Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Sednica Skupštine grada Požarevca

Na senici Skupštine grada Požarevca, kojom je predsedavao Bane Spasović,  izabrani su novi članovi Gradskog veća. Prethodno su razrešeni dužnosti većnici Vejan Cvejić, Ljubiša Josimović i Novica Živanović. Umesto njih izabrani su Dragan Kostić i Marko Savić iz Srpske napredne stranke i Ivica Milošević član Socijalističke partije Srbije. Najavljeno je da će novi članovi Gradskog veća dobiti i nove resore u odnosu na njihove prethodnike. Većnici su izabrani tajnim glasanjem i njihov izbor podržao je 51 od ukupno 68 odbornika. Razloge za promene u Gradskom veću obrazložio je gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić i dodao da očekuje da će rad ovog organa u budućnosti biti efikasniji. U obrazloženju Gradskog odbora SNS-a Požarevac navodi se da je razlog razrešenja i imenovanja unapređenje funkcionisanja Gradskog veća, kao i potreba za rekonstrukcijom resora u Gradskom veću na taj način što će da se formiraju novi resori i to: za komunalnu infrastrukturu mesnih zajednica i socijalna pitanja, za evropske fondove, investicije i dijasporu, kao i resor za prosvetu, kulturu i nauku.

Sa sednice Skupštine

Sa sednice Skupštine

Zlatko Miladinović, šef odborničke grupe DS – a rekao je da smatra da je Gradsko veće trebalo rekonstruisati ranije a ne posle dve godine rada.

Veroljub Arsić, šef odborničke grupe SNS izjavio je da je reč o rekonstrukciji Gradskog veća koja je normalna pojava i pravo vladajuće koalicije dodavši da je i Vlada Republike Srbije takođe posle godina dana izvršila rekonstrukciju i da posle toga efikasnije radi. Arsić je dodao, odgovarajući na pitanje odbornika Dragana Stojadinovića o stepenu realizacije budžeta, da je po dolasku na vlast zatečeno veoma teško stanje i da se sada, posle dugo vremena izveštaji javnih preduzeća ozbiljno razmatraju te da se pojedini i ne usvajaju a da se, takođe, ocenjuje i rad ostalih funkcionera.

Sa sednice Skupštine

Sa sednice Skupštine

Nakon obimnije rasprave, u nastavku sednice odbornici su usvojili završni račun budžeta grada Požarevca za 2014. godinu. Glavna zamerka opozicionih odbornika odnosila se na neutrošena sredstva.Naime, budžet grada Požarevca u prethodnoj godini, sa svim ostvarenim prihodima, primanjima i prenetim sredstvima, iznosio je 4.366.084 dinara, a utrošeno je 2.497.072 dinara, što praktično znači da je u budžetu ostalo 1.869.012 dinara.

Skupština je razmatrala i izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova. Gradsko veće nije dalo saglasnost na izveštaje Direkcije za izgradnju, Ljubičeva, Turističke organizacije i Doma zdravlja. Izveštaji nisu dobili ni saglasnost skupštine.

Sa sednice Skupštine

Sa sednice Skupštine

Za Direkciju za izgradnju je veće utvrdilo da godišnji plan za 2014. godinu nije realizovan. Takođe, da je deo investicija iz 2013. prenet u prošlu godinu, čime je prikazana realizacija programa za 2014.godinu. Veće je konstatovalo kako pojedini izvedeni radovi nisu kvlitetno obavljeni, da postoje propusti u radu nadzornih organa, da nisu ispunjeni ciljevi i zadaci iz programa poslovanja, te da poslovi nisu izvršeni u potpunosti.

Za Ljubičevo je ukratko navedeno da aktivnosti po planu poslovanja nisu realizovane.

Dom zdravlja, takođe, nije ostvario zadatke predviđene godišnjim programom poslovanja. Navodi se kako je iz izjašnjenja direktora na sednici Gradskog veća zaključeno da nije upoznat sa svim segmentima rada i funkcionisanja ustanove.

Za Turističku organizaciju se zaključuje da na osnovu izveštaja i izjašnjenja direktorke na sednici Gradskog veća nije u potpunosti ostvarena svrha poslovanja ove ustanove.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter