Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Sednica Skupštine grada PožarevcaAssembly session in Pozarevac

Usvojen rebalans budžeta

Na sednici Skupštine grada Požarevca, kojom  je predsedavao Bane Spasović, odbornici su usvojili rebalans budžeta za tekuću godinu od bezmalo 3,5 milijarde dinara pri čemu oko 1,1 milijarda dinara predstavlja novac neiskorišćen u prethodnom periodu. Rebalans je obrazložio gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić prezenturajući tekst predloga odluke o ovom značajnom aktu. Grad Požarevac od poreza ove godine očekuje prihod od 1,8 milijarde dinara, 33 miliona dinara od donacija, kao i oko 140 miliona dinara transfera sa drugih nivoa vlasti. Ukupni prihodi od komunalnih taksa i naknada, prodaje, davanja u zakup i dugih oblika je oko 448 miliona dinara. Planirano je da za troškove rada, plate i izdatke za zaposlene grad  potroši oko 1,3 milijarde dinara. Ukupni troškovi operativnog rada su 2,1 milijardu dinara, a planirane investicije oko 1,2 milijarde dinara. Uključeni su prihodi od emisije štetnih gasova, praškastih materija i odlaganja otpada od 213 miliona dinara i za neraspoređena sredstva po ovom osnovu iz prošle godine od 76 miliona dinara. Prihodi od naknade za korišćenje mineralnih sirovina iznose 104 miliona dinara uz 26 miliona dinara koji predstavljaju neraspoređena sredstva iz prošle godine. Od donacija Evropske unije novi prihod je 17 miliona dinara, dok su ostali planirani prihodi narasli za oko 8 miliona dinara.

sednica_skupstina_1

Za kulturne manifestacije Grad namerava da potroši oko 50 miliona dinara, za subvencije oko 120 miliona (49 miliona „Ljubičevo“), za dotacije po raznim osnovama 97 miliona dinara (55 miliona sportski klubovi), za socijalna davanja 32 miliona, dok je transfer Kostolcu oko 85 miliona dinara. Ukupno 677 zaposlenih primaće zaradu iz budžeta tokom 2014. godine, od toga 212 ljudi u lokalnoj vlasti, 101 u ustanovama kulture, 17 iz Sportskog centra, 15 po mesnim zajednicama, 240 u predškolskim ustanovama i 64 u Direkciji za izgradnju. Budžetom su planirana 44 kapitalna projekta za period do 2016.godine.

sednica_skupstina_3

Grad namerava da ove godine završi izgradnju kišnog kolektora Knez Milošev venac (72 miliona). Ova investicija nije po planu ni započeta prošle godine. Ove godine bi trebalo da počne izgradnja primarnog voda fekalne kanalizacije za sela Lučica, Prugovo i Poljana koja ugrožavaju izvorište (40 miliona). Ova investicija takođe nije započeta prošle godine. Trebalo bi da se okonča 2016. uz ukupna ulaganja od 234 miliona dinara. Završetak ulaganja za putnu, kanalizacionu i elektro mrežu u industrijskoj zoni planiran je za 2015.godinu (ukupno 246 miliona). Od većih investicija koje bi trebalo da se okončaju ove godine, navedena je izgradnja kišne kanalizacije na Pionirskom trgu (od Vojske Jugoslavije do Partizanske) čija je vrednost 24 miliona dinara. Ove godine ulaganja u širenje toplifikacije  su 132 miliona, zamenu azbestnih cevi 67 miliona (Stari korzo, Voje Dulića, Dunavska, Nemanjina, Takovska, Bratstva i jedinstva). Inače, celokupna sredstva po osnovu prihoda od korišćenja mineralnih sirovina, grad će uglavnom utrošiti na asfaltiranje i pripremu ulica za postavljanje asfalta. To je ukupno 130 miliona dinara. 59 miliona ide u pripremu ulica u industrijskoj zoni, 55 miliona u presvlačenje asfaltom požarevačkih ulica, a oko 9,5 miliona u sela i 6,4 miliona za popločavanje „Đure“.

sednica_skupstina_2

Usvojen je elaborat o ustupanju zemljišta italijanskoj firmi „Nardi“ koja planira investiciju u novoj industrijskoj zoni što je bila jedna od najznačajnijih tačaka sednice. Skupština grada Požarevca usvojila je elaborat o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni bez naknade. Elaborat bi trebalo da se uputi Vladi Srbije na odobrenje, nakon čega bi trebalo da se donese odgovarajuća odluka. Nardiju bi, prema Elaboratu, trebalo da bude ustupljeno površina nešto više od 4 hektara. Inače, Nardi u Požarevcu namerava da pokrene proizvodnju poljoprivrednih priključnih mašina. Na zemljištu u severnom bloku industrijske zone planira da izgradi magacin i upravnu zgradu, a u elaboratu piše da je očekivana vrednost investicija do 2018. godine oko 8 miliona evra. Očekivani broj novih radnih mesta koje bi trebalo da se otvore u naredne četiri godine je 120. Polovina bi trebalo da bude zaposlena u prvoj fazi investicije. Preduzeću Nardi biće potrebno 22 odsto zaposlenih sa višim i visokim obrazovanjem, 66 odsto kvalifikovanih i sa srednjim obrazovanjem i 12 odsto kvalifikovanih i polukvalifikovanih. Prosečna zarada bi trebalo da se kreće od 700 evra bruto u 2014.godini do 1.100 evra bruto u 2018.godini. Inače, obim investicija Nardija u 2014. i 2015.godini trebalo bi da iznosi oko 2 miliona evra, a u periodu između 2016. i 2018.godine oko 3,1 milion evra. Ostatak bi trebalo da se plasira kroz zarade, radove i nabavku sirovina. Početak proizvodnje planira se za septembar 2014.godine.Tržišna vrednost   parcele koju bi grad trebalo da ustupi iznosi oko 503.000 evra.Usvojen rebalans budžeta

Na sednici Skupštine grada Požarevca, kojom  je predsedavao Bane Spasović, odbornici su usvojili rebalans budžeta za tekuću godinu od bezmalo 3,5 milijarde dinara pri čemu oko 1,1 milijarda dinara predstavlja novac neiskorišćen u prethodnom periodu. Rebalans je obrazložio gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić prezenturajući tekst predloga odluke o ovom značajnom aktu. Grad Požarevac od poreza ove godine očekuje prihod od 1,8 milijarde dinara, 33 miliona dinara od donacija, kao i oko 140 miliona dinara transfera sa drugih nivoa vlasti. Ukupni prihodi od komunalnih taksa i naknada, prodaje, davanja u zakup i dugih oblika je oko 448 miliona dinara. Planirano je da za troškove rada, plate i izdatke za zaposlene grad  potroši oko 1,3 milijarde dinara. Ukupni troškovi operativnog rada su 2,1 milijardu dinara, a planirane investicije oko 1,2 milijarde dinara. Uključeni su prihodi od emisije štetnih gasova, praškastih materija i odlaganja otpada od 213 miliona dinara i za neraspoređena sredstva po ovom osnovu iz prošle godine od 76 miliona dinara. Prihodi od naknade za korišćenje mineralnih sirovina iznose 104 miliona dinara uz 26 miliona dinara koji predstavljaju neraspoređena sredstva iz prošle godine. Od donacija Evropske unije novi prihod je 17 miliona dinara, dok su ostali planirani prihodi narasli za oko 8 miliona dinara.

sednica_skupstina_1

Za kulturne manifestacije Grad namerava da potroši oko 50 miliona dinara, za subvencije oko 120 miliona (49 miliona „Ljubičevo“), za dotacije po raznim osnovama 97 miliona dinara (55 miliona sportski klubovi), za socijalna davanja 32 miliona, dok je transfer Kostolcu oko 85 miliona dinara. Ukupno 677 zaposlenih primaće zaradu iz budžeta tokom 2014. godine, od toga 212 ljudi u lokalnoj vlasti, 101 u ustanovama kulture, 17 iz Sportskog centra, 15 po mesnim zajednicama, 240 u predškolskim ustanovama i 64 u Direkciji za izgradnju. Budžetom su planirana 44 kapitalna projekta za period do 2016.godine.

sednica_skupstina_3

Grad namerava da ove godine završi izgradnju kišnog kolektora Knez Milošev venac (72 miliona). Ova investicija nije po planu ni započeta prošle godine. Ove godine bi trebalo da počne izgradnja primarnog voda fekalne kanalizacije za sela Lučica, Prugovo i Poljana koja ugrožavaju izvorište (40 miliona). Ova investicija takođe nije započeta prošle godine. Trebalo bi da se okonča 2016. uz ukupna ulaganja od 234 miliona dinara. Završetak ulaganja za putnu, kanalizacionu i elektro mrežu u industrijskoj zoni planiran je za 2015.godinu (ukupno 246 miliona). Od većih investicija koje bi trebalo da se okončaju ove godine, navedena je izgradnja kišne kanalizacije na Pionirskom trgu (od Vojske Jugoslavije do Partizanske) čija je vrednost 24 miliona dinara. Ove godine ulaganja u širenje toplifikacije  su 132 miliona, zamenu azbestnih cevi 67 miliona (Stari korzo, Voje Dulića, Dunavska, Nemanjina, Takovska, Bratstva i jedinstva). Inače, celokupna sredstva po osnovu prihoda od korišćenja mineralnih sirovina, grad će uglavnom utrošiti na asfaltiranje i pripremu ulica za postavljanje asfalta. To je ukupno 130 miliona dinara. 59 miliona ide u pripremu ulica u industrijskoj zoni, 55 miliona u presvlačenje asfaltom požarevačkih ulica, a oko 9,5 miliona u sela i 6,4 miliona za popločavanje „Đure“.

sednica_skupstina_2

Usvojen je elaborat o ustupanju zemljišta italijanskoj firmi „Nardi“ koja planira investiciju u novoj industrijskoj zoni što je bila jedna od najznačajnijih tačaka sednice. Skupština grada Požarevca usvojila je elaborat o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni bez naknade. Elaborat bi trebalo da se uputi Vladi Srbije na odobrenje, nakon čega bi trebalo da se donese odgovarajuća odluka. Nardiju bi, prema Elaboratu, trebalo da bude ustupljeno površina nešto više od 4 hektara. Inače, Nardi u Požarevcu namerava da pokrene proizvodnju poljoprivrednih priključnih mašina. Na zemljištu u severnom bloku industrijske zone planira da izgradi magacin i upravnu zgradu, a u elaboratu piše da je očekivana vrednost investicija do 2018. godine oko 8 miliona evra. Očekivani broj novih radnih mesta koje bi trebalo da se otvore u naredne četiri godine je 120. Polovina bi trebalo da bude zaposlena u prvoj fazi investicije. Preduzeću Nardi biće potrebno 22 odsto zaposlenih sa višim i visokim obrazovanjem, 66 odsto kvalifikovanih i sa srednjim obrazovanjem i 12 odsto kvalifikovanih i polukvalifikovanih. Prosečna zarada bi trebalo da se kreće od 700 evra bruto u 2014.godini do 1.100 evra bruto u 2018.godini. Inače, obim investicija Nardija u 2014. i 2015.godini trebalo bi da iznosi oko 2 miliona evra, a u periodu između 2016. i 2018.godine oko 3,1 milion evra. Ostatak bi trebalo da se plasira kroz zarade, radove i nabavku sirovina. Početak proizvodnje planira se za septembar 2014.godine.Tržišna vrednost   parcele koju bi grad trebalo da ustupi iznosi oko 503.000 evra.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter