Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Sednica Skupštine grada Požarevca – Novi rukovodioci javnih preduzećaSession of the Assembly of Pozarevac – New executives of public companies

Skupština grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, razrešila je neka od pitanja i dilema već duže prisutnih u javnosti o ličnostima koje će u predstojećem periodu biti rukovodioci javnih preduzeća i ustanova.

sednica_23_04_2013__02

Obrazloženja je dao gradonačelnik Miomir Ilić.

Umesto dr Zvonimira Blagojevića, na mesto vršioca dužnosti JP „Toplifikacija“ imenovan je dipl. ekonomista Zoran Repedžić. Nakon razrešenja Ivana Rakića, za v.d. direktora JKP „Parking servis“ izabrana je master inž. organizacionih nauka Verica Savić. Sa čela JP „Ljubičevo“ odlazi dr vet. med. Vladan Janković, na čelo dolazi dr vet. med. Slobodan Živojinović. Većinom glasova, dužnosti direktora JP „Radio Požarevac“ razrešen je dipl. politikolog Dragan Živanović, a za v. d. direktora ovog preduzeća imenovan je dipl. politikolog Marko Savić. Umesto dr Ljubiše Jovanovića, v. d. direktora požarevačkog Doma zdravlja je dr Miloš Samardžić. U JP Direkcija za izgradnju, dosadašnjeg direktora, dipl. inž. građevine Miodraga Stojkovića, zamenio je dipl. pravnik Slavko Živković, dok je na čelo Turističke organizacije Požarevac, nakon razrešenja master, dipl. profesora geografije, dipl. geoturizmologa Dejana Savića, došla dipl. ekonomista Davorka Mitrović. Zbog sukoba interesa, novoizabrani vršioci dužnosti direktora: Slavko Živković, Davorka Mitrović, Zoran Repedžić i Verica Savić, podneli su ostavke na mesta odbornika u Skupštini grada. Dužnosti su razrešeni i dosadašnji direktori Centra za kulturu Aleksandar Lukić, ZU „Apoteka Požarevac“ mr farmacije Nebojša Jorgovanović i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Nenad Ratić. Vršioci dužnosti direktora ovih ustanova biće izabrani na narednoj sednici Skupštine, zakazanoj za 29. april.

sednica_23_04_2013__03

Odbornici su raspravljali o ovogodišnjem Programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine koji je, nakon diskusije, usvojen. Programom je predviđeno da se ove godine 300.000 dinara usmeri ka realizaciji projekta „Održivi razvoj Grada Požarevca i energetskog kompleksa Kostolac“, u šta su uračunati troškovi pripreme i štampanja zbornika radova, kao i štampanja propagandnog materijala. Za mehaničko uništavanje ambrozije, edukaciju stanovništva i štampanje propagandnog materijala budžetski Fond izdvojiti 2 miliona dinara. Kolika su neutrošena sredstva gradskog Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, zbog čega se ambrozija uništava samo mehaničkim a ne i hemijskim putem, i kolika će površina ove godine biti obuhvaćena akcijom uništavanja ambrozije, samo su neka od pitanja koja su Žarku Pivcu,   predsedniku Komisije za izradu i praćenje realizacije programa Budžetskog fonda, na sednici postavili odbornici opozicije.

sednica_23_04_2013__04

Odgovarajući na pitanja Pivac je napomenuo da je 2010. godine došlo do promene Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, zbog čega su prihodi Budžetskog fonda bili umanjeni:

-Izmenom Pravilnika o klasifikaciji otpada, za dve godine, Grad Požarevac je izgubio oko milijardu dinara. Podsećam da su u Budžetskom fondu za zaštitu životne sredine sredstva smanjena za nekih 200 miliona dinara. Kako bismo okončali započete projekte određena novčana sredstva obezbedili smo zahvaljujući budžetu Grada, naglasio je Pivac.

sednica_23_04_2013__06

Donete su i odluke o socijalnoj zaštiti građana, izmeni Odluke o utvrđivanju zakupa na površinama javne namene za postavljanje privremenih objekata i izmeni Odluke o osnivanju Fondacije „Požarevački mir 1718“.

Većinom glasova usvojena je i odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada. Diskutujući na ovu temu, Nebojša Jočić iz SNS postavio je pitanje odgovornosti eksternih revizora u slučajevima kada se njihovo mišljenje ne podudara sa stavovima državnog revizora, sa čime se u poslednje vreme susretala i Gradska uprava Požarevca.

-Pitanje je kome odgovaraju eksterni revizori za ocenu o radu Gradske uprave. Njihovo je da vide greške i da na njih ukažu. Treba dobro obratiti pažnju na odgovornost angažovanog revizora. Ukoliko i postoje razlike između njegove ocene i ocene neke kasnije kontrole iz države, onda treba videti kako su ti ljudi radili i koji je njihov deo odgovornosti. Ovo pitanje će sve više dobijati na značaju, naročito zbog usložavanja problema poslovanja, posebno oko javnih nabavki, rekao je Jočić.

Skupština je usvojila i izveštaje o realizaciji programa poslovanja za 2012. godinu javnih preduzeća: „Direkcija za izgradnju“, „Toplifikacija“, „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalne službe“, „Parking servis“, „Ljubičevo“ i „Radio Požarevac“. Najviše kritika izrečeno je na rad Direkcije za izgradnju, a odbornici su zamerili što se ne uređuju saobraćajnice i što su putevi „preplavljeni“ udarnim rupama. Izveštaji o poslovanju ustanova i fondacija u 2012. godini naći će se na dnevnom redu predstojeće sednice lokalnog parlamenta.

Skupština je razmatrala i odluke upravnih odbora javnih preduzeća o raspodeli dobiti za 2012. godinu, nakon čega je donela rešenja o davanju saglasnosti na te odluke. Skupština se većinom glasova saglasila sa statutima javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac: „Direkcije za izgradnju“, „Toplifikacije“, „Vodovoda i kanalizacije“, „Parking servisa“, „Komunalnih službi“, „Ljubičeva“ i „Radio Požarevca“. Na sednici su imenovani novi članovi radnih tela Skupštine.

sednica_23_04_2013__07

U izjavi za medije, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić rekao je da će se izbor direktora javnih preduzeća i ustanova obaviti posle 30. juna, po raspisivanju javnih konkursa.

-Iako su pojedina javna preduzeća, tokom prošle godine ostvarila izvesne dobiti, smatram da ista mogu poslovati i bolje. Problem je što pojedini infrastrukturni projekti, koje je finansirao Fond za zaštitu životne sredine, nisu u potpunosti završeni. Podsetiću da su po Zakonu o zaštiti životne sredine, prošle godine iz Fonda za naše područje opredeljena sredstva u visini od 280 miliona dinara, koja nam nisu uplaćena“.

Skupština grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, razrešila je neka od pitanja i dilema već duže prisutnih u javnosti o ličnostima koje će u predstojećem periodu biti rukovodioci javnih preduzeća i ustanova.

sednica_23_04_2013__02

Obrazloženja je dao gradonačelnik Miomir Ilić.

Umesto dr Zvonimira Blagojevića, na mesto vršioca dužnosti JP „Toplifikacija“ imenovan je dipl. ekonomista Zoran Repedžić. Nakon razrešenja Ivana Rakića, za v.d. direktora JKP „Parking servis“ izabrana je master inž. organizacionih nauka Verica Savić. Sa čela JP „Ljubičevo“ odlazi dr vet. med. Vladan Janković, na čelo dolazi dr vet. med. Slobodan Živojinović. Većinom glasova, dužnosti direktora JP „Radio Požarevac“ razrešen je dipl. politikolog Dragan Živanović, a za v. d. direktora ovog preduzeća imenovan je dipl. politikolog Marko Savić. Umesto dr Ljubiše Jovanovića, v. d. direktora požarevačkog Doma zdravlja je dr Miloš Samardžić. U JP Direkcija za izgradnju, dosadašnjeg direktora, dipl. inž. građevine Miodraga Stojkovića, zamenio je dipl. pravnik Slavko Živković, dok je na čelo Turističke organizacije Požarevac, nakon razrešenja master, dipl. profesora geografije, dipl. geoturizmologa Dejana Savića, došla dipl. ekonomista Davorka Mitrović. Zbog sukoba interesa, novoizabrani vršioci dužnosti direktora: Slavko Živković, Davorka Mitrović, Zoran Repedžić i Verica Savić, podneli su ostavke na mesta odbornika u Skupštini grada. Dužnosti su razrešeni i dosadašnji direktori Centra za kulturu Aleksandar Lukić, ZU „Apoteka Požarevac“ mr farmacije Nebojša Jorgovanović i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Nenad Ratić. Vršioci dužnosti direktora ovih ustanova biće izabrani na narednoj sednici Skupštine, zakazanoj za 29. april.

sednica_23_04_2013__03

Odbornici su raspravljali o ovogodišnjem Programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine koji je, nakon diskusije, usvojen. Programom je predviđeno da se ove godine 300.000 dinara usmeri ka realizaciji projekta „Održivi razvoj Grada Požarevca i energetskog kompleksa Kostolac“, u šta su uračunati troškovi pripreme i štampanja zbornika radova, kao i štampanja propagandnog materijala. Za mehaničko uništavanje ambrozije, edukaciju stanovništva i štampanje propagandnog materijala budžetski Fond izdvojiti 2 miliona dinara. Kolika su neutrošena sredstva gradskog Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, zbog čega se ambrozija uništava samo mehaničkim a ne i hemijskim putem, i kolika će površina ove godine biti obuhvaćena akcijom uništavanja ambrozije, samo su neka od pitanja koja su Žarku Pivcu,   predsedniku Komisije za izradu i praćenje realizacije programa Budžetskog fonda, na sednici postavili odbornici opozicije.

sednica_23_04_2013__04

Odgovarajući na pitanja Pivac je napomenuo da je 2010. godine došlo do promene Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, zbog čega su prihodi Budžetskog fonda bili umanjeni:

-Izmenom Pravilnika o klasifikaciji otpada, za dve godine, Grad Požarevac je izgubio oko milijardu dinara. Podsećam da su u Budžetskom fondu za zaštitu životne sredine sredstva smanjena za nekih 200 miliona dinara. Kako bismo okončali započete projekte određena novčana sredstva obezbedili smo zahvaljujući budžetu Grada, naglasio je Pivac.

sednica_23_04_2013__06

Donete su i odluke o socijalnoj zaštiti građana, izmeni Odluke o utvrđivanju zakupa na površinama javne namene za postavljanje privremenih objekata i izmeni Odluke o osnivanju Fondacije „Požarevački mir 1718“.

Većinom glasova usvojena je i odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada. Diskutujući na ovu temu, Nebojša Jočić iz SNS postavio je pitanje odgovornosti eksternih revizora u slučajevima kada se njihovo mišljenje ne podudara sa stavovima državnog revizora, sa čime se u poslednje vreme susretala i Gradska uprava Požarevca.

-Pitanje je kome odgovaraju eksterni revizori za ocenu o radu Gradske uprave. Njihovo je da vide greške i da na njih ukažu. Treba dobro obratiti pažnju na odgovornost angažovanog revizora. Ukoliko i postoje razlike između njegove ocene i ocene neke kasnije kontrole iz države, onda treba videti kako su ti ljudi radili i koji je njihov deo odgovornosti. Ovo pitanje će sve više dobijati na značaju, naročito zbog usložavanja problema poslovanja, posebno oko javnih nabavki, rekao je Jočić.

Skupština je usvojila i izveštaje o realizaciji programa poslovanja za 2012. godinu javnih preduzeća: „Direkcija za izgradnju“, „Toplifikacija“, „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalne službe“, „Parking servis“, „Ljubičevo“ i „Radio Požarevac“. Najviše kritika izrečeno je na rad Direkcije za izgradnju, a odbornici su zamerili što se ne uređuju saobraćajnice i što su putevi „preplavljeni“ udarnim rupama. Izveštaji o poslovanju ustanova i fondacija u 2012. godini naći će se na dnevnom redu predstojeće sednice lokalnog parlamenta.

Skupština je razmatrala i odluke upravnih odbora javnih preduzeća o raspodeli dobiti za 2012. godinu, nakon čega je donela rešenja o davanju saglasnosti na te odluke. Skupština se većinom glasova saglasila sa statutima javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac: „Direkcije za izgradnju“, „Toplifikacije“, „Vodovoda i kanalizacije“, „Parking servisa“, „Komunalnih službi“, „Ljubičeva“ i „Radio Požarevca“. Na sednici su imenovani novi članovi radnih tela Skupštine.

sednica_23_04_2013__07

U izjavi za medije, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić rekao je da će se izbor direktora javnih preduzeća i ustanova obaviti posle 30. juna, po raspisivanju javnih konkursa.

-Iako su pojedina javna preduzeća, tokom prošle godine ostvarila izvesne dobiti, smatram da ista mogu poslovati i bolje. Problem je što pojedini infrastrukturni projekti, koje je finansirao Fond za zaštitu životne sredine, nisu u potpunosti završeni. Podsetiću da su po Zakonu o zaštiti životne sredine, prošle godine iz Fonda za naše područje opredeljena sredstva u visini od 280 miliona dinara, koja nam nisu uplaćena“.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter