Почетак » Обавештења » О Граду
 

Седницa Градског штаба за ванредне ситуације – саопштење за јавностThe session of the City Staff for Emergencies – press release

На седници Градског штаба за ванредне ситуације, која је одржана 13. фебруара у 20 сати и 30 минута, донети су следећи закључци.

Да се настави чишћење свих улица у центру града као и селективно чишћење улица другог и трећег приоритета.

Наставити селективно изношење нагомиланог снега из централне градске зоне као би се спремно дочекале нове падавине и даље чишћење наноса.

Надлежне службе да почну чишћење свих затрпаних сливника пошто се очекује и отапање снега посебно услед дејства соли посуте на саобраћајницама.

Црвени крст ће, у сарадњи са са Штабом и Војском, обезбедити транспорт огрева и хране угроженој породици у селу Пругову и сагледати друге појединачне приоритете помоћи угроженим фамилијама и појединцима.

Наставити чишћење прилаза свим институцијама од виталног значаја као што су медицинске установе, полиција, ватрогасна јединица, аутобуска станица и друге.

Посебну пажњу обратити на активности у сеоским месним заједницама ради обезбеђивања прилаза амбулантама и другим јавним објектима.The following decision was made at the meeting of the City Staff for Emergency Situations, whick was held on 13 February at 20 hours and 30 minutes.

To continue the cleaning of all streets in the city center and selective sweeping second and third priorities.

Continue selective removal of accumulated snow from the city center in order to be prepared for a new precipitation and further clean sediment.

Competent services to start cleaning all buried drains as expected and melting snow, especially due to the effects of salt sprinkled on the roads.

“Crveni krst” in cooperation with the Headquarters and the Army, providing transport fuel and food to disadvantaged families in the village and look Prugovo other individual priorities to help vulnerable families and individuals.

Continue cleaning access to all vital institutions such as medical facilities, police, fire brigade, bus stations and others.

Special attention is given to activities in the rural local communities to ensure access clinics and other public facilities.

Подели са другима: Facebook Twitter