Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Sednica Skupštine grada PožarevcaSession of the Assembly of Pozarevac

Pospešiti realizaciju usvojenog rebalansa budžeta

Na sednici Skupštine grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, pored ostalih odluka, kao najvažnija tačka dnevnog reda, usvojen je rebalans budžeta za 2013. godinu. U raspravi lokalnog parlamenta o realizaciji i ostvarenju projekata iz budžetskih sredstava, odbornici i funkcioneri lokalne samouprave su se listom složili da je realizacija mogla biti znatno bolja. Rebalan se usvojen usled neophodnosti usaglašavanja prihoda i primanja po osnovu povećanja prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina, usaglašavanja rašoda i izdataka po osnovu rasporeda investicija, u skladu sa izmenama i dopunama Programa mera u cilju unapređenja uslova života na teritoriji grada Požarevca, izmena i dopuna u planu tekućih izdataka i planu investicija JP „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“ za 2013. godinu kao i izmena i dopuna finansijskih planova ostalih korisnika budžetskih sredstava, u skladu sa dostavljenim zahtevima za izmenama aproprijacija. Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja iz budžeta Grada, u iznosu od 2.446.780. 443 dinara, dok su ukupna preneta neutrošena sredstva planirana u iznosu od 665.102.895 dinara.

skupstina_01

Tekući budžetski prihodi su ovim rebalansom usaglašeni sa prihodima planiranim Odlukom o budžetu za 2013. godinu. Povećanje prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina iznosi 87.000.000 dinara, povećanje ostalih budžetskih prihoda iznosi 12,696,900 dinara a smanjenje prihoda iz ostalih izvora i prihoda na podračunima korisnika budžetskih sredstava iznosi 679.503 dinara. Ovim rebalansom budžeta planirani su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 2.530.362.668 dinara. Ukupni rašodi i izdaci planirani su u iznosu od 3.195.465.560 dinara. Na rašodnoj strani našlo se 87 miliona dinara za investicije, došlo je do izmena i kod investicija JP “Direkcija za izgradnju” a odobrene su i izmene i dopune finansijskih planova pojedinih budžetskih korisnika.

Što se kapitalnih projekata tiče, planirano ih ukupno 15, a neki od najvažnijih su: izrada kišnog kolektora u ulici Knez Milošev venac, gde je za treću fazu planiran iznos od 35.134.000 dinara, a za četvrtu 37.116.000 dinara, potom izgradnja dečijeg vrtića u MZ „Čačalica“, u vrednosti od 60.323.515 dinara; za opremanje vrtića planirano je dodatnih 16.500.000 dinara. Takođe, opšti zaključak je da se naglasak mora staviti na razvoj Industrijske zone, kako bi se obezbedili uslovi za razvoj privrede i otvaranje novih radnih mesta za građane Požarevca.

skupstina_02

Razmatrani su i izveštaji o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac, za period januar – jun 2013. godine i doneta rešenja o davanju saglasnosti na ove izveštaje. Usvojen je Program o izmenama i dopunama Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Požarevca, Odluka o komunalnoj policiji, kojom se bliže određuju poslovi i ovlašćenja Komunalne policije, kao i oblici i načini ostvarivanja saradnje Odseka za poslove komunalne policije sa odsecima Odeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije Gradske uprave. Doneto je rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja Požarevac, doktora stomatologije Miloša Samardžića, pošto je prethodno razrešen isti direktor funkcije v. d. direktora.  Usvojena je i Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Požarevca, čiji bi cilj bio obezbeđivanje i sprovođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane Požarevca, očuvanje i unapređenje zdravlja svih kategorija stanovništva, povezivanja svih činilaca i resursa u lokalnoj zajednici, kao i drugih gorućih problema vezanih za zdravstvo na teritoriji lokalne samouprave Požarevac. Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu i stope amortizacije na teritoriji grada Požarevca donela je definisanje elemenata poreza na imovinu na teritoriji grada i to: stope za obračun poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige i onih koji to ne čine i stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti. Odluka o izmeni Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Požarevca formulisala je izmene formalnog karaktera i nije bitnije izmenila suštinu prvobitne odluke o osnovnim principima zbog kojih je doneta. Doneto je Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ kao i rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini i o imenovanju dva člana.

Nova praksa – Obraćanje javnosti šefova odborničkih grupa

Nakon zasedanja lokalnog parlamenta, održana je prva konferencija za medije Skupštine grada Požarevca koju je otvorio predsednik Bane Spasović.

–To je ono o čemu smo pričali, ustanovljenje nove prakse, da  sve odborničke grupe koje su zastupljene u našem parlamentu imaju pravo da se obrate javnosti, da komentarišu proteklu sednicu i eventualno daju odgovore na pitanja, pojasnio je on, a potom prokomentarisao 12. sednicu Skupštine. Sednica je protekla u demokratskoj atmosferi, dnevni red jeste bio formalno duži, nekih 27 tačaka, ali se radi o tome da su nekadašnje podtačke dobile svoju samostalnost i to su sada zasebne tačke dnevnog reda. Naravno,  Skupština je usvojila vrlo važne odluke, to je Izveštaj o izvršenju budžeta za 2013. godinu, period januar- septembar, imali smo priliku da usvojimo i odluku izmene i dopune odluka o budžetu za 2013. godinu, rebalans 2. Takođe, neke od značajnijih tačaka su bili i izveštaji o poslovanju javnih preduzeća, bilo je i žustrih rasprava, ali to je sve ono što odlikuje duh parlamentarizma ovde u ovom domu.

skupstina_04

Šef najjače odborničke grupe (SNS) Nebojša Jočić, takođe smatra da su dve najvažnije tačke usvajanje odluke o budžetu i razmatranje rada javnih preduzeća za prvih devet meseci ove godine. Ono što nas posebno interesuje i na šta smo stavili akcenat, su radovi na Industrijskoj zoni, odnosno opremanju Industrijske zone, gde su započeti radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i akcenat odborničke grupe Srpske napredne stranke je na tome da se ti radovi privedu kraju u onoj dinamici koja je predviđena, kako bi se u što skorijem roku ponudila domaćim ili stranim investitorima, rekao je Jočić, naglašavajući da je krajnji cilj zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta.

Dušanka Kukolj, šef odborničke grupe SPS, kazala je da je bilo izvesnih neslaganja zbog neutrošenih sredstava predviđenih budžetom, zbog nerealizovanih projekata. Ona se složila da je rebalans budžeta 2 bio najvažnija tačka, sa dodatnim sredstvima i dodatnih 87 miliona za kapitalne investicije, a za koje je tokom protekle nedelje dobijena saglasnost od resornog ministarstva.  Te investicije će se realizovati, ne u jednoj, već u narednim godinama. Bitno je da su rebalansom budžeta sredstva pretočena u planove i programe preduzeća, smatra Kukolj, te da će, kako se planira završetkom Industrijske zone krajem sledeće godine, veći broj građana doći do posla.

Zlatko Miladinović se, ispred Demokratske stranke, zahvalio  predstavnicima medija i predsedniku Skupštine grada što je dobijena mogućnost da se i predstavnici opozicije obrate javnosti na konferencijama za štampu i da će takva praksa biti nastavljena i ubuduće.

–Opšta je ocena da je budžet punjen u skladu sa planom i da u našem budžetu ima novca, za razliku od republičkog budžeta koji nema dovoljno sredstava, pa vidimo da se zadužuje različitim kreditima. Mi imamo drugi problem ovde, kako je opozicija i iskazala kroz kritike tokom sednice, da veliki broj planiranih investicija nije odrađen u skladu i planiranom dinamikom. Verujem da će se ubuduće to drugačije i brže odrađivati. Zamolio bih da „pozicija“ konačno švati da je ona „pozicija“, da ova vlast u Požarevcu traje već godinu dana, da je gotovo polovina mandata već prošla, tako da ne tražimo krivce u nekim prošlim sazivima i prošloj vlasti, već da se okrenemo budućnosti. Pred nama je budžet za 2014. godinu, hajde da svi zajedno sednemo i napravimo jednu dobru zajedničku priču. Kapitalne investicije su, svima nama potrebne i bitne, opozicija će takve stvari uvek podržati, rekao je Miladinović.

skupstina_03

Predstavnik Ujedinjenih regiona, Zvezdana Vučković istakla je da je ova stranka učestvovala u svim radnjama koje su prethodile da ova Skupština bude uspešna. Ona smatra da su sve tačke koje su razmatrane pođednako važne, ali je izdvojila razmatranje izvršenje budžeta grada, izveštaje javnih preduzeća i imenovanja. –Na kraju, od toga kakve ljude imenujemo, zavisiće naš bolji život. Što se tiče samih imenovanja, Ujedinjeni regioni su na ovoj skupštini kandidovali i dobili svoja tri predstavnika koji će pomoći da život u ovom gradu bude bolji. Jedan je član Saveta za zdravlje grada Požarevca, koji je ovom prilikom i osnovan, drugi je član Saveta za rodnu ravnopravnost i treće i po meni najvažnije jeste funkcija zamenika direktora Doma zdravlja u Požarevcu. Vučkovićeva, kao problem o kome se treba razmišljati, vidi relativno nisko ostvarenje planova.

Šef odborničkog kluba LDP – SPO – Zajedno za Srbiju, Dragan Radosavljević kazao je da su na osnovu obraćanja pojedinih predstavnika vlasti na skupštinskom zasedanju mogli da čuju da su im očekivanja bila mnogo veća, pre nego što su postali vlast, nego što je to danas „kada su izvršioci vlasti“. –No, to ih ne oslobađa odgovornosti za buduća dela. Stiče se utisak da  je izvršenje budžeta učinjeno samo po pitanju plata -70 procenata, po pitanju operativnog rada – 50 procenata, a po pitanju investicija,  što je i najveći naš zadatak, samo 26 procenata. Analizirajući rad Direkcije za izgradnju može se videti da je od 430 miliona opredeljenog novca za izvršenje investicija, realizovano samo 43 miliona, što je negde na nivou 10 procenata. Pored toga, moja odbornička grupa imala je učešće i u obrazovanju Komisije za izdavanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Nismo se složili sa „pozicijom“  da se sa izdavanjem poljoprivrednog zemljišta dosta kasni. Taj rok je bio 31. mart, evo danas je 29. novembar, jesenja setva je već obavljena i mislimo da je ova godina u tom smislu izgubljena, rekao je još on, izrazivši nadu da to neće biti slučaj u narednoj godini.Pospešiti realizaciju usvojenog rebalansa budžeta

Na sednici Skupštine grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, pored ostalih odluka, kao najvažnija tačka dnevnog reda, usvojen je rebalans budžeta za 2013. godinu. U raspravi lokalnog parlamenta o realizaciji i ostvarenju projekata iz budžetskih sredstava, odbornici i funkcioneri lokalne samouprave su se listom složili da je realizacija mogla biti znatno bolja. Rebalan se usvojen usled neophodnosti usaglašavanja prihoda i primanja po osnovu povećanja prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina, usaglašavanja rašoda i izdataka po osnovu rasporeda investicija, u skladu sa izmenama i dopunama Programa mera u cilju unapređenja uslova života na teritoriji grada Požarevca, izmena i dopuna u planu tekućih izdataka i planu investicija JP „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“ za 2013. godinu kao i izmena i dopuna finansijskih planova ostalih korisnika budžetskih sredstava, u skladu sa dostavljenim zahtevima za izmenama aproprijacija. Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja iz budžeta Grada, u iznosu od 2.446.780. 443 dinara, dok su ukupna preneta neutrošena sredstva planirana u iznosu od 665.102.895 dinara.

skupstina_01

Tekući budžetski prihodi su ovim rebalansom usaglašeni sa prihodima planiranim Odlukom o budžetu za 2013. godinu. Povećanje prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina iznosi 87.000.000 dinara, povećanje ostalih budžetskih prihoda iznosi 12,696,900 dinara a smanjenje prihoda iz ostalih izvora i prihoda na podračunima korisnika budžetskih sredstava iznosi 679.503 dinara. Ovim rebalansom budžeta planirani su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 2.530.362.668 dinara. Ukupni rašodi i izdaci planirani su u iznosu od 3.195.465.560 dinara. Na rašodnoj strani našlo se 87 miliona dinara za investicije, došlo je do izmena i kod investicija JP “Direkcija za izgradnju” a odobrene su i izmene i dopune finansijskih planova pojedinih budžetskih korisnika.

Što se kapitalnih projekata tiče, planirano ih ukupno 15, a neki od najvažnijih su: izrada kišnog kolektora u ulici Knez Milošev venac, gde je za treću fazu planiran iznos od 35.134.000 dinara, a za četvrtu 37.116.000 dinara, potom izgradnja dečijeg vrtića u MZ „Čačalica“, u vrednosti od 60.323.515 dinara; za opremanje vrtića planirano je dodatnih 16.500.000 dinara. Takođe, opšti zaključak je da se naglasak mora staviti na razvoj Industrijske zone, kako bi se obezbedili uslovi za razvoj privrede i otvaranje novih radnih mesta za građane Požarevca.

skupstina_02

Razmatrani su i izveštaji o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac, za period januar – jun 2013. godine i doneta rešenja o davanju saglasnosti na ove izveštaje. Usvojen je Program o izmenama i dopunama Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Požarevca, Odluka o komunalnoj policiji, kojom se bliže određuju poslovi i ovlašćenja Komunalne policije, kao i oblici i načini ostvarivanja saradnje Odseka za poslove komunalne policije sa odsecima Odeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije Gradske uprave. Doneto je rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja Požarevac, doktora stomatologije Miloša Samardžića, pošto je prethodno razrešen isti direktor funkcije v. d. direktora.  Usvojena je i Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Požarevca, čiji bi cilj bio obezbeđivanje i sprovođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane Požarevca, očuvanje i unapređenje zdravlja svih kategorija stanovništva, povezivanja svih činilaca i resursa u lokalnoj zajednici, kao i drugih gorućih problema vezanih za zdravstvo na teritoriji lokalne samouprave Požarevac. Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu i stope amortizacije na teritoriji grada Požarevca donela je definisanje elemenata poreza na imovinu na teritoriji grada i to: stope za obračun poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige i onih koji to ne čine i stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti. Odluka o izmeni Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Požarevca formulisala je izmene formalnog karaktera i nije bitnije izmenila suštinu prvobitne odluke o osnovnim principima zbog kojih je doneta. Doneto je Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ kao i rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini i o imenovanju dva člana.

Nova praksa – Obraćanje javnosti šefova odborničkih grupa

Nakon zasedanja lokalnog parlamenta, održana je prva konferencija za medije Skupštine grada Požarevca koju je otvorio predsednik Bane Spasović.

–To je ono o čemu smo pričali, ustanovljenje nove prakse, da  sve odborničke grupe koje su zastupljene u našem parlamentu imaju pravo da se obrate javnosti, da komentarišu proteklu sednicu i eventualno daju odgovore na pitanja, pojasnio je on, a potom prokomentarisao 12. sednicu Skupštine. Sednica je protekla u demokratskoj atmosferi, dnevni red jeste bio formalno duži, nekih 27 tačaka, ali se radi o tome da su nekadašnje podtačke dobile svoju samostalnost i to su sada zasebne tačke dnevnog reda. Naravno,  Skupština je usvojila vrlo važne odluke, to je Izveštaj o izvršenju budžeta za 2013. godinu, period januar- septembar, imali smo priliku da usvojimo i odluku izmene i dopune odluka o budžetu za 2013. godinu, rebalans 2. Takođe, neke od značajnijih tačaka su bili i izveštaji o poslovanju javnih preduzeća, bilo je i žustrih rasprava, ali to je sve ono što odlikuje duh parlamentarizma ovde u ovom domu.

skupstina_04

Šef najjače odborničke grupe (SNS) Nebojša Jočić, takođe smatra da su dve najvažnije tačke usvajanje odluke o budžetu i razmatranje rada javnih preduzeća za prvih devet meseci ove godine. Ono što nas posebno interesuje i na šta smo stavili akcenat, su radovi na Industrijskoj zoni, odnosno opremanju Industrijske zone, gde su započeti radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i akcenat odborničke grupe Srpske napredne stranke je na tome da se ti radovi privedu kraju u onoj dinamici koja je predviđena, kako bi se u što skorijem roku ponudila domaćim ili stranim investitorima, rekao je Jočić, naglašavajući da je krajnji cilj zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta.

Dušanka Kukolj, šef odborničke grupe SPS, kazala je da je bilo izvesnih neslaganja zbog neutrošenih sredstava predviđenih budžetom, zbog nerealizovanih projekata. Ona se složila da je rebalans budžeta 2 bio najvažnija tačka, sa dodatnim sredstvima i dodatnih 87 miliona za kapitalne investicije, a za koje je tokom protekle nedelje dobijena saglasnost od resornog ministarstva.  Te investicije će se realizovati, ne u jednoj, već u narednim godinama. Bitno je da su rebalansom budžeta sredstva pretočena u planove i programe preduzeća, smatra Kukolj, te da će, kako se planira završetkom Industrijske zone krajem sledeće godine, veći broj građana doći do posla.

Zlatko Miladinović se, ispred Demokratske stranke, zahvalio  predstavnicima medija i predsedniku Skupštine grada što je dobijena mogućnost da se i predstavnici opozicije obrate javnosti na konferencijama za štampu i da će takva praksa biti nastavljena i ubuduće.

–Opšta je ocena da je budžet punjen u skladu sa planom i da u našem budžetu ima novca, za razliku od republičkog budžeta koji nema dovoljno sredstava, pa vidimo da se zadužuje različitim kreditima. Mi imamo drugi problem ovde, kako je opozicija i iskazala kroz kritike tokom sednice, da veliki broj planiranih investicija nije odrađen u skladu i planiranom dinamikom. Verujem da će se ubuduće to drugačije i brže odrađivati. Zamolio bih da „pozicija“ konačno švati da je ona „pozicija“, da ova vlast u Požarevcu traje već godinu dana, da je gotovo polovina mandata već prošla, tako da ne tražimo krivce u nekim prošlim sazivima i prošloj vlasti, već da se okrenemo budućnosti. Pred nama je budžet za 2014. godinu, hajde da svi zajedno sednemo i napravimo jednu dobru zajedničku priču. Kapitalne investicije su, svima nama potrebne i bitne, opozicija će takve stvari uvek podržati, rekao je Miladinović.

skupstina_03

Predstavnik Ujedinjenih regiona, Zvezdana Vučković istakla je da je ova stranka učestvovala u svim radnjama koje su prethodile da ova Skupština bude uspešna. Ona smatra da su sve tačke koje su razmatrane pođednako važne, ali je izdvojila razmatranje izvršenje budžeta grada, izveštaje javnih preduzeća i imenovanja. –Na kraju, od toga kakve ljude imenujemo, zavisiće naš bolji život. Što se tiče samih imenovanja, Ujedinjeni regioni su na ovoj skupštini kandidovali i dobili svoja tri predstavnika koji će pomoći da život u ovom gradu bude bolji. Jedan je član Saveta za zdravlje grada Požarevca, koji je ovom prilikom i osnovan, drugi je član Saveta za rodnu ravnopravnost i treće i po meni najvažnije jeste funkcija zamenika direktora Doma zdravlja u Požarevcu. Vučkovićeva, kao problem o kome se treba razmišljati, vidi relativno nisko ostvarenje planova.

Šef odborničkog kluba LDP – SPO – Zajedno za Srbiju, Dragan Radosavljević kazao je da su na osnovu obraćanja pojedinih predstavnika vlasti na skupštinskom zasedanju mogli da čuju da su im očekivanja bila mnogo veća, pre nego što su postali vlast, nego što je to danas „kada su izvršioci vlasti“. –No, to ih ne oslobađa odgovornosti za buduća dela. Stiče se utisak da  je izvršenje budžeta učinjeno samo po pitanju plata -70 procenata, po pitanju operativnog rada – 50 procenata, a po pitanju investicija,  što je i najveći naš zadatak, samo 26 procenata. Analizirajući rad Direkcije za izgradnju može se videti da je od 430 miliona opredeljenog novca za izvršenje investicija, realizovano samo 43 miliona, što je negde na nivou 10 procenata. Pored toga, moja odbornička grupa imala je učešće i u obrazovanju Komisije za izdavanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Nismo se složili sa „pozicijom“  da se sa izdavanjem poljoprivrednog zemljišta dosta kasni. Taj rok je bio 31. mart, evo danas je 29. novembar, jesenja setva je već obavljena i mislimo da je ova godina u tom smislu izgubljena, rekao je još on, izrazivši nadu da to neće biti slučaj u narednoj godini.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter