Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Sednica Skupštine grada Požarevca Session of the Assembly of Pozarevac

Stimulacije razvoju agrara

Stimulacije razvoju agrara i pomoć ugroženima od poplava bile su među dominantnim temama na sednici Skupštine grada Požarevca kojom je predsedavao Bane Spasović.

Na samom početku sednice, odbornicima su se obratili gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić i gradonačelnik beloruskog grada Borisova Vladimir Vladimirovič Miranovič. Razlog njegove posete bilo je potpisivanje Protokola o saradnji između gradova Požarevca i Borisova.

Sa sednice Skupštine

Sa sednice Skupštine

Odbornička grupa Ujedinjeni regioni Srbije Vladimir Ilić više ne postoji u požarevačkom lokalnom parlamentu. Dosadašnji odbornici URS-a Vladimir Ilić, dr Slađana Milojević, Radiša Ilić i Zvezdana Vučković, formirali su novu odborničku grupu, Socijal demokratsku partiju Srbije. Šefica novoosnovane odborničke grupe je Zvezdana Vučković a Radiša Ilić zamenik šefa odborničke grupe.

Na kritike i pitanja vezana za rad Agrarnog fonda odgovarali su član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu Slađan Stević i predsednik Agrarnog fonda Saša Bogićević. Takođe, predsednik Fonda je ovom prilikom obrazložio i program za ovu godinu i ukazao na određene probleme u radu. Sredstva u iznosu od 55 miliona 945 hiljada, predviđena za podršku poljoprivredne politike i ruralnog razvoja biće iskorišćena na sledeći način: za kreditnu podršku biće utrošeno 15 miliona 520 hiljada, za veštačko osemenjavanje, kao i za premije osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje iskorišćeno će biti 6 miliona dinara, zatim, za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje utrošiće se više od 8 miliona 810 hiljada, 3 miliona biće uloženo u uspostavljanje i jačanje proizvodnih grupa, dok će se 5 miliona dinara iskoristiti za unapređenje razvoja stočarske proizvodnje. Sredstva u visini od 5 miliona dinara biće uloženo za potrebe podrške u savetodavnim stručnim službama, zatim za izradu projektne dokumentacije, kao i za podršku projektima u ruralnom razvoju. Nešto više od 5 i po miliona dinara iskoristiće se za projekte edukacije i organizovanosti poljoprivrednika i poljoprivrednih stručnjaka, kao i za promociju razvojnih potencijala i potreba sela.

Sa sednice Skupštine

Sa sednice Skupštine

Prihvaćen je prvi rebalans programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ za 2014. godinu. Takođe, izmenjen je i program mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada u prošloj godini.

Usvojeni su izveštaji o realizaciji programa poslovanja za prošlu godinu javnih preduzeća: JP „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“, JP „Toplifikacija“, JP „Ljubičevo“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Komunalne službe“, JKP „Parking servis“ i JRDP „Radio Požarevac“.

Jedna od tema odnosila se i na odluke nadzornih odbora požarevačkih javnih preduzeća o raspodeli dobiti JP za 2013. godinu.

Većinom glasova usvojeni su izveštaji o radu za prošlu godinu ustanova i fondacija: Doma zdravlja, Zdravstvene ustanove „Apoteka Požarevac“, Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“, Centra za kulturu, zatim Istorijskog arhiva, Narodnog muzeja, Centra za socijalni rad, Sportskog centra, Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“, Turističke organizacije, Gradskog ženskog hora „Barili“ i Fondacije Milenin dom- Galerije Milene Pavlović Barili.

Spasović : Poplavljenima 22 miliona

Zbog poplava koje su zahvatile područje Grada Požarevca, kako je istakao u svom obraćanju medijima predsednik Skupštine Bane Spasović, lokalni parlament je doneo odluku da se sredstva u iznosu od 22 miliona dinara, namenjena za investiciju koja zbog tehničkih nemogućnosti nije realizovana, preusmerena je za priključak na vodovodnu mrežu u Maljurevcu i Bubušincu:  -U prvo vreme, građanima će na raspolaganju biti tehnička vodam, dok se ne dobiju određene upotrebne dozvole, odnosno dok se ne sprovedu određeni atesti od strane Zavoda za javno zdravlje i drugih nadležnih organa. Kada je reč o izveštajima javnih preduzeća za prošlu godinu, i sami ste mogli da se uverite da je ova tačka izazvala dosta polemike. Međutim, odbornici su na kraju većinom glasova usvojili ove izveštaje. Dosta je polemisano i o samom radu Agrarnog fonda, odnosno o raspodeli namenskih sredstava. Normalno je da ima i nezadovoljnih korisnika tih sredstava, ali moram da napomenem da su usvojenim planom i programom rada Agrarnog fonda obuhvaćeni svi poljoprivredni proizvođači, tako da će za kreditna sredstva moći da konkurišu sve zainteresovane stranke koje ispunjavaju određene kriterijume. Takođe, pažnja je usmerena i na poplavljena područja, odnosno na sama poplavljena proizvodna polja, naglasio je Spasović.

Sa sednice Skupštine

Sa sednice Skupštine

Na poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta imenovani su direktori Narodnog muzeja i Fondacije Milenin dom-Galerija Milene Pavlović Barili, Milorad Đorđević i Radoslav Stanojević.

Usvojeni su akta: odluka o proglašenju javnih stambenih jedinica za stambene jedinice namenjene socijalnom stanovanju i drugi rebalans programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ za ovu godinu.Stimulacije razvoju agrara

Stimulacije razvoju agrara i pomoć ugroženima od poplava bile su među dominantnim temama na sednici Skupštine grada Požarevca kojom je predsedavao Bane Spasović.

Na samom početku sednice, odbornicima su se obratili gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić i gradonačelnik beloruskog grada Borisova Vladimir Vladimirovič Miranovič. Razlog njegove posete bilo je potpisivanje Protokola o saradnji između gradova Požarevca i Borisova.

Sa sednice Skupštine

Sa sednice Skupštine

Odbornička grupa Ujedinjeni regioni Srbije Vladimir Ilić više ne postoji u požarevačkom lokalnom parlamentu. Dosadašnji odbornici URS-a Vladimir Ilić, dr Slađana Milojević, Radiša Ilić i Zvezdana Vučković, formirali su novu odborničku grupu, Socijal demokratsku partiju Srbije. Šefica novoosnovane odborničke grupe je Zvezdana Vučković a Radiša Ilić zamenik šefa odborničke grupe.

Na kritike i pitanja vezana za rad Agrarnog fonda odgovarali su član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu Slađan Stević i predsednik Agrarnog fonda Saša Bogićević. Takođe, predsednik Fonda je ovom prilikom obrazložio i program za ovu godinu i ukazao na određene probleme u radu. Sredstva u iznosu od 55 miliona 945 hiljada, predviđena za podršku poljoprivredne politike i ruralnog razvoja biće iskorišćena na sledeći način: za kreditnu podršku biće utrošeno 15 miliona 520 hiljada, za veštačko osemenjavanje, kao i za premije osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje iskorišćeno će biti 6 miliona dinara, zatim, za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje utrošiće se više od 8 miliona 810 hiljada, 3 miliona biće uloženo u uspostavljanje i jačanje proizvodnih grupa, dok će se 5 miliona dinara iskoristiti za unapređenje razvoja stočarske proizvodnje. Sredstva u visini od 5 miliona dinara biće uloženo za potrebe podrške u savetodavnim stručnim službama, zatim za izradu projektne dokumentacije, kao i za podršku projektima u ruralnom razvoju. Nešto više od 5 i po miliona dinara iskoristiće se za projekte edukacije i organizovanosti poljoprivrednika i poljoprivrednih stručnjaka, kao i za promociju razvojnih potencijala i potreba sela.

Sa sednice Skupštine

Sa sednice Skupštine

Prihvaćen je prvi rebalans programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ za 2014. godinu. Takođe, izmenjen je i program mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada u prošloj godini.

Usvojeni su izveštaji o realizaciji programa poslovanja za prošlu godinu javnih preduzeća: JP „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“, JP „Toplifikacija“, JP „Ljubičevo“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Komunalne službe“, JKP „Parking servis“ i JRDP „Radio Požarevac“.

Jedna od tema odnosila se i na odluke nadzornih odbora požarevačkih javnih preduzeća o raspodeli dobiti JP za 2013. godinu.

Većinom glasova usvojeni su izveštaji o radu za prošlu godinu ustanova i fondacija: Doma zdravlja, Zdravstvene ustanove „Apoteka Požarevac“, Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“, Centra za kulturu, zatim Istorijskog arhiva, Narodnog muzeja, Centra za socijalni rad, Sportskog centra, Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“, Turističke organizacije, Gradskog ženskog hora „Barili“ i Fondacije Milenin dom- Galerije Milene Pavlović Barili.

Spasović : Poplavljenima 22 miliona

Zbog poplava koje su zahvatile područje Grada Požarevca, kako je istakao u svom obraćanju medijima predsednik Skupštine Bane Spasović, lokalni parlament je doneo odluku da se sredstva u iznosu od 22 miliona dinara, namenjena za investiciju koja zbog tehničkih nemogućnosti nije realizovana, preusmerena je za priključak na vodovodnu mrežu u Maljurevcu i Bubušincu:  -U prvo vreme, građanima će na raspolaganju biti tehnička vodam, dok se ne dobiju određene upotrebne dozvole, odnosno dok se ne sprovedu određeni atesti od strane Zavoda za javno zdravlje i drugih nadležnih organa. Kada je reč o izveštajima javnih preduzeća za prošlu godinu, i sami ste mogli da se uverite da je ova tačka izazvala dosta polemike. Međutim, odbornici su na kraju većinom glasova usvojili ove izveštaje. Dosta je polemisano i o samom radu Agrarnog fonda, odnosno o raspodeli namenskih sredstava. Normalno je da ima i nezadovoljnih korisnika tih sredstava, ali moram da napomenem da su usvojenim planom i programom rada Agrarnog fonda obuhvaćeni svi poljoprivredni proizvođači, tako da će za kreditna sredstva moći da konkurišu sve zainteresovane stranke koje ispunjavaju određene kriterijume. Takođe, pažnja je usmerena i na poplavljena područja, odnosno na sama poplavljena proizvodna polja, naglasio je Spasović.

Sa sednice Skupštine

Sa sednice Skupštine

Na poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta imenovani su direktori Narodnog muzeja i Fondacije Milenin dom-Galerija Milene Pavlović Barili, Milorad Đorđević i Radoslav Stanojević.

Usvojeni su akta: odluka o proglašenju javnih stambenih jedinica za stambene jedinice namenjene socijalnom stanovanju i drugi rebalans programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ za ovu godinu.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter