Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Sednica Skupštine grada PožarevcaSession of the Assembly of Pozarevac – New executives of public companies

Imenovani direktori javnih preduzeća

Na sednici Skupštine grada Požarevca, kojoj je predsedavao Bane Spasović, pored ostalih odluka, imenovani su direktori javnih preduzeća čiji je izbor i bilo u žiži interesovanja javnosti.

skupstina_01

Usvojena je, pored ostalog, Odluka o budžetu grada Požarevca za period januar-jun 2013. godine. Odbornici su prihvatili predloženi Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada. Doneta je odluka o izmeni Strategije održivog razvoja grada Požarevca za period od 2009 do 2013. godine.

Prihvaćen je predlog Odluke o organizaciji Gradske uprave koji bi terebalo da znatno unapredi efikasnost rada. Doneta je Odluka o nadležnosti, uslovima i postupcima davanja u zakup poslovnih prostorija u gradu Požarevcu.

skupstina_03

Odbornici su se saglasili o uspostavljanju saradnje grada Požarevca i Municipijalnog reona Volokolamsku Moskovskoj oblasti u Ruskoj federraciji. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ljubičevo o otuđenju rašodovane mehanizacije i otuđenju dva ždrebeta i usvojeno rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Požarevca u nazivu: „Vaterpolo klub Požarevac.  Odbornici su razmatrali informacije o upisu učenika o pripremljenosti škola na teritoriji Grada za početak nove školske godine i o upisu učenika o upisu učenika u osnovne i srednje škole.

skupstina_02

Izabrani su direktori javnih preduzeća a odbornici su se, na predlog Gradskog veća,  opredelili za dosadašnje vršioce dužnosti rukovodilaca u ovim kolektivima.

Za direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ izabran je Zoran Repedžić. Direktor „Direkcije za izgradnju“ postao je Slavko Živković. Čelni čovek Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ je Saša Valjarević.

Slobodan Jović je ostao na mestu direktora JKP „Komunalne službe“. Jedina žena u društvu direktora javnih preduzeća je Verica Savić koja će se nalaziti na čelu preduzeća „Parking servis“.

Marko Savić je postao direktor medijske kuće „Radio Požarevac“. Novi direktor Ergele „Ljubičevo“ je Slobodan Živojinović. Na čelnu funkciju Zdravstvene ustanove „Apoteka Požarevac“ na jednoj od prethodnih sednica izabran je Nebojša Jorgovanović.

 Imenovani direktori javnih preduzeća

Na sednici Skupštine grada Požarevca, kojoj je predsedavao Bane Spasović, pored ostalih odluka, imenovani su direktori javnih preduzeća čiji je izbor i bilo u žiži interesovanja javnosti.

skupstina_01

Usvojena je, pored ostalog, Odluka o budžetu grada Požarevca za period januar-jun 2013. godine. Odbornici su prihvatili predloženi Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada. Doneta je odluka o izmeni Strategije održivog razvoja grada Požarevca za period od 2009 do 2013. godine.

Prihvaćen je predlog Odluke o organizaciji Gradske uprave koji bi terebalo da znatno unapredi efikasnost rada. Doneta je Odluka o nadležnosti, uslovima i postupcima davanja u zakup poslovnih prostorija u gradu Požarevcu.

skupstina_03

Odbornici su se saglasili o uspostavljanju saradnje grada Požarevca i Municipijalnog reona Volokolamsku Moskovskoj oblasti u Ruskoj federraciji. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ljubičevo o otuđenju rašodovane mehanizacije i otuđenju dva ždrebeta i usvojeno rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Požarevca u nazivu: „Vaterpolo klub Požarevac.  Odbornici su razmatrali informacije o upisu učenika o pripremljenosti škola na teritoriji Grada za početak nove školske godine i o upisu učenika o upisu učenika u osnovne i srednje škole.

skupstina_02

Izabrani su direktori javnih preduzeća a odbornici su se, na predlog Gradskog veća,  opredelili za dosadašnje vršioce dužnosti rukovodilaca u ovim kolektivima.

Za direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ izabran je Zoran Repedžić. Direktor „Direkcije za izgradnju“ postao je Slavko Živković. Čelni čovek Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ je Saša Valjarević.

Slobodan Jović je ostao na mestu direktora JKP „Komunalne službe“. Jedina žena u društvu direktora javnih preduzeća je Verica Savić koja će se nalaziti na čelu preduzeća „Parking servis“.

Marko Savić je postao direktor medijske kuće „Radio Požarevac“. Novi direktor Ergele „Ljubičevo“ je Slobodan Živojinović. Na čelnu funkciju Zdravstvene ustanove „Apoteka Požarevac“ na jednoj od prethodnih sednica izabran je Nebojša Jorgovanović.

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter