Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Sednica Gradskog štaba za vanredne situacije – saopštenje za javnost

Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, koja je održana 13. februara u 20 sati i 30 minuta, doneti su sledeći zaključci.

Da se nastavi čišćenje svih ulica u centru grada kao i selektivno čišćenje ulica drugog i trećeg prioriteta.

Nastaviti selektivno iznošenje nagomilanog snega iz centralne gradske zone kao bi se spremno dočekale nove padavine i dalje čišćenje nanosa.

Nadležne službe da počnu čišćenje svih zatrpanih slivnika pošto se očekuje i otapanje snega posebno usled dejstva soli posute na saobraćajnicama.

Crveni krst će, u saradnji sa sa Štabom i Vojskom, obezbediti transport ogreva i hrane ugroženoj porodici u selu Prugovu i sagledati druge pojedinačne prioritete pomoći ugroženim familijama i pojedincima.

Nastaviti čišćenje prilaza svim institucijama od vitalnog značaja kao što su medicinske ustanove, policija, vatrogasna jedinica, autobuska stanica i druge.

Posebnu pažnju obratiti na aktivnosti u seoskim mesnim zajednicama radi obezbeđivanja prilaza ambulantama i drugim javnim objektima.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter