Почетак » Актуелно » О Граду
 

Седница Скупштине града ПожаревцаAssembly session in Pozarevac

Усвојен ребаланс буџета

На седници Скупштине града Пожаревца, којом  је председавао Бане Спасовић, одборници су усвојили ребаланс буџета за текућу годину од безмало 3,5 милијарде динара при чему око 1,1 милијарда динара представља новац неискоришћен у претходном периоду. Ребаланс је образложио градоначелник Пожаревца Миомир Илић презентурајући текст предлога одлуке о овом значајном акту. Град Пожаревац од пореза ове године очекује приход од 1,8 милијарде динара, 33 милиона динара од донација, као и око 140 милиона динара трансфера са других нивоа власти. Укупни приходи од комуналних такса и накнада, продаје, давања у закуп и дугих облика је око 448 милиона динара. Планирано је да за трошкове рада, плате и издатке за запослене град  потроши око 1,3 милијарде динара. Укупни трошкови оперативног рада су 2,1 милијарду динара, а планиране инвестиције око 1,2 милијарде динара. Укључени су приходи од емисије штетних гасова, прашкастих материја и одлагања отпада од 213 милиона динара и за нераспоређена средства по овом основу из прошле године од 76 милиона динара. Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина износе 104 милиона динара уз 26 милиона динара који представљају нераспоређена средства из прошле године. Од донација Европске уније нови приход је 17 милиона динара, док су остали планирани приходи нарасли за око 8 милиона динара.

sednica_skupstina_1

За културне манифестације Град намерава да потроши око 50 милиона динара, за субвенције око 120 милиона (49 милиона „Љубичево“), за дотације по разним основама 97 милиона динара (55 милиона спортски клубови), за социјална давања 32 милиона, док је трансфер Костолцу око 85 милиона динара. Укупно 677 запослених примаће зараду из буџета током 2014. године, од тога 212 људи у локалној власти, 101 у установама културе, 17 из Спортског центра, 15 по месним заједницама, 240 у предшколским установама и 64 у Дирекцији за изградњу. Буџетом су планирана 44 капитална пројекта за период до 2016.године.

sednica_skupstina_3

Град намерава да ове године заврши изградњу кишног колектора Кнез Милошев венац (72 милиона). Ова инвестиција није по плану ни започета прошле године. Ове године би требало да почне изградња примарног вода фекалне канализације за села Лучица, Пругово и Пољана која угрожавају извориште (40 милиона). Ова инвестиција такође није започета прошле године. Требало би да се оконча 2016. уз укупна улагања од 234 милиона динара. Завршетак улагања за путну, канализациону и електро мрежу у индустријској зони планиран је за 2015.годину (укупно 246 милиона). Од већих инвестиција које би требало да се окончају ове године, наведена је изградња кишне канализације на Пионирском тргу (од Војске Југославије до Партизанске) чија је вредност 24 милиона динара. Ове године улагања у ширење топлификације  су 132 милиона, замену азбестних цеви 67 милиона (Стари корзо, Воје Дулића, Дунавска, Немањина, Таковска, Братства и јединства). Иначе, целокупна средства по основу прихода од коришћења минералних сировина, град ће углавном утрошити на асфалтирање и припрему улица за постављање асфалта. То је укупно 130 милиона динара. 59 милиона иде у припрему улица у индустријској зони, 55 милиона у пресвлачење асфалтом пожаревачких улица, а око 9,5 милиона у села и 6,4 милиона за поплочавање „Ђуре“.

sednica_skupstina_2

Усвојен је елаборат о уступању земљишта италијанској фирми „Нарди“ која планира инвестицију у новој индустријској зони што је била једна од најзначајнијих тачака седнице. Скупштина града Пожаревца усвојила је елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у индустријској зони без накнаде. Елаборат би требало да се упути Влади Србије на одобрење, након чега би требало да се донесе одговарајућа одлука. Нардију би, према Елаборату, требало да буде уступљено површина нешто више од 4 хектара. Иначе, Нарди у Пожаревцу намерава да покрене производњу пољопривредних прикључних машина. На земљишту у северном блоку индустријске зоне планира да изгради магацин и управну зграду, а у елаборату пише да је очекивана вредност инвестиција до 2018. године око 8 милиона евра. Очекивани број нових радних места које би требало да се отворе у наредне четири године је 120. Половина би требало да буде запослена у првој фази инвестиције. Предузећу Нарди биће потребно 22 одсто запослених са вишим и високим образовањем, 66 одсто квалификованих и са средњим образовањем и 12 одсто квалификованих и полуквалификованих. Просечна зарада би требало да се креће од 700 евра бруто у 2014.години до 1.100 евра бруто у 2018.години. Иначе, обим инвестиција Нардија у 2014. и 2015.години требало би да износи око 2 милиона евра, а у периоду између 2016. и 2018.године око 3,1 милион евра. Остатак би требало да се пласира кроз зараде, радове и набавку сировина. Почетак производње планира се за септембар 2014.године.Тржишна вредност   парцеле коју би град требало да уступи износи око 503.000 евра.Усвојен ребаланс буџета

На седници Скупштине града Пожаревца, којом  је председавао Бане Спасовић, одборници су усвојили ребаланс буџета за текућу годину од безмало 3,5 милијарде динара при чему око 1,1 милијарда динара представља новац неискоришћен у претходном периоду. Ребаланс је образложио градоначелник Пожаревца Миомир Илић презентурајући текст предлога одлуке о овом значајном акту. Град Пожаревац од пореза ове године очекује приход од 1,8 милијарде динара, 33 милиона динара од донација, као и око 140 милиона динара трансфера са других нивоа власти. Укупни приходи од комуналних такса и накнада, продаје, давања у закуп и дугих облика је око 448 милиона динара. Планирано је да за трошкове рада, плате и издатке за запослене град  потроши око 1,3 милијарде динара. Укупни трошкови оперативног рада су 2,1 милијарду динара, а планиране инвестиције око 1,2 милијарде динара. Укључени су приходи од емисије штетних гасова, прашкастих материја и одлагања отпада од 213 милиона динара и за нераспоређена средства по овом основу из прошле године од 76 милиона динара. Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина износе 104 милиона динара уз 26 милиона динара који представљају нераспоређена средства из прошле године. Од донација Европске уније нови приход је 17 милиона динара, док су остали планирани приходи нарасли за око 8 милиона динара.

sednica_skupstina_1

За културне манифестације Град намерава да потроши око 50 милиона динара, за субвенције око 120 милиона (49 милиона „Љубичево“), за дотације по разним основама 97 милиона динара (55 милиона спортски клубови), за социјална давања 32 милиона, док је трансфер Костолцу око 85 милиона динара. Укупно 677 запослених примаће зараду из буџета током 2014. године, од тога 212 људи у локалној власти, 101 у установама културе, 17 из Спортског центра, 15 по месним заједницама, 240 у предшколским установама и 64 у Дирекцији за изградњу. Буџетом су планирана 44 капитална пројекта за период до 2016.године.

sednica_skupstina_3

Град намерава да ове године заврши изградњу кишног колектора Кнез Милошев венац (72 милиона). Ова инвестиција није по плану ни започета прошле године. Ове године би требало да почне изградња примарног вода фекалне канализације за села Лучица, Пругово и Пољана која угрожавају извориште (40 милиона). Ова инвестиција такође није започета прошле године. Требало би да се оконча 2016. уз укупна улагања од 234 милиона динара. Завршетак улагања за путну, канализациону и електро мрежу у индустријској зони планиран је за 2015.годину (укупно 246 милиона). Од већих инвестиција које би требало да се окончају ове године, наведена је изградња кишне канализације на Пионирском тргу (од Војске Југославије до Партизанске) чија је вредност 24 милиона динара. Ове године улагања у ширење топлификације  су 132 милиона, замену азбестних цеви 67 милиона (Стари корзо, Воје Дулића, Дунавска, Немањина, Таковска, Братства и јединства). Иначе, целокупна средства по основу прихода од коришћења минералних сировина, град ће углавном утрошити на асфалтирање и припрему улица за постављање асфалта. То је укупно 130 милиона динара. 59 милиона иде у припрему улица у индустријској зони, 55 милиона у пресвлачење асфалтом пожаревачких улица, а око 9,5 милиона у села и 6,4 милиона за поплочавање „Ђуре“.

sednica_skupstina_2

Усвојен је елаборат о уступању земљишта италијанској фирми „Нарди“ која планира инвестицију у новој индустријској зони што је била једна од најзначајнијих тачака седнице. Скупштина града Пожаревца усвојила је елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у индустријској зони без накнаде. Елаборат би требало да се упути Влади Србије на одобрење, након чега би требало да се донесе одговарајућа одлука. Нардију би, према Елаборату, требало да буде уступљено површина нешто више од 4 хектара. Иначе, Нарди у Пожаревцу намерава да покрене производњу пољопривредних прикључних машина. На земљишту у северном блоку индустријске зоне планира да изгради магацин и управну зграду, а у елаборату пише да је очекивана вредност инвестиција до 2018. године око 8 милиона евра. Очекивани број нових радних места које би требало да се отворе у наредне четири године је 120. Половина би требало да буде запослена у првој фази инвестиције. Предузећу Нарди биће потребно 22 одсто запослених са вишим и високим образовањем, 66 одсто квалификованих и са средњим образовањем и 12 одсто квалификованих и полуквалификованих. Просечна зарада би требало да се креће од 700 евра бруто у 2014.години до 1.100 евра бруто у 2018.години. Иначе, обим инвестиција Нардија у 2014. и 2015.години требало би да износи око 2 милиона евра, а у периоду између 2016. и 2018.године око 3,1 милион евра. Остатак би требало да се пласира кроз зараде, радове и набавку сировина. Почетак производње планира се за септембар 2014.године.Тржишна вредност   парцеле коју би град требало да уступи износи око 503.000 евра.

Подели са другима: Facebook Twitter