Почетак » Обавештења » О Граду
 

Семинар „Пословна школа органске пољопривреде“ Модул ISeminar “Business school of organic agriculture”, Module I

Аграрни фонд за развој пољопривреде Града Пожаревца

Вас позива дана 25.маја 2012. године у 16:00 часова

у малој сали Центра за културу, да нам се придружите на

Jеднодневни семинар и округли сто

„Пословна школа органске пољопривреде“ Модул I

Циљ нам је да едукујемо, информишемо и заинтересујемо учеснике за здраву, еколошку и органску производњу, трасирамо пут новим пословним могућностима и иницирамо оживљавање сеоских газдинстава, малих и средњих предузећа и предузетника, који заједно, чине значајан привредни потенцијал Града Пожаревца.

Уз учешће стручних предавача са Пољопривредног факултета из Земуна, семинар ће обухватити следеће теме:

  1. Основне методе органске производње
  2. Пут до органског производа
  3. Стандарди, сертификација и планирање производње
  4. Примена минерала зеолит у пољопривреди

Уверени смо да би овај научно – стручни рад подстакао додатно интересовање за ову област, и остваримо заједнички циљ – скупљи пољопривредни производ и могућност пласмана истих.

АГРАРНИ ФОНД ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Agricultural Fund for Agricultural Development of the City of Pozarevac

Invites you to join us on May 25, 2012th at 16:00

in the small hall of the Cultural Center on

One-day seminar and round table

“Business school of organic agriculture”,  Module I

Our goal is to educate, inform and generate interest in healthy participants, ecological and organic production, pave way for new business opportunities and initiate the revitalization of rural households, small and medium enterprises and entrepreneurs, who together make up a significant economic potential of the City of Pozarevac.

With the participation of expert speakers from the Faculty of Agriculture in Zemun, the seminar will cover the following topics:

  1. Basic methods of organic production
  2. The road to organic products
  3. Standards, certification and production planning
  4. Application of zeolite minerals in agriculture

We are confident that this scientific – technical work spurred further interest in this area  and achieve a common goal – a more expensive agricultural product and the possibility of their sales.

Agricultural Fund of Pozarevac

Подели са другима: Facebook Twitter