Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Sednica Gradskog štaba za vanredne situacije – saopštenje za javnostThe session of the City Staff for Emergencies – press release

Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, koja je održana 13. februara u 20 sati i 30 minuta, doneti su sledeći zaključci.

Da se nastavi čišćenje svih ulica u centru grada kao i selektivno čišćenje ulica drugog i trećeg prioriteta.

Nastaviti selektivno iznošenje nagomilanog snega iz centralne gradske zone kao bi se spremno dočekale nove padavine i dalje čišćenje nanosa.

Nadležne službe da počnu čišćenje svih zatrpanih slivnika pošto se očekuje i otapanje snega posebno usled dejstva soli posute na saobraćajnicama.

Crveni krst će, u saradnji sa sa Štabom i Vojskom, obezbediti transport ogreva i hrane ugroženoj porodici u selu Prugovu i sagledati druge pojedinačne prioritete pomoći ugroženim familijama i pojedincima.

Nastaviti čišćenje prilaza svim institucijama od vitalnog značaja kao što su medicinske ustanove, policija, vatrogasna jedinica, autobuska stanica i druge.

Posebnu pažnju obratiti na aktivnosti u seoskim mesnim zajednicama radi obezbeđivanja prilaza ambulantama i drugim javnim objektima.The following decision was made at the meeting of the City Staff for Emergency Situations, whick was held on 13 February at 20 hours and 30 minutes.

To continue the cleaning of all streets in the city center and selective sweeping second and third priorities.

Continue selective removal of accumulated snow from the city center in order to be prepared for a new precipitation and further clean sediment.

Competent services to start cleaning all buried drains as expected and melting snow, especially due to the effects of salt sprinkled on the roads.

„Crveni krst“ in cooperation with the Headquarters and the Army, providing transport fuel and food to disadvantaged families in the village and look Prugovo other individual priorities to help vulnerable families and individuals.

Continue cleaning access to all vital institutions such as medical facilities, police, fire brigade, bus stations and others.

Special attention is given to activities in the rural local communities to ensure access clinics and other public facilities.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter