Početak » Aktuelno » Obaveštenja » O Gradu
 

Sastanak sa zaštitnikom građana i predstavnicima Novog Pazara

Požarevac primer zbrinjavanja interno raseljenih

– Grad Požarevac je odličan primer uspešnog angažovanja na zbrinjavanju interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, ocenio je zaštitnik građana Goran Bašić na sastanku sa predstavnicima lokalne samouprave grada Požarevca, Komesarijata za izbeglice i grada Novog Pazara. Ovaj sastanak je organizovan sa ciljem da se sagledaju iskustva Požarevca u zbrinjavanju interno raseljenih kako bi ona bila uzor za pokušaj njihove primena u Novom Pazaru koji ima problem sa „kartonskim naseljem“ Blaževo, sličan onom koji je imao Požarevac pre izgradnje naselja za izbeglice u Uzun Mirkovoj ulici.

– Naše angažovanje na projektu zbrinjavanja interno raseljenih lica romske nacionalnosti sa Kosova i Metohije, koji smo realizovali u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i Komisijom Evropske unije u Srbiji preko humanitarne organizacije ASB iz Nemačke, urodilo je plodom pa smo obezbedili humane uslove za život 20 porodica sa preko stotinu lica među kojima je mnogo dece kao i njihovu ukupnu integraciju u našu sredinu, kaže Vukica Vasić, zamenica gradonačelnika Požarevca, izražavajući nadu da će ovdašnja iskustva pomoći gradu Novom Pazaru u rešavanju njihovih problema sa interno raseljenim licima.

Podsećanja radi, pomenuti projekat je omogućio izgradnju savremenih stambenih jedinica za porodice koje su živele u krajnje neuslovnom naselju kraj puta za Lučicu. U njegovu realizaciju Evropska unija je donirala 260 hiljada evra dok je grad Požarevac, obezbeđivanjem prostora i kompletne komunalne infrastrukture, obezbedio 130 hiljada evra. Napori lokalne samouprave Požarevca su prepoznati od brojnih subjekata koji se bave problematikom interno raseljenih lica pa se realizacija projekta, kao odličan primer, našla i na zvaničnoj prezentaciji putem sajta Evropske unije.

Angažovanje lokalne samouprave Požarevca na daljem zbrinjavanju interno raseljenih lica se nastavljaju radom na realizaciji projekta izgradnje još 20 stambenih jedinica na potezu zvanom „Rasadnik sever“ u naselju Busije.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter