorka Istorijskog arhiva Požarevac, zvanično proglašenog za najuspešniju instituciju ove vrste u Srbiji, Jasmina Nikolić, kazala je da je osnovni cilj da se javnosti prikažu dela oba arhiva i učine dostupnim.

-U želji da unapredimo arhivsku i kulturnu saradnju kao i aktivnosti na polju zaštite arhivske građe dve zemlje i učinimo njihovu dostupnost kroz različite oblike, pristupamo potpisivanju protokola o saradnji, rekla Nikolić.

Direktor arhiva Republike Srpske, Dušan Popović je izjavio:

-Mi smo jedan narod, jedna vera, jedna istorija, što su razlozi više za našu sveukupnu saradnju i njeno stalno produbljivanje, negovanje i beleženje. Naročito je zadovoljstvo sarađivati sa požarevačkim Arhivom i direktorko mr Jasminom Nikolić koja pokazuje izuzetnu inicijativu i širinu u poimanju prirode i dometa našeg posla, rekao je Popović.

Oba arhiva će zajedno učestvovati na izradi prvog broja Međunarodnog časopisa koji je pokrenuo istorijski arhiv u Požarevcu. Požarevački arhiv planira da tokom realizacije časopisa okupi još 10 zemalja Evrope, a Nikolićeva se nada da će se ovaj poduhvat realizovati već krajem godine. Istorijski arhiv Požarevca je u prethodnim godinama potpisao nekoliko protokola o saradnji između ostalog i sa arhivom u Ptuju u Sloveniji sa kojim ima veoma plodonosnu saradnju. U skorijoj budućnosti Arhiv će učestvovati na različitim međunarodnim konferencijama i izložbama.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter