Почетак » Актуелно » О Граду
 

Conference of City CouncilСедница Градског већа

At the meeting of the City Council of Pozarevac, among other things, has decided to police headquarters give six computers without compensation and special technical vehicle for hazardous materials – fire-rescue vehicle for emergency situations that will be handed to the permanent use for the police of Pozarevac.

The report was adopted of the Veterinary Institute for the last quarter of 2011. year. It turned out that the situation is good, and when adopting a six-year report, as shown by the growth trend of foodstuffs of animal origin on the green market in Pozarevac and Kostolac. Namely, in the last quarter of last year, food safety is a hundred percent (100%). Therefore, it is justified why the Institute carries out regular and expert analysis, and also manufacturers of these foods now take much more care.На седници Градског већа Пожаревца, између осталог, донета је одлука да се Полицијској управи, која покрива осам општина Браничевског округа, уступи без накнаде шест рачунара и специјално техничко возило за опасне материје-ватрогасно спасилачко возило за акцидентне ситуације које ће пожаревачкој полицији ускоро бити предато на трајно коришћење.

Усвојен је извештај Ветеринарског специјалистичког института за последњи квартал 2011. године. Показало се да је стање добро, као и приликом усвајања шестогодишњег извештаја, јер је показан раст тренда исправности намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу.

Наиме, у последњем кварталу прошле године исправност животних намирница је стопостотна, заправо потпуна. Оправдано је, дакле, што Институт врши сталне стручне анализе па и произвођачи тих намирница сада о томе воде знатно више рачуна уз опрему и друге околности на пијацама које је створио град Пожаревац а предстоји и потпуно сређивање тржнице у Костолцу па ће уговор са овом специјалистичком установом постојати и у наредној години.

Подели са другима: Facebook Twitter